VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.01.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2024-01-08 d., 15:30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Stefos Navickienės, mirusios 1985-07-31, testamentas.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 3448-0002-0085; 3448-0001-0014; 4400-5183-8690; 4400-2820-5712; 3480-0002-0056; 4400-0554-6007; 3480-0001-0249 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Troškūnų vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 179 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE15 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0001-0013, teritorijos plotas 17.0200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE16 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4996-2554, teritorijos plotas 9.8379 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE19 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0002-0001, teritorijos plotas 12.4588 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE20 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0002-0102, teritorijos plotas 6.1207 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skauradų k.

VE21 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4959-6318, teritorijos plotas 37.9710 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skauradų k.

VE22 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2998-3702, teritorijos plotas 11.0274 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėliukų k.

VE27 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1151-7463, teritorijos plotas 28.6200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Bečerninkų k.

VE28 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1151-7641, teritorijos plotas 10.0000 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Bečerninkų k.

VE29 žemės sklypo unikalus Nr.  4400-1138-3725, teritorijos plotas 65.5200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skamarokų k.

VE31 žemės sklypo unikalus Nr.  4400-1138-3725, teritorijos plotas 65.5200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skamarokų k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 3448-0002-0085; 3448-0001-0014; 4400-5183-8690; 4400-2820-5712; 3480-0002-0056; 4400-0554-6007; 3480-0001-0249, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 3448-0002-0085; 3448-0001-0014; 4400-5183-8690; 3480-0002-0056; 4400-0554-6007; 3480-0001-0249; 4400-1846-5528; 3448-0001-0012; 3448-0002-0004; 4400-0156-9279; 4400-1228-6850; 4400-2357-7613; 4400-1146-0614; 4400-0589-9343; 4400-0802-5734; 3448-0002-0040; 3448-0002-0041; 4400-0809-7890; 4400-0325-2660; 3448-0001-0055; 4400-0180-9554; 4400-0485-7336; 3448-0001-0385; 3448-0001-0048; 3448-0001-0347; 3448-0001-0429; 3448-0001-0033; 3448-0001-0341; 4400-5184-2962; 4400-0809-9041; 3480-0001-0138; 4400-0629-1600; 3480-0001-0141; 4400-0676-7591; 4400-0392-4301; 4400-2829-7525; 3480-0001-0250; 3480-0001-0136; 4400-0554-5253; 3480-0001-0122; 4400-0569-4800; 3480-0001-0029; 3480-0001-0221; 3480-0001-0380; 4400-1151-7630; 4400-0802-4860; 3480-0001-0199; 4400-1151-7685; 4400-0554-6207; 3480-0001-0275; 4400-1151-7563; 4400-0361-1092; 3480-0001-0043; 3480-0001-0145; 4400-0828-2244; 3480-0001-0143; 4400-0853-0865; 3480-0001-0224; 3480-0001-0226 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Troškūnų vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 179 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE15 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0001-0013, teritorijos plotas 17.0200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE16 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4996-2554, teritorijos plotas 9.8379 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE17 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0001-0073, teritorijos plotas 27.1300 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE18 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0001-0283, teritorijos plotas 6.2500 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE19 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0002-0001, teritorijos plotas 12.4588 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėlių k.

VE20 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0002-0102, teritorijos plotas 6.1207 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skauradų k.

VE21 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4959-6318, teritorijos plotas 37.9710 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skauradų k.

VE22 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2998-3702, teritorijos plotas 11.0274 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėliukų k.

VE23 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2855-8334, teritorijos plotas 15.2337 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kirmėliukų k.

VE25 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0002-0057, teritorijos plotas 11.8800 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skauradų k.

VE26 žemės sklypo unikalus Nr. 3448-0002-0070, teritorijos plotas 8.0000 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skauradų k.

VE27 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1151-7463, teritorijos plotas 28.6200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Bečerninkų k.

VE28 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1151-7641, teritorijos plotas 10.0000 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Bečerninkų k.

VE29 žemės sklypo unikalus Nr.  4400-1138-3725, teritorijos plotas 65.5200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skamarokų k.

VE31 žemės sklypo unikalus Nr.  4400-1138-3725, teritorijos plotas 65.5200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Skamarokų k.

VE32 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1138-3825, teritorijos plotas 12.5800 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Survilų k.

VE34 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1140-9399, teritorijos plotas 78.6400 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Tešliūnų k.

VE35 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2827-1281, teritorijos plotas 16.5016 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Tešliūnų k.

