VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.12.23. Skelbimai

UŽUOJAUTA  MIRUS ALBINUI  KENTRAI      

                

Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius, mirus Laisvės premijos laureatui, atgimimo metraštininkui, Lietuvos pasipriešinimo bolševikų okupacijai dalyviui, sąjūdininkui, partizanui, žurnalistui, Lietuvos laisvės kovų – Miško brolių draugijos vadovui  Albinui Kentrai.

 

Kam nusviro galva,

Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

 


Remiantis 2023 m. rugpjūčio 17 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, pradedama viešosios įstaigos „Baltarusistikos institutas“, juridinio asmens kodas: 300567968, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gurių Sodų 28-oji g. 24, Vilnius, Lietuva, duomenys apie instituciją kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra. Nuo 2023 m. rugsėjo 21 d. „Baltarusistikos institutas“ įgyja likviduojamos įstaigos teisinį statusą.

Kilus bet kokiems klausimams, prašome kreiptis į likvidatorę Deimantę Ališauskaitę el.p. [email protected]

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 4400-2244-0286; 7840-0003-0030; 4400-5212-3125; 7840-0003-0087; 7840-0004-0089; 4400-3889-9873; 4400-5212-8422; 4400-0935-2834; 7840-0003-0120; 4400-0851-5915; 7843-0003-0003; 7843-0002-0067; 7843-0002-0111; 4400-0566-0744; 7843-0003-0127; 7843-0002-0082; 7843-0003-0060; 7843-0003-0014; 4400-0611-2874; 7843-0002-0078; 7843-0004-0042 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Telšių vėjo energija“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Telšių vėjo energija“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

K-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3860-5952, teritorijos plotas 22.0870 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k.

M-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2609, teritorijos plotas 43.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2609, teritorijos plotas 43.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-5 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3848-4698, teritorijos plotas 11.5917 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-6 žemės sklypo unikalus Nr.  4400-3865-1664, teritorijos plotas 13.9788 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-8 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5232-9200, teritorijos plotas 9.2526 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-9 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4828-2108, teritorijos plotas 15.1686 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

M-10 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4828-2108, teritorijos plotas 15.1686 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

Q-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2208-0579, teritorijos plotas 2.1567 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

V-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6137-0270, teritorijos plotas 0.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

V-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0851-5591, teritorijos plotas 18.0634 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

U-1 žemės sklypo unikalus Nr. 7843-0004-0029, teritorijos plotas 18.2768 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Virmėnų k.

U-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6124-0804, teritorijos plotas 0.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Virmėnų k.

S-1 žemės sklypo unikalus Nr. 7843-0003-0007, teritorijos plotas 26.2800 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

R-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2841, teritorijos plotas 36.1010 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

R-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2841, teritorijos plotas 36.1010 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

R-3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2841, teritorijos plotas 36.1010 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-2244-0286; 7840-0003-0030; 4400-5212-3125; 7840-0003-0087; 7840-0004-0089; 4400-3889-9873; 4400-5212-8422; 4400-0935-2834; 7840-0003-0120; 4400-0851-5915; 7843-0003-0003; 7843-0002-0067; 7843-0002-0111; 4400-0566-0744; 7843-0003-0127; 7843-0002-0082; 7843-0003-0060; 7843-0003-0014; 4400-0611-2874; 7843-0002-0078; 7843-0004-0042, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Telšių vėjo energija“, juridinio asmens kodas 304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 4400-5212-3125; 7840-0003-0087; 7840-0004-0089; 4400-3889-9873; 4400-5212-8422; 4400-0935-2834; 7840-0003-0120; 4400-0851-5915; 7843-0003-0003; 7843-0002-0067; 7843-0002-0111; 4400-0566-0744; 7843-0003-0127; 7843-0002-0082; 7843-0003-0060; 7843-0003-0014; 4400-0611-2874; 7843-0002-0078; 7843-0004-0042; 4400-2984-3510; 3218-0007-0025; 7843-0002-0015; 3218-0006-0020; 4400-5212-4444; 7840-0003-0165; 7840-0003-0049; 4400-3946-8501; 4400-3946-8545; 4400-5235-9187; 4400-5225-2545; 7840-0003-0156; 4400-2260-7983; 4400-1040-0728; 7843-0004-0003; 7843-0002-0034; 7843-0002-0028; 4400-0851-6194; 7843-0003-0076; 7843-0003-0036; 4400-3805-4329; 4400-5221-4810; 7843-0002-0122; 7843-0002-0066; 7843-0004-0014; 7843-0004-0015; 7843-0004-0016; 7843-0002-0107; 4400-0629-5032; 7843-0002-0014; 7843-0003-0062; 7843-0003-0136; 4400-5235-0035; 7840-0004-0082; 4400-3852-4139; 7843-0004-0097; 7843-0004-0098 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1]ir atstumo, kurį sudaro UAB „Telšių vėjo energija“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Telšių vėjo energija“ kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

