VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.12.02. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Perku Mišką. Moku iki 20 000 € už hektarą. Atsiskaitau sąžiningai ir greitai. Miškininkas Vitalijus.Tel. nr.: 8 610 30 722.

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines.

Statytojas UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 669 90360.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Naujasodės k., Likėnų k., Šukionių k., Kušleikiškio k.,  Piktagalio k., Dvariškių I k., Pagilupio k. Sklypų, kuriuose numatomos vėjo elektrinės, unikalūs Nr.: 5390-0003-0001, 4400-0229-3670, 5390-0006-0108, 5390-0006-0269, 5390-0005-0289, 4400-2738-1502, 5373-0002-0021.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, tel.: +370 669 90360, el. paštas:  [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Informuoju, kad 2023-12-16  11.00 h. bus atliekamas žemės sklypo Kad. Nr.4184/0200:0341 esantis  Mikališkių k., Sudervės  sen., Vilniaus r. sav. ribų ženklinimas.

Kviečiu gretimo sklypo Kad.Nr. 4184/0200:0356 E.V.L savininką, kuris nedeklaravo savo gyvenamosios vietos  atvykti į vietą susipažinti su sklypo ribomis. Matininkas Mindaugas Gylys, P.Lukšio g.7 Vilnius, Tel.Nr..861237517, el.p. [email protected].

 


INFORMACIJA apie parengtą nepavojingųjų dugno pelenų ir šlako atliekų apdorojimo ir laikymo veiklos UAB „Granitinė skalda“ granito gamykloje (Vilniaus m. Panerių sen., Granito g. 2) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Granitinė skalda“,Granito g. 5, Vilnius, tel. +370 5 2640360, el. p. [email protected]

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 8 5 2045139, +370 613 22747, el. p. [email protected];

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:nepavojingųjų dugno pelenų ir šlako atliekų apdorojimo ir laikymo veikla UAB „Granitinė skalda“ granito gamykloje, Granito g. 2, Vilnius

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: bus vykdomas nepavojingųjų dugno pelenų ir šlako atliekų priėmimas, svėrimas, laikymas, metalų ir netinkamų atliekų atskyrimas, sendinimas, mechaninis apdorojimas

Ataskaita viešai eksponuojama:nuo 2023 m. gruodžio 4 d. iki 2023 m. gruodžio 19 d., Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3 (Paneriai), Vilnius, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadienį nuo 7:30 iki 15:15 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139.

Taip pat Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panerių seniūnijos bendruomenės namuose, Žalioji a. 3 (Paneriai), Vilnius, 2023 m. gruodžio 19 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. [email protected]

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8 5 264 9678, el. p. [email protected]

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0007-0343, plotas 2.4000 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211054.25, Y: 529338.66).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 180 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju.

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 180 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.6717-0007-0588; 4400-0781-4618; 6717-0007-0352; 6717-0007-0355. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0007-0640, plotas 3.7100 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211466, Y: 530811).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 196 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.:6717-0007-0006).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 196 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.6717-0007-0006, 6717-0004-0186, 6705-0003-0381, 4400-0074-0052. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0006-0003, plotas 6.1000 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211874.46, Y: 529298.97).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 215 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju.

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 215 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.6717-0006-0065; 6717-0007-0401; 6717-0007-0402; 6717-0004-0200; 6717-0007-0355. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0007-0359, plotas 2.8521 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6212397, Y: 529549).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 234 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.: 6717-0007-0401; 6717-0004-0200; 6717-0007-0357; 6717-0006-0065; 6717-0004-0174).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 234 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų ir juose esančių gyvenamųjų pastatų savininkams, turto unik. Nr.6717-0004-0200; 6717-0007-0357; 6717-0006-0065; 6717-0004-0174; 6717-0004-0195; 6717-0004-0091; 6717-0004-0073; 6717-0006-0030; 6717-0006-0042; 4400-0493-0390.Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Gaidynės k., unikalus Nr. 6717-0004-0210, plotas 2.3600 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6214083.41, Y: 530586.05).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 198 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.: 6717-0004-0001).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 198 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.6717-0004-0001; 4400-2379-7924; 4400-0146-2315; 4400-0052-7140; 4400-0215-7279. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės ilgalaikis turtas. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu: [email protected].