VE36 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1140-9399, teritorijos plotas 78.6400 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Tešliūnų k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 3448-0002-0085; 3448-0001-0014; 4400-5183-8690; 3480-0002-0056; 4400-0554-6007; 3480-0001-0249; 4400-1846-5528; 3448-0001-0012; 3448-0002-0004; 4400-0156-9279; 4400-1228-6850; 4400-2357-7613; 4400-1146-0614; 4400-0589-9343; 4400-0802-5734; 3448-0002-0040; 3448-0002-0041; 4400-0809-7890; 4400-0325-2660; 3448-0001-0055; 4400-0180-9554; 4400-0485-7336; 3448-0001-0385; 3448-0001-0048; 3448-0001-0347; 3448-0001-0429; 3448-0001-0033; 3448-0001-0341; 4400-5184-2962; 4400-0809-9041; 3480-0001-0138; 4400-0629-1600; 3480-0001-0141; 4400-0676-7591; 4400-0392-4301; 4400-2829-7525; 3480-0001-0250; 3480-0001-0136; 4400-0554-5253; 3480-0001-0122; 4400-0569-4800; 3480-0001-0029; 3480-0001-0221; 3480-0001-0380; 4400-1151-7630; 4400-0802-4860; 3480-0001-0199; 4400-1151-7685; 4400-0554-6207; 3480-0001-0275; 4400-1151-7563; 4400-0361-1092; 3480-0001-0043; 3480-0001-0145; 4400-0828-2244; 3480-0001-0143; 4400-0853-0865; 3480-0001-0224; 3480-0001-0226, nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

----------------

¹Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 6617-0006-0102; 4400-1762-3744; 4400-2950-2210; 6617-0006-0052 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Troškūnų vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 179 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE02 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2453-0296, teritorijos plotas 21.3000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Gristupio vs.

VE03 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2453-0296, teritorijos plotas 21.3000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Gristupio vs.

VE04 žemės sklypo unikalus Nr. 6617-0006-0014, teritorijos plotas 6.1900 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Limeikių k.

VE05 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2545-7490, teritorijos plotas 32.8200 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE07 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2943-8319, teritorijos plotas  25.8252 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE08 žemės sklypo unikalus Nr. 6617-0006-0124, teritorijos plotas 3.5600 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Limeikių k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 6617-0006-0102; 4400-1762-3744; 4400-2950-2210; 6617-0006-0052, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 6617-0006-0102; 4400-1762-3744; 4400-2950-2210; 6617-0006-0052; 4400-0050-3846; 6617-0006-0135; 3458-0002-0062; 3448-0001-0036; 3448-0001-0066; 6617-0006-0037; 4400-1863-1940; 3458-0002-0077; 4400-1237-7094; 6617-0006-0013; 6665-0002-0060; 6617-0006-0106; 6617-0006-0051; 4400-0937-7798; 6617-0006-0003; 6617-0006-0048; 3448-0001-0027; 6617-0006-0100; 3448-0001-0028; 3448-0001-0289; 4400-5898-2213; 4400-0616-8729 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais¹ ir atstumo, kurį sudaro UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Troškūnų vėjas“ , kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 179 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE02 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2453-0296, teritorijos plotas 21.3000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Gristupio vs.

VE03 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2453-0296, teritorijos plotas 21.3000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Gristupio vs.

VE04 žemės sklypo unikalus Nr. 6617-0006-0014, teritorijos plotas 6.1900 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Limeikių k.

VE05 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2545-7490, teritorijos plotas 32.8200 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE06 žemės sklypo unikalus Nr. 6617-0006-0047, teritorijos plotas 11.1200 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE07 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2943-8319, teritorijos plotas  25.8252 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE08 žemės sklypo unikalus Nr. 6617-0006-0124, teritorijos plotas 3.5600 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Limeikių k.

VE09 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2534-2214, teritorijos plotas 13.7680 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE11 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2453-0174, teritorijos plotas 33.7460 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE12 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2641-7556, teritorijos plotas 44.9280 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k.

VE13 žemės sklypo unikalus Nr. 6617-0006-0039, teritorijos plotas 37.4900 ha, adresas Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Jočiūnų k. 5

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 6617-0006-0102; 4400-1762-3744; 4400-2950-2210; 6617-0006-0052; 4400-0050-3846; 6617-0006-0135; 3458-0002-0062; 3448-0001-0036; 3448-0001-0066; 6617-0006-0037; 4400-1863-1940; 3458-0002-0077; 4400-1237-7094; 6617-0006-0013; 6665-0002-0060; 6617-0006-0106; 6617-0006-0051; 4400-0937-7798; 6617-0006-0003; 6617-0006-0048; 3448-0001-0027; 6617-0006-0100; 3448-0001-0028; 3448-0001-0289; 4400-5898-2213; 4400-0616-8729, nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

¹Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


2024-01-12 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Vladislav Pasternak, mirusio 2023-11-24, testamentai.

 


 

UAB "Ego perfectus" (kodas 303516854, buveinės adresas Vilnius, Lapių g. 3-37, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre), vadovaudamasi LR CK 2.43 straipsnio nuostatomis, informuoja, jog šios bendrovės vienintelis akcininkas 2024 m. sausio 3 d. nusprendė pakeisti bendrovės pavadinimą iš UAB "Ego perfectus" į UAB "Edu perfectus". Naujasis bendrovės pavadinimas bus pakeistas po šio skelbimo išleidimo dienos, įregistravus naujus bendrovės įstatus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre. 

 

 

Atgal