K-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3860-5952, teritorijos plotas 22.0870 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k.

K-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3854-5329, teritorijos plotas 31.6766 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k.

K-4 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3862-8190, teritorijos plotas 39.7490 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Tučių k.

M-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2609, teritorijos plotas 43.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2609, teritorijos plotas 43.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-5 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3848-4698, teritorijos plotas 11.5917 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-6 žemės sklypo unikalus Nr.  4400-3865-1664, teritorijos plotas 13.9788 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-7 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5233-2326, teritorijos plotas 29.0633 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-8 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5232-9200, teritorijos plotas 9.2526 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

M-9 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4828-2108, teritorijos plotas 15.1686 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

M-10 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4828-2108, teritorijos plotas 15.1686 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Mitkaičių k.

Q-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2208-0579, teritorijos plotas 2.1567 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Juozapavo k.

V-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6137-0270, teritorijos plotas 0.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

V-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0851-5591, teritorijos plotas 18.0634 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

U-1 žemės sklypo unikalus Nr. 7843-0004-0029, teritorijos plotas 18.2768 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Virmėnų k.

U-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6124-0804, teritorijos plotas 0.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Virmėnų k.

U-3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6206-1490, teritorijos plotas 0.2000 ha, adresas Telšių r. sav., Nevarėnų sen., Virmėnų k.

S-1 žemės sklypo unikalus Nr. 7843-0003-0007, teritorijos plotas 26.2800 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

R-1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2841, teritorijos plotas 36.1010 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

R-2 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2841, teritorijos plotas 36.1010 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

R-3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0611-2841, teritorijos plotas 36.1010 ha, adresas Telšių r. sav., Nerimdaičiai

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-5212-3125; 7840-0003-0087; 7840-0004-0089; 4400-3889-9873; 4400-5212-8422; 4400-0935-2834; 7840-0003-0120; 4400-0851-5915; 7843-0003-0003; 7843-0002-0067; 7843-0002-0111; 4400-0566-0744; 7843-0003-0127; 7843-0002-0082; 7843-0003-0060; 7843-0003-0014; 4400-0611-2874; 7843-0002-0078; 7843-0004-0042; 4400-2984-3510; 3218-0007-0025; 7843-0002-0015; 3218-0006-0020; 4400-5212-4444; 7840-0003-0165; 7840-0003-0049; 4400-3946-8501; 4400-3946-8545; 4400-5235-9187; 4400-5225-2545; 7840-0003-0156; 4400-2260-7983; 4400-1040-0728; 7843-0004-0003; 7843-0002-0034; 7843-0002-0028; 4400-0851-6194; 7843-0003-0076; 7843-0003-0036; 4400-3805-4329; 4400-5221-4810; 7843-0002-0122; 7843-0002-0066; 7843-0004-0014; 7843-0004-0015; 7843-0004-0016; 7843-0002-0107; 4400-0629-5032; 7843-0002-0014; 7843-0003-0062; 7843-0003-0136; 4400-5235-0035; 7840-0004-0082; 4400-3852-4139; 7843-0004-0097; 7843-0004-0098; nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Telšių vėjo energija“,, juridinio asmens kodas  304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

--------------------------

[1]Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines.