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-447patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Akmenės rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 320100030173 Akmenės m. Birutės g. 8, 440001524352 Akmenės m. Kadagių g. 2, 440019393676 Akmenės m. Laižuvos g. 14, 440020575835/329330002029 Akmenės m. Laižuvos g. 1A, 320100030001/329000009018 Akmenės m. Laižuvos g. 2, 320100020133/329000020013 Akmenės m. Stoties g. 17, 320100020068/329620037010 Akmenės m. Stoties g. 8, 440017333610 Akmenės m. Viekšnių g. 18, 440001164067/329470032018  Gendviliškių k. 1, 440005458494  Kruopių mstl., 322800060066 Akmenės r. sav. Kruopių mstl., 322800010024/329770048018 Akmenės r. sav. Kruopių mstl. Vytauto Didžiojo g. 29, 323300070103 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. L. Petravičiaus a. 4A, 323300060352/329530004010   Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Taikos g. 39, 440007678640 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Vytauto g. 1, 329590030025 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Vytauto g. 12, 320500010115/329540056011 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 113, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-447patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Akmenės rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 320500010062/329680092019 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 46, 329600092015/ 320500010106 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 121, 320500010037/329550051019 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 44, 440001068793 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 73, 320500010044/329380024017 Papilės mstl. S. Daukanto g. 28, 440045832680 Akmenės r. sav. Ventos m. Bausko g. 12, 440002351342 Akmenės r. sav. Ventos m. Draugystės g., 320100020085/329650015015 Akmenės m. Stoties g. 10, 329190004010/320100020130 Akmenės m. Viekšnių g. 1, 320100020124/329200003018 Akmenės m. Viekšnių g. 24, 329480018013/320500010003 Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 101, 329150004014  Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 102,  320800020061/320800020060 Akmenės r. sav. Akmenės III k., 440019393676 Akmenės m. Laižuvos g. 14,  440020127155/329590065011 Akmenės m. Laižuvos g. 6, 329600046011/440020221467  Akmenės m. Laižuvos g. 8, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-447patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Akmenės rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 320100020131/329350001019 Akmenės m. Stoties g. 14, 320100020131/329350001019 Akmenės m. Stoties g. 14, 329000012011/320100020143 Akmenės m. Stoties g. 15, 329000013018/320100020074 Akmenės m. Stoties g. 18, 320100020111/329580051010 Akmenės m. Stoties g. 2, 440020954905 Akmenės m. Stoties g. 38, 3295200180110002 Akmenės m. Stoties g. 38-3, 440010569945 Akmenės m. Stoties g. 3A, 440027009692 Ventos m. Bausko g. 11, 329320033010  Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 62, 329620061016 Ventos m. Bausko g. 11, 329690025019 Akmenės m. Viekšnių g. 13, 320100020038 Akmenės m. Viekšnių g. 13, 329270002010 Akmenės m. Stoties g. 42, 329820005012 Akmenės m. Stoties g. 3A, 440009726492 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Vytauto g. 3, 440017606310 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. J. Dalinkevičiaus g. 9, 440001569102 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 32, 