VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.01.26. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


AKCININKŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad _2024.02.19 d. šaukiamas Akcinės bendrovės „Rameta“, buveinės adresas Šiaulių g. 2, 82143, Radviliškis, juridinio asmens kodas: 171333481, (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data: 2024.02.19

Susirinkimo pradžia: 13:00 val. Dalyvių registracijos pradžia 12:30 val.

Susirinkimo vieta: Šiaulių g. 2, Radviliškis.

Susirinkimo apskaitos diena: 2024.02.19 . Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.
  2. Dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimo.
  3. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.
  4. Dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
  5. Dėl taikos sutarties sudarymo.
  6. Kiti klausimai.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, pageidaujantys gauti sprendimų dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės buveinės adresu arba el. paštu [email protected].

 


2024-01-31 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Algimanto Suginto, mirusio 2024-01-05, testamentas.

 


2024-01-30 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Juozo Papreckio, mirusio 2023-12-05, testamentas.

 


Viešoji įstaiga Centro poliklinika (toliau – Poliklinika), 125873515, Pylimo g. 3, Vilnius, viešo konkurso būdu 3 metams nuomoja jai patikėjimo teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 5 (penkių) kv. m ploto negyvenamųjų patalpų dalį 5 kavos aparatams pastatyti šiuose pastatuose:

1. pastate (unikalus Nr. 1094-0136-2016, žymėjimas plane 1D2/p), Pylimo g. 3, Vilniuje, pirmojo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-63) 1 (vieną) kv. m vienam kavos aparatui pastatyti;

2. pastate (unikalus Nr. 1094-0161-1023, žymėjimas plane 2D4p), Vytenio g. 59, Vilniuje, pirmojo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-14) 1 (vieną) kv. m vienam kavos aparatui pastatyti;

3. pastate (unikalus Nr. 1094-0310-0010, žymėjimas plane 1D4/p), Pylimo g. 56, Vilniuje, antrojo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 2-26) 1 (vieną) kv. m vienam kavos aparatui pastatyti;

4. pastate (unikalus Nr. 1096-8004-1012:0001, žymėjimas plane 1096-8004-1012,1N5/p), esančiame Gerosios Vilties g. 1A, Vilniuje, pirmojo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-2) 1 (vieną) kv. m vienam kavos aparatui pastatyti;

5. pastate (unikalus Nr. 1094-0136-4010, žymėjimas plane 1D4/p), esančiame K. Kalinausko g. 4, Vilniuje, pirmojo aukšto koridoriuje (plane pažymėtame indeksu 1-2) 1 (vieną) kv. m vienam kavos aparatui pastatyti.

Patalpų plotai kavos aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui.

Pradinis nekilnojamojo turto nuompinigių dydis 7,90 Eur be PVM už 1 (vieną) kv. m per mėnesį.

Konkursas organizuojamas ir vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje https://www.evarzytynes.lt. 

Konkurso dalyvis registruodamasis į e.konkursą pateikia užpildytą ir pasirašytą Potencialaus nuomininko (fizinio ar juridinio asmens) reputacijos vertinimo anketą, kurios forma patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu ir kuri skelbiama poliklinikos interneto svetainėje www.pylimas.ltaktualijų skiltyje „Skelbiamas patalpų nuomos konkursas“.

Dalyvio pradinis įnašas – 30 Eur.

Dalyvio registracijos mokestis – 20 Eur.

Sąskaita, į kurią turi būti sumokamas dalyvio pradinis įnašas ir registracijos mokestis  LT637300010071864670 AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

Nekilnojamojo turto nuompinigių didinimo intervalas – 1 Eur.

Konkurso pradžia 2024-02-14 00:00:00 val., pabaiga 2024-02-15 13:59:59 val.

Konkurso dalyvių registracijos pradžia 2024-02-07 00:00:00 val., pabaiga 2024-02-09 23:59:59 val.

Dalyvio pradinio įnašo ir registracijos mokesčio sumokėjimo terminas – iki dokumentų pateikimo registruotis į nuomos konkursą.

Dėl nuomojamo nekilnojamojo turto apžiūros, kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją Haliną Žukovską, telefonu (8 606) 31376 arba el. paštu [email protected]

Daugiau informacijos Poliklinikos interneto svetainėjehttps://www.pylimas.ltAktualijų skiltyje.

 


2024-01-30 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Česlavo Mickevičiaus, mirusio 2023-09-26, testamentas.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 4400-0627-4164; 4400-4561-0337; 3452-0001-0050; 3484-0001-0165; 4400-2498-4516; 4400-2947-2112 ; 4400-2947-2231 ; 3410-0003-0004 ; 3484-0001-0524 ; 3482-0002-0019 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Troškūnų vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE03 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4637-0712, teritorijos plotas 4.8670 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių I k.

VE04 žemės sklypo unikalus Nr. 3468-0001-0099, teritorijos plotas 9.7900 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Surdegio k.