Statytojas UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 669 90360.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Suradgalio k., Piktagalio k., Dvariškių II k., Vaidilų k., Osinaukos k., Ratlanksčio k., Pagilupio k.

Sklypų, kuriuose numatomos vėjo elektrinės, unikalūs Nr.: 5390-0004-0314, 5390-0004-0006,

5390-0004-0341, 4400-2749-2435, 4400-0880-8262, 5390-0006-0001, 5390-0001-0282,

4400-3834-3843, 4400-0414-2852, 4400-2738-1502, 5373-0002-0021, 5373-0002-0005.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, tel.: +370 669 90360, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Informuojame APIE rengiamą 100,66 ha teritorijos (žemės sklypų kad. Nr. 8520/0008:423, 8520/0008:404, 8520/0008:424,8520/0008:429, 8520/0008:465, 8520/0008:470, 8520/0008:41, 8520/0008:154, 8520/0008:134, 8520/0008:156, 8520/0008:352, 8520/0008:66, 8520/0008:332, 8520/0008:418, 8520/0008:35, 8520/0008:115) prie Gojaus k. ir Paliepių vs., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav., detaliojo plano koregavimą

Planuojama teritorija, plotas: apie44,58ha teritorija žemės sklypuosekad. Nr. 8520/0008:423, 8520/0008:404, 8520/0008:424, 8520/0008:470, 8520/0008:41,8520/0008:352, 8520/0008:66, 8520/0008:332, 8520/0008:418. Planavimo tikslai ir uždaviniai:žemės sklypų, esančių prie Gojaus k. ir Paliepių vs., Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav. (kad. Nr. 8520/0008:423, 8520/0008:404, 8520/0008:424, 8520/0008:470, 8520/0008:41, 8520/0008:352, 8520/0008:66, 8520/0008:332, 8520/0008:418), žemės naudojimo paskirties ir būdų, nustatytų galiojančiame detaliajame plane keitimas. Nustatyti kitos paskirties žemės rekreacinių ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdai keičiami į žemės ūkio paskirties kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdą, koreguojamos nustatytos sklypų ribos, nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai. Koreguoti detaliuoju planu nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Planavimo pagrindas:Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-02-22Nr. DĮV-(3.1 E)-252. Planavimo organizatorius:Šalčininkų rajonosavivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, el. paštas: [email protected]. Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo, sudaręs teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi. Detaliojo plano rengėjas: UAB "RV architektų studija", Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel.+37069813100, el. paštas: [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2024-01-10iki 2024-01-19imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-85-23-635), Šalčininkų rajonosavivaldybės tinklapyje (www.salcininkai.lt), Jašiūnųseniūnijoje, Saulėtoji g. 7 Jašiūnai Šalčininkų r. ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. [email protected]. Viešas aptarimas vyks 2024-01-19 d., 17.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendiniųgalima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-85-23-635) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 


2024-01-08 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Marijos Voinič, mirusios 2023-12-10, testamentas.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Pasvalio rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-464patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pakruojo rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440007490931/659640011019 Pakruojo r. sav. Degučių k. Topolių g. 5, 650500030003/650500030004 Pakruojo r. sav. Degučių k., 659340019019/654000020007 Pakruojo r. sav. Lygumų mstl. Juknaičių g. 4, 652800020011 Pakruojo r. sav. Kutaičių k. 2, 440002061541 Pakruojo r. sav. Klovainių mstl. Pušaloto g. 1A, 651500110054 Pakruojo r. sav. Vaižgantų k., 656500050091/659890103016 Pakruojo r. sav. Jovarų k. Paupio g. 13, 654000010050/659380036016 Pakruojo r. sav. Lygumų mstl. Juknaičių g. 37, 440005130698/659180013013 Pakruojo r. sav. Lygumų mstl. Taikos g. 1, 657500010019 Pakruojo r. sav. Stačiūnų k., 440051092834 Pakruojo r. sav. Lygumų mstl. Juknaičių g. 12, 657300050032 Pakruojo r. sav. Titonių k., 659860038014/651000010015 Pakruojo r. sav. Dvariškių k. Kruojos g. 9, 651500110054 Pakruojo r. sav. Vaižgantų k., 659750104018/656500050068  Pakruojo r. sav. Jovarų k. Paupio g. 1, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

          Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima -

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/

 

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-464patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pakruojo rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 653000040013/659220005010 Pakruojo r. sav. Klovainių mstl. Pušaloto g. 12, 659550018011 Pakruojo r. sav. Gedžiūnų k. 5, 659570031010 Pakruojo r. sav. Šukionių k. Jono Noreikos g. 20, 654500030061 Pakruojo r. sav. Dervelių k., 656500050068 Pakruojo r. sav. Jovarų k. Paupio g. 1, 440000801616 Pakruojo r. sav. Dvariškių k. Kruojos g. 1, 659550003018/655300030040 Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Vytauto Didžiojo g. 79, 659580002012/655300030034 Pakruojo r. sav. Pakruojo m. Vytauto Didžiojo g. 77, 654000060017 Pakruojo r. sav. Bitaičių k., 658000030069 Pakruojo r. sav. Triškonių k. Mokyklos g. 6, 56500050116/656500050116/659500061011 Pakruojo r. sav. Jovarų k. Paupio g. 2, 656500020070 Pakruojo r. sav. Valainių k., 440007885188 Pakruojo r. sav. Dvariškių k. Kruojos g. 6, 656500010144/659780199018 Pakruojo r. sav. Preičiūnų k. Sodų g. 22, 440005642546 Pakruojo r. sav. Dvariškių k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

          Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima-

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/

 
   

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-464patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pakruojo rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440004939966 Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl., 440020221312 Pakruojo r. sav. Klovainių mstl. Pušaloto g. 9, 440023058922 Pakruojo r. sav. Mikoliškio k., 440003912010 Pakruojo r. sav. Mikoliškio k. Centrinė g. 1, 652300020060/659080016012 Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl. Bauskės g. 23, 440005628237/659200029015 Pakruojo r. sav. Lygumų mstl. Aikštės g. 4, 440030195961 Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl. E. Leijerio al. 2, 440049200826 Pakruojo r. sav. Pašvitinio mstl., 658950003019 Pakruojo r. sav. Linkuvos m. Pašvitinio g. 15, 440040220413 Pakruojo r. sav. Lygumų mstl. Mokyklos g. 7, 657800040058/659870093016 Pakruojo r. sav. Šukionių k. Jono Noreikos g. 23, 650500030012 Pakruojo r. sav. Degučių k., 654000060018 Pakruojo r. sav. Bitaičių k., 440023058922 Pakruojo r. sav. Mikoliškio k., 652800020011 Pakruojo r. sav. Kutaičių k. 2, 652300020060/659080016012 Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl. Bauskės g. 23, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

          Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima-

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/

 

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-464patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pakruojo rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. Pakruojo r. sav. Mikoliškio k. Centrinė g. 16; 440020221589 Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl. Bauskės g. 3A, 659460016018/ 440014060549 Pakruojo r. sav. Pašvitinio mstl. Aleksandro Vainausko g. 16, 654000060018 Pakruojo r. sav. Bitaičių k., 650500030012 Pakruojo r. sav. Degučių k., 651000010003/659320016018 Pakruojo r. sav. Dvariškių k. Kruojos g. 17, 651500110012 Pakruojo r. sav. Vaižgantų k., 440004947013 Pakruojo r. sav. Dvariškių k., 440007815350 Pakruojo r. sav. Laipuškių k., 659570031010 Pakruojo r. sav. Šukionių k. Jono Noreikos g. 20, 656500050069 Pakruojo r. sav. Karašilio k. Šilo g. 5, 658000040030/659820123014 Pakruojo r. sav. Triškonių k. Mokyklos g. 30, 659620064016/653000040036 Pakruojo r. sav. Klovainių mstl. Pušaloto g. 26, 656500050010 Pakruojo r. sav. Jovarų k. Paupio g. 49, 440008650064 Pakruojo r. sav. Šikšnių k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

          Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/

 

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-464patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Pakruojo rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 651500010023 Pakruojo r. sav. Gegiedžių k., 440026143691 Pakruojo r. sav. teritorija, 440026371877 Pakruojo r. sav. teritorija, 440041784418 Pakruojo r. sav. teritorija, 440026117166 Pakruojo r. sav. teritorija, 440007586169 Pakruojo r. sav. Gedžiūnų k. 5, 651000020073 Pakruojo r. sav. Dvariškių k., 440005261092 Pakruojo r. sav. Laipuškių k., 659830119017 Pakruojo r. sav. Laborų k. Mūšos g. 32, 650500040063 Pakruojo r. sav. Degučių k. Topolių g. 6, 440020822859/440020156469 Pakruojo r. sav. Pašvitinio mstl. Aleksandro Vainausko g. 20, 656500050060 Pakruojo r. sav. Jovarų k. Paupio g. 10, 659650038019/657500060018 Pakruojo r. sav. Stačiūnų k. Malūno g. 9, 654000060018 Pakruojo r. sav. Bitaičių k., 650500030012 Pakruojo r. sav. Degučių k., 659140008018 Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl. Bauskės g. 3, 650500030012 Pakruojo r. sav. Degučių k., 654000060018 Pakruojo r. sav. Bitaičių k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

          Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima-

LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje

https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/

 

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:     UAB „Inkomsta“ (įmonės kodas 141774897),Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, mob. tel.: +370 686 22280, el. p.: [email protected]. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.,tel.: (8 46) 430463, el. p.: [email protected]. 3. PŪV pavadinimas, vieta: asfaltbetonio gamybos aikštelės statyba ir eksploatacija, Pamiškės g. 1A, Švepelių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama statyti ir eksploatuoti asfaltbetonio gamybos aikštelę. Per metus numatoma pagaminti iki 40000 t produkcijos. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2024-01-02 iki 2024-01-15 imtinai;0800 - 1200 ir 1300 - 1600 val.):

1) Klaipėdos r. sav. Dovilųseniūnijos administracinėse patalpose (Lašupio g. 1A, LT-96222 Dovilai, Klaipėdos r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.). 3) PVSV ataskaita skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo interneto svetainėjehttp://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2024-01-16, 17 val. Dovilų seniūnijosadministracinėse patalpose, esančiose adresu Lašupio g. 1A, LT-96222 Dovilai, Klaipėdos r. sav. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: [email protected]. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08352 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 264 96 76, el. paštas: [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba šalia žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 15 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai patenka į planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio padauginto iš 4 teritoriją ir jam gali būti taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

 

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 9 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo adresas, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

8120-0001-0014

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

8120-0001-0234

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

4912-0006-0048

4912-0006-0060

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

11,69 ha

4912-0006-0026

4912-0006-0060

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

11,69 ha

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,5 MW

Informuojame, kad per 20 darbo dienų galima pateikti prieštaravimą  dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos, jei nurodytame (-uose) sklype (-uose) turite nuosavybes teise priklausančių sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose ar sklypas patenka į rekreacinę teritoriją, taip pat, jei yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusias su naujų pirmiau nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.[2]

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „Sunly Land“, įmonės kodas: 305420705, adresas: Vilniaus g. 28-1, LT-01402, Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], tel. nr. +370 601 52367 darbo dienomis 9 – 12 val. ir 13 – 16 val.

 

[1]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d., negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, esančių Įstatymo 49 str. 9 d. nurodytu atstumu, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.

  

Atgal