440026187333 Akmenės r. sav. Papilės mstl.,  ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-447patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Akmenės rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440018355469 Akmenės m. Viekšnių g., 440044528865 Akmenės m. Dariaus ir Girėno g. 11A, 329700216017 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Kruopių g. 1A,  440044130225 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Lazdynų Pelėdos g. 6, 329710187010 Akmenės r. sav. Papilės mstl. J. Basanavičiaus g. 22A, 440010248114 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 62, 3295200180110003 Akmenės m. Stoties g. 38-4, 329890049019 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. V. Kudirkos g. 27, 329580052019/320100020108 Akmenės m. Stoties g. 44, 320100020021/329680015018 Akmenės m. Viekšnių g. 11, 322800010184 Akmenės r. sav. Kruopių mstl., 440036869562 Akmenės r. sav. Kruopių mstl. Vytauto Didžiojo g. 26, 440013003202/440038202154 Akmenės r. sav. Kruopių mstl. Vytauto Didžiojo g. 24, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-447patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Akmenės rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440025144761 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m., 323300030010 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Sodo g. 29, 329520006018/440019430414 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Taikos g. 28, 329520008015/323300060272 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Vytauto g. 18, 323300060193 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Vytauto g. 1A, 329570008016/440001021261 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Vytauto g. 9, 323300030040 Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žemuogių g. 4, 320500010063/329510018018 Akmenės r. sav. Papilės mstl. A. Mockaus skg. 2, 320500010032/329540038013 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Nepriklausomybės g. 51, 320500010006 Akmenės r. sav. Papilės mstl. Pergalės g. 11, 440010068770 Akmenės r. sav. Ventos m. Topolių g. 3, 325500010150/329590110017 Akmenės r. sav. Ventos m. Žemaičių g. 34, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 6197600790240007 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-56, 440044495010  Mažeikių m. Pavasario g. 19, 6199200320140015 Mažeikių m. Žemaitijos g. 56-11, 6199200320140016 Mažeikių m. Žemaitijos g. 56-12, 6199200320140018 Mažeikių m. Žemaitijos g. 56-14, 6199200320140019  Mažeikių m. Žemaitijos g. 56-16, 6199200320140023 Mažeikių m. Žemaitijos g. 56-20, 6197600790240027 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-45, 6197600790240020 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-32, 6197600790240017 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-31, 6197600790240021 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-33, 6197600790240024  Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-39, 6197600790240006  Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-60, 619590039023/440002317140 Mažeikių m. Žemaitijos g. 90, 440012237106 Sedos m. Bažnyčios g. 7, 619750052013/618400080063 Židikų mstl. Gėlių g. 2, 440047345026/618400060194 Židikų mstl. Lūšės g. 5, 619300020014/613000130059 Mažeikių m. Pramonės g. 2, 612700010098  Leckavos mstl. Leckavos g. 14, 613000190182/619730001014  Mažeikių m. Algirdo g. 13, 613000230023/619900001019 Mažeikių m. Algirdo g. 18, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440056242052/613000190186/440053941114 Mažeikių m. Algirdo g. 21, 619520001013/440008226511 Mažeikių m. Algirdo g. 22, 440045713279 Mažeikių m. Algirdo g. 28, 613000190124/619690003010  Mažeikių m. Algirdo g. 31, 613000220058/619700001011 Mažeikių m. Algirdo g. 36, 619820001013/613000230084 Mažeikių m. Algirdo g. 8, 613000080077/619960004016 Mažeikių m. Aušros kel. 3, 611000170047 Mažeikių m. Jautakių g. 4, 619250014026/440007655278 Mažeikių m. Klaipėdos g. 1, 619700044010/613000250031 Mažeikių m. Laisvės g. 112, 613000220084 Mažeikių m. Laisvės g. 143, 440002683278  Mažeikių m. Laisvės g. 144, 619900021011/613000250004 Mažeikių m. Laisvės g. 160, 616700030273 Mažeikių m. Laisvės g. 164, 440053152399/613000250014 Mažeikių m. Laisvės g. 172, 6195700280120009 Mažeikių m. Laisvės g. 218-5, 6195700280120008 Mažeikių m. Laisvės g. 218-6, 6195700280120004 Mažeikių m. Laisvės g. 218-7, 440049854757 Mažeikių m. Laisvės g. 218C, 6195700290180016 Mažeikių m. Laisvės g. 220-4, 613000080150/619100004014 Mažeikių m. Laižuvos g. 21, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 619100004014/613000080150 Mažeikių m. Laižuvos g. 21, 613000130132/619300016012 Mažeikių m. Laižuvos g. 26, 619870011010 Mažeikių m. Laižuvos g. 32, 613000130005/619740015015 Mažeikių m. Laižuvos g. 32A, 619260006018/ 613000130102 Mažeikių m. Laižuvos g. 36, 619640016018/440041411010 Mažeikių m. Laižuvos g. 40, 613000080104/619870012019 Mažeikių m. Laižuvos g. 54, 613000080145/619580010018 Mažeikių m. Laižuvos g. 62, 619470012015/613000080242 Mažeikių m. Laižuvos g. 66, 613000080243 Mažeikių m. Laižuvos g. 68, 613000080024 Mažeikių m. Laižuvos g. 87, 613000190224 Mažeikių m. M. Valančiaus g. 19, 440000627912 Mažeikių m. M. Valančiaus g. 25, 440008187702 Mažeikių m. M. Valančiaus g. 27, 619770001010/613000190133 Mažeikių m. Mažeikių 100-mečio g. 2, 440056779361 Mažeikių m. Naikių g. 16, 613000230072 Mažeikių m. Pažangos g. 10, 613000230074  Mažeikių m. Pažangos g. 6, 440017045491 Mažeikių m. Pramonės g. 1A, 613000130135 Mažeikių m. Pramonės g. 4, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 619450006014/440009061469 Mažeikių m. Sedos g. 61, 6199100210160032 Mažeikių m. Skuodo g. 15B-5, 619730051018/440014908862 Mažeikių m. Skuodo g. 21, 619710032013/440042292870 Mažeikių m. Vakarų g. 26, 619000030010/613000090122 Mažeikių m. Viekšnių g. 15, 440004501608 Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Viekšnių g. 30, 440004501495 Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Viekšnių g. 32, 613000090200 Mažeikių m. Viekšnių g. 35, 613000100189 Mažeikių m. Viekšnių g. 4, 6197600790240013 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-41, 6197600790240008 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-55, 440007212753 Mažeikių m. Žemaitijos g. 75, 440020482400 Mažeikių m. Žemaitijos g.80, 440018280010 Mažeikių m. Žemaitijos g.84, 440021660897/619270018013 Sedos m. Bažnyčios g. 4A, 615400020102/619200031015 Sedos m. Dariaus ir Girėno g.17, 619890064026 Sedos m. Dariaus ir Girėno g.9A, 619140013010/440046738709 Sedos m. Ežero g. 2, 440017614389 Sedos m. Ylakių g. 1, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 615400010038/615400010038/619380029015 Sedos m. Ylakių g. 5, 619000043012/615400010055 Sedos m. Ylakių g. 8, 619000055011/440014732311 Sedos m. Vytauto g. 20, 619050009016/440005211401 Sedos m. Vytauto g. 24, 616000010082/619880076012 Tirkšlių mstl. Diemedžio