VE09 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0766-0533, teritorijos plotas 4.7200 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Papilių k.

VE14 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1553-2637, teritorijos plotas 6.6000 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

VE15 žemės sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0516, teritorijos plotas 1.0600 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Laičių k.

VE17 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2838-5919, teritorijos plotas 28.1074 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

VE18 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1663-3302, teritorijos plotas 24.5559 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vidugirių k.

VE30 žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0008, teritorijos plotas 4.6100 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Juodžgalio k.

VE31 žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0086, teritorijos plotas 7.5900 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Juodžgalio k.

VE32 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2553-3306, teritorijos plotas 32.8068 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pienagalio k.

VE33 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2456-6790, teritorijos plotas 23.0405 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Latavėnų k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-0627-4164; 4400-4561-0337; 3452-0001-0050; 3484-0001-0165; 4400-2498-4516; 4400-2947-2112 ; 4400-2947-2231 ; 3410-0003-0004 ; 3484-0001-0524 ; 3482-0002-0019, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu[email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


  INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 4400-0627-4164; 4400-4561-0337; 3452-0001-0050; 3452-0001-0022; 3482-0002-0138; 4400-2158-4094; 3468-0004-0088 ; 4400-2158-4018; 4400-0017-0636 ; 4400-2829-1474; 4400-2829-0622 ; 3452-0001-0091; 3452-0001-0095 ; 3452-0001-0088; 3452-0001-0089 ; 3468-0001-0347; 4400-5301-0458 ; 4400-0823-4446; 4400-0181-9172 ; 3468-0001-0230; 4400-1986-5774 ; 4400-4566-8908; 4400-4566-8922 ; 3452-0001-0055; 4400-2219-6198 ; 4400-4719-5260; 4400-4451-6274 ; 3468-0001-0228; 3452-0001-0077 ; 3468-0002-0158; 3452-0001-0110 ; 3452-0001-0111; 3452-0001-0195 ; 3468-0001-0238; 3468-0001-0057 ; 3468-0002-0012; 3468-0002-0092 ; 4400-4451-5222; 3452-0001-0179 ; 3452-0001-0178; 3468-0001-0317 ; 3468-0001-0314; 4400-2085-8412 ; 3452-0001-0157; 3484-0001-0165 ; 4400-2498-4516; 4400-2947-2112 ; 4400-2947-2231; 3410-0003-0004 ; 3484-0001-0524; 3482-0002-0019 ; 4400-1159-5330; 3410-0003-0022 ; 3482-0002-0124; 4400-2368-3056 ; 3482-0001-0024; 4400-2842-3552 ; 4400-1061-9791; 4400-1532-0888 ; 3401-0002-0080; 4400-2553-2596 ; 3484-0001-0147; 3484-0001-0282 ; 4400-2935-2032; 4400-2854-2043 ; 3484-0001-0160; 4400-2273-7757 ; 3484-0001-0014; 3484-0001-0012 ; 3484-0001-0009; 4400-4633-1435 ; 4400-2812-5939; 4400-0550-0349 ; 4400-0550-0405; 4400-0999-8974 ; 4400-0485-9126; 4400-0485-8999 ; 4400-0485-8766; 3484-0001-0170 ; 3484-0001-0184; 3484-0001-0218 ; 3484-0001-0217; 3484-0001-0175 ; 4400-2366-4220; 3484-0001-0060 ; 3410-0003-0075; 3484-0001-0068 ; 4400-1235-7541; 3410-0003-0023 ; 4400-1969-1686; 4400-1567-9820 ; 3484-0001-0063; 3484-0001-0037 ; 4400-1282-9579; 3482-0002-0029 ; 3484-0001-0179; 4400-0795-6950 ; 3484-0001-0056; 3482-0001-0023 ; 3484-0001-0191; 4400-0900-8839 ; 4400-1065-0058; 4400-0640-2764 ; 4400-0640-2631; 3484-0001-0016 ; 3484-0001-0224; 4400-2955-8518 ; 4400-2320-1347; 4400-2320-1225 ; 4400-2320-1414; 4400-2320-1447 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Troškūnų vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE02 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0099-9111, teritorijos plotas 9.5598 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Kanapynės k.

VE03 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4637-0712, teritorijos plotas 4.8670 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių I k.

VE04 žemės sklypo unikalus Nr. 3468-0001-0099, teritorijos plotas 9.7900 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Surdegio k.

VE06 žemės sklypo unikalus Nr. 3452-0001-0109, teritorijos plotas 60.5000 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Antalinos k. 7

VE07 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0760-7925, teritorijos plotas 14.4400 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Putino k.

VE08 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2853-0996, teritorijos plotas 14.4440 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Surdegio k.

VE09 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0766-0533, teritorijos plotas 4.7200 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Papilių k.

VE10 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1663-5195, teritorijos plotas 7.4200 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Naujasėdžio k.

