VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.12.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2023-12-18 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Liudmilos Konovalovos, mirusios 2023-10-30, testamentas.

 


INFORMACIJA apie  UAB „Katalizator.lt“ atliekų tvarkymo veiklos, Birbynių g. 4, Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Katalizator.lt“, į. k. 123107852, Birbynių g. 4, Vilnius, tel. +370 52 040831, el. p. [email protected].

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, į. k. 300513582, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 8 5 2045139, el. p. [email protected].

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Katalizator.lt“ atliekų tvarkymo veikla Birbynių g. 4, Vilnius

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: panaudotų katalizatorių, nebetinkamos naudoti elektros ir elektroninės įrangos, metalų ir plastikų atliekų tvarkymas.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2023 m. gruodžio 21 d. iki 2024 m. sausio 8 d., Rasų seniūnijos patalpose, Žemaitijos g. 9, Vilnius, d.d. pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, d.d. nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje:

http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Rasų seniūnijos patalpose, Žemaitijos g. 9, Vilnius, 2024 m. sausio 9 d., 17:00 val.   

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: PVSV  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. [email protected];

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. [email protected]

 


Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus. 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-362 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Aukštadvario miestelyje, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Aukštadvario miestelyje, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-361 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Lentvario mieste, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Lentvario mieste, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-357 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Rūdiškių miesto šiaurinėje dalyje, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Rūdiškių miesto šiaurinėje dalyje, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-360 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Senųjų Trakų kaime, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Senųjų Trakų kaime, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-365 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų mieste, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų mieste, apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 4400-1944-3135, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Technikumo g. 4, Nr. 4400-4088-7910, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Vilniaus g. 34A, Nr. 4400-1820-3020, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Technikumo g. 6, Nr. 7944-0001-0308, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 53, Nr. 4400-0380-8024, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Pakalnės g. 20, Nr. 7944-0002-0180, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Fabriko g. 8, Nr. 4400-6067-4520, esantis Trakų r. sav., Rūdiškės, Trakų g. 5, Nr. 4400-2072-2863, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Trakų g. 43, Nr. 4400-0745-7449, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Nr. 7977-0002-0085, esantis Trakai, Kranto g. 4A, Nr. 7977-0002-0089, esantis Trakai, Vytauto Pranciškaus Rūko g. 1, Nr. 7977-0002-0166, esantis Trakai, Maironio g. 4, Nr. 7977-0002-0167, esantis Trakai, Vytauto g. 32 ir žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo. Susipažinti su patvirtintais Planais ir Įsakymais galima Plano iniciatoriaus, UAB „Trakų šilumos tinklai“, tinklapyje adresu www.trakusilumostinklai.lt. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - UAB „Trakų šilumos tinklai“, Maironio g. 11, LT-21112 Trakai, tel. 8 528 52552, faks. 8 528 55246, el.p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.trakusilumostinklai.lt.

 


2023-12-14 UAB „AMATININKŲ ŽIDINYS“ (kodas: 225482720, adresas: Vytauto g. 18-2, Vilnius, Lietuva; toliau – Bendrovė) akcininkai priėmė sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą 98 000,64 Eur suma vien tam, kad būtų panaikinti Bendrovės balanse įrašyti nuostoliai. Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 3 384 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas po sumažinimo bus lygus 73 790,08 Eur, kurį sudarys 2 548 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 28,96 Eur.

 


Informuojame apie parengtą Teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste, T-17 detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą žemės sklype Sietuvosg.35,Vilnius,kadastro Nr.0101/0101:2738 ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojama  teritorija:Sietuvosg.35,Vilnius,kadastro Nr.0101/0101:2738.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,Konstitucijos pr.3,LT-09601 Vilnius.tel.(85)2112000,el.paštas:[email protected],internetosvetainė.:www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).

Adresas korespondencijai-M.Daukšosg.30,Kaunas,el.p.:[email protected]     tel.8-654-64286.

Detaliojo  plano rengėjas – architektė I.Deveikytė,M.Daukšosg.30,Kaunas,el.p.:

[email protected] tel.8-654-64286.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:koreguojama žemės sklypo Sietuvos g.35,Vilniuje,detaliajame plane pažymėta statybos riba ir statybos zona,susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d.sprendimas Nr.1-972 “Dėl teritorijos Gulbinuose,Vilniaus mieste,T-17detaliojo plano tvirtinimo”.

Teritorijų  planavimo dokumento viešinimo  procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-12-18 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; taip pat (vieša ekspozicija) Verkių seniūnijoje,Kalvarijųg.156,Vilnius ir plano rengėjo adresu M. Daukšos g. 30,Kaune.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Atgal