VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.01.12. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno raj. sav. administracijos direktoriaus  2013 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. ĮS-211 patvirtinto detaliojo plano koregavimą žemės sklype Aguonų g. 12, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno raj., kad. Nr. 5233/0016:1251 ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – architektas M. Čekaitis, Laisvės al.86, Kaunas, el.p.:

[email protected], tel. 8-654-64286.

Planuojamos teritorijos adresas: Aguonų g. 12, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno raj.

Detaliojo plano tikslas - planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais patikslinimui.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2024-01-17 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al.86, Kaune, ir Karmėlavos seniūnijos adresu Vilniaus g.65A, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., patalpose. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba šalia žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 15 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai patenka į planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio padauginto iš 4 teritoriją ir jam gali būti taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

 

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 9 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo adresas, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

8120-0001-0014

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

8120-0001-0231

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

8120-0001-0029

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

4400-2210-3332

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

8120-0001-0262

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

8120-0001-0261

8120-0001-0142

Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pučionių k.

55 ha

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,5 MW

Informuojame, kad per 20 darbo dienų galima pateikti prieštaravimą  dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos, jei nurodytame (-uose) sklype (-uose) turite nuosavybes teise priklausančių sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose ar sklypas patenka į rekreacinę teritoriją, taip pat, jei yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusias su naujų pirmiau nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.[1]

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „Sunly Land“, įmonės kodas: 305420705, adresas: Vilniaus g. 28-1, LT-01402, Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], tel. nr. +370 601 52367 darbo dienomis 9 – 12 val. ir 13 – 16 val.

------------------

[1]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d., negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, esančių Įstatymo 49 str. 9 d. nurodytu atstumu, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.

 


Pakeitus esminius detaliojo plano sprendinius, pakartotinai informuojame, kad yra parengtas Ažulaukės kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Gamtos g., detalusis planas. Planavimo pagrindai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-22 sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų Nr. KADI-1650. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.ltDetaliojo plano rengėjas: UAB Poliplan, A. Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el. p.: [email protected]Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2024-01-21 iki 2024-01-29(imtinai) Planavimo organizatoriaus buveinėje Rinktinės g. 50, Vilnius; Riešės seniūnijos skelbimų lentoje Sporto g. 3, Riešės k.,  Vilniaus r.; Planavimo organizatoriaus  interneto svetainėje www.vrsa.lt; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-22-650; Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2024-01-29, 16:30 val. nuotoliniu būdu, nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/85741557637?pwd=nqtkGi0P9ydkaDujQ0aJn7g5vDbHMw.1

 


2024-01-22 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Gintaro Vikniaus, mirusio 2023-11-24, testamentas.

Atgal