g. 2, 440053775956 Tirkšlių mstl. J. Janonio g. 28, 6193001580100002 Tirkšlių mstl. J. Janonio g. 28-2, 326000020017/329700082011 Viekšnių m. Dariaus ir Girėno g. 10, 329620056017/326000020129 Viekšnių m. Dariaus ir Girėno g. 11, 3295600310160001 Viekšnių m. M. Valančiaus g.1-2, 326000020025/329670019013 Viekšnių m. Papilės g. 1, 326000020050/329100012015 Viekšnių m. Tilto g. 13, 329570033062/440020998134 Viekšnių m. Tilto g. 17A, 440027535855/329510012012 Viekšnių m. Tilto g. 18, 326000020071/440048882779 Viekšnių m. Tilto g. 21, 329000042011 Viekšnių m. Vinkšnų g. 11, 328800006016/440022272713 Viekšnių m. Vytauto g. 26, 613000190056 Mažeikių m. Algirdo g. 15, 440050911863  Mažeikių m. Algirdo g. 17B, 619730005014/440006425370  Mažeikių m. Algirdo g. 47, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 619970007012/613000080102 Mažeikių m. Laižuvos g. 25, 613000080043/619270010013 Mažeikių m. Laižuvos g. 52, 619580011015/613000080183 Mažeikių m. Laižuvos g. 70, 613000190055/619700021037 Mažeikių m. Liaudies g. 22, 613000190096 Mažeikių m. Vakarų g. 18, 619510011016/440002618657 Sedos m. Bažnyčios g. 8, 328800006016/440022272713 Viekšnių m. Vytauto g. 26, 612700010109 Leckavos mstl. Leckavos g. 13, 440006731953/619690005016 Mažeikių m. Algirdo g. 39, 611000170047 Mažeikių m. Jautakių g. 4, 619970115018/613000230040 Mažeikių m. Reivyčių g. 2, 440047353882 Mažeikių m. Skuodo g. 13, 440030158913 Mažeikių m. Kalnėnų g. 2A, 4400427052542343 Mažeikių m. Skuodo g. 31-1, 4400427052602344 Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 31-2, 440008979440 Mažeikių m. Skuodo g. 31, 4400059804899224 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-272, 617000060138 Sedos m., 440050064690/440038361063 Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno g. 11A, 440052889997 Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno g. 14, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 612400040006/619390029014 Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno g. 12, 612700010075 Leckavos mstl. Dariaus ir Girėno g. 4, 613000190080/619760001017 Mažeikių m. Algirdo g. 19, 619730003014/613000190151 Mažeikių m. Algirdo g. 25, 440004954450 Mažeikių m. Algirdo g. 42A, 613000150058 Mažeikių m. Algirdo g. 59C, 619780001015 Mažeikių m. Aušros g. 49, 440015851562 Mažeikių m. Aušros kel. 1A, 619570028012 Mažeikių m. Laisvės g. 218, 6195700290180009 Mažeikių m. Laisvės g. 220-13, 6195700290180007 Mažeikių m. Laisvės g. 220-2, 619280010018 Mažeikių m. Laižuvos g. 13, 440013219928/619280010018 Mažeikių m. Laižuvos g. 13, 619730016019 Mažeikių m. Laižuvos g. 37, 619260007015/613000080151 Mažeikių m. Laižuvos g. 44, 613000080075/619610019012 Mažeikių m. Laižuvos g. 59, 619740017014/613000080286 Mažeikių m. Laižuvos g. 74, 440002763815 Mažeikių m. M. Valančiaus g. 21, 440048746565  Mažeikių m. Pavasario g., 440055071266 Mažeikių m. Skuodo g. 15A, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440029433508  Mažeikių m. Laisvės g. 3, 440019940675 Sedos m., 440058720117 Mažeikių r. sav. Pikelių mstl., 440028698215 Sedos m., 440020308629 Mažeikių m. Naikių g., 440016333170 Mažeikių m. Pavenčių g. 28, 619880046012/440020654984 Sedos m. A. Baranausko a. 1, 440054865717  Mažeikių m. Tylioji g. 2, 440027928287 Sedos m., 619930125014 Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno g. 16, 440055236590 Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 47, 440002141677 Mažeikių m. Algirdo g. 57A, 440049326020 Mažeikių m. Žemaitijos g. 64, 440023235890 Sedos m. L. Giros g. 1, 440024072155 Mažeikių m., 440052877220 Sedos m. Dariaus ir Girėno g., 4400186493156907 Sedos m. Vytauto g. 14-1, 619300024014 Mažeikių m. Laisvės g. 8, 440048999695 Mažeikių m. M. Daukšos g. 34, 440044495010 Mažeikių m. Pavasario g. 19, 613000130109   Mažeikių m. Laižuvos g. 3, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 329670026018  Viekšnių m. Dariaus ir Girėno g. 2, 440058305783 Mažeikių m. Laižuvos g. 8, 329790016012 Viekšnių m. Tilto g. 12, 440047935090  Mažeikių m. Žemaitijos g. 63, 440049008157 Mažeikių m. Laisvės g. 226, 329920054011 Viekšnių m. Tirkšlių g. 3A, 440047933084  Mažeikių m. M. Daukšos g. 32, 440009345562  Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 4, 440018663196 Mažeikių m. Laisvės g. 216S, 440012071797 Mažeikių m. Sedos g. 55, 619600047020 Sedos m. A. Baranausko a. 8, 440019828165 Viekšnių m. Tilto g. 23A, 619340008018 Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 4, 440019850810 Mažeikių m. Žemaitijos g., 440040447106 Viekšnių m. Tirkšlių g. 3A, 4400180620329815 Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno g. 16-1, 440045045572 Mažeikių m., 619610069023 Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 16, 440045045072 Mažeikių m., 619600047053 Sedos m. A. Baranausko a. 8, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440024725700 Viekšnių m. Tilto g. 1A, 619600011037 Mažeikių m. Laižuvos g. 3, 440055081008 Viekšnių m. Tilto g. 11A, 440019940864 Viekšnių m., 440046497874   Mažeikių m. Laisvės g. 3, 440027380949 Viekšnių m. Tilto g. 12, 619600047016 Sedos m. A. Baranausko a. 8, 619300044029 Sedos m. V. Gadono g. 4, 440014606354 Mažeikių m. Laisvės g. 8, 440045045772 Mažeikių m., 329340010013 Viekšnių m. Tilto g. 3, 619330003016   Mažeikių m. Laižuvos g. 8, 440050549938  Mažeikių m. Sedos g. 18A, 440009345619 Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 4, 612400040011 Laižuvos mstl. Dariaus ir Girėno g. 16, 440017505872 Viekšnių m. Tilto g. 25, 440016333327 Mažeikių m. Sedos g. 53B, 440012299660 Mažeikių m. Birutės g. 3, 440050190819 Mažeikių m. Aitvaro g. 9, 326000020169 Viekšnių m. Dariaus ir Girėno g. 2, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440052868930 Viekšnių m. Tilto g. 19A, 440012072307 Viekšnių m. Tilto g. 12, 440020310870 Mažeikių m. Senkelio g., 440008662755 Sedos m. A. Baranausko a. 8, 440003682764  Mažeikių m. Sedos g. 24, 440003681223  Mažeikių m. Žemaitijos g. 68, 440021630642 Mažeikių m. Sedos g. 26, 6199100210160031  Mažeikių m. Skuodo g. 15B-12, 6199100210160014 Mažeikių m. Skuodo g. 15B-20B, 6199100210160013  Mažeikių m. Skuodo g. 15B-20A, 6199100210160019 Mažeikių m. Skuodo g. 15B-23A, 6199100210160018 Mažeikių m. Skuodo g. 15B-23B, 619540018010/440003218837 Mažeikių m. Viekšnių g. 1, 440004013065 Mažeikių m. Viekšnių g. 13, 440004501495 Mažeikių m. Viekšnių g. 32, 613000090204 Mažeikių m. Viekšnių g. 39, 619690043018/613000090202  Mažeikių m. Viekšnių g. 43, 613000090242/613000090242 Mažeikių m. Viekšnių g. 51, 613000220156  Mažeikių m. Žagarėlės g. 1, 6199200320140034 Mažeikių m. Žemaitijos g. 56-32, 6199200320140040 Mažeikių m. Žemaitijos g. 56-39, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 3-446patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Mažeikių rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 6197600790240011 Mažeikių m. Žemaitijos g. 69A-51, 6197600790240033 Atgal