VE12 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0173-0132, teritorijos plotas 4.7000 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

VE13 žemės sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0148, teritorijos plotas 7.0842 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

VE14 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1553-2637, teritorijos plotas 6.6000 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

VE15 žemės sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0516, teritorijos plotas 1.0600 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Laičių k.

VE16 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0693-8180, teritorijos plotas 0.5800 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Laičių k.

VE17 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2838-5919, teritorijos plotas 28.1074 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

VE18 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1663-3302, teritorijos plotas 24.5559 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vidugirių k.

VE19 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1661-9670, teritorijos plotas 17.4192 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Naujasėdžio k.

VE20 žemės sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0050, teritorijos plotas 20.4000 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Maldeikių k.

VE23 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2839-2378, teritorijos plotas 27.1340 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Maldeikių k.

VE26 žemės sklypo unikalus Nr.3401-0002-0072, teritorijos plotas 25.8900 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Čiunkių k.

VE28 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1663-2570, teritorijos plotas 211.6100 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių II k.

VE29 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1663-2238, teritorijos plotas 20.3000 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Gerkiškių k.

VE30 žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0008, teritorijos plotas 4.6100 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Juodžgalio k.

VE31 žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0086, teritorijos plotas 7.5900 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Juodžgalio k.

VE32 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2553-3306, teritorijos plotas 32.8068 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pienagalio k.

VE33 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2456-6790, teritorijos plotas 23.0405 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Latavėnų k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 3484-0001-0165 ; 4400-2498-4516; 4400-2947-2112 ; 4400-2947-2231; 3410-0003-0004 ; 3484-0001-0524; 3482-0002-0019 ; 4400-1159-5330; 3410-0003-0022 ; 3482-0002-0124; 4400-2368-3056 ; 3482-0001-0024; 4400-2842-3552 ; 4400-1061-9791; 4400-1532-0888 ; 3401-0002-0080; 4400-2553-2596 ; 3484-0001-0147; 3484-0001-0282 ; 4400-2935-2032; 4400-2854-2043 ; 3484-0001-0160; 4400-2273-7757 ; 3484-0001-0014; 3484-0001-0012 ; 3484-0001-0009; 4400-4633-1435 ; 4400-2812-5939; 4400-0550-0349 ; 4400-0550-0405; 4400-0999-8974 ; 4400-0485-9126; 4400-0485-8999 ; 4400-0485-8766; 3484-0001-0170 ; 3484-0001-0184; 3484-0001-0218 ; 3484-0001-0217; 3484-0001-0175 ; 4400-2366-4220; 3484-0001-0060 ; 3410-0003-0075; 3484-0001-0068 ; 4400-1235-7541; 3410-0003-0023 ; 4400-1969-1686; 4400-1567-9820 ; 3484-0001-0063; 3484-0001-0037 ; 4400-1282-9579; 3482-0002-0029 ; 3484-0001-0179; 4400-0795-6950 ; 3484-0001-0056; 3482-0001-0023 ; 3484-0001-0191; 4400-0900-8839 ; 4400-1065-0058; 4400-0640-2764 ; 4400-0640-2631; 3484-0001-0016 ; 3484-0001-0224; 4400-2955-8518 ; 4400-2320-1347; 4400-2320-1225 ; 4400-2320-1414; 4400-2320-1447 nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304986013, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

-------------------------

[1]Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


INFORMACIJA APIE PARENGTUS SKLYPO LAISVĖS PR. 1 DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS PRIE SAVANORIŲ PR. 65B NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO PARENGIANT JUOS KEIČIANTĮ APIE 10 HA TERITORIJOJE TARP ELEKTRINĖS, GELEŽINIO VILKO IR TŪKSTANTMEČIO GATVIŲ VILKPĖDĖS SENIŪNIJOJE DETALŲJĮ PLANĄ, SPRENDINIUS. TPD proceso Nr. K-VT-13-22-637. Planuojama teritorija, plotas: apie 10 ha teritorija tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių. Planavimo pagrindas: Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-06-10 įsakymas Nr. A30-2446/22 „Dėl leidimo keisti sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr.65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį ~ 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą, inicijavimo sutarties pagrindu“, Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2023-03-27 įsakymas Nr. A30-1213/23 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-10 įsakymo Nr. A30-2446/22 „Dėl leidimo keisti sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano ir teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį apie 10 ha teritorijoje tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“. Planavimo tikslai ir uždaviniai:a) keisti Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-462 „Dėl sklypo Laisvės pr. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1350V „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 65B nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius parengiant juos keičiantį apie 10 (dešimties) ha teritorijos tarp Elektrinės, Geležinio Vilko ir Tūkstantmečio gatvių Vilkpėdės seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – pakeisti ar nustatyti sklypuose Laisvės pr. 1 (kadastro Nr. 0101/0052:162), Savanorių pr. 67 (kadastro Nr. 0101/0052:360), Savanorių pr. 65B (kadastro Nr. 0101/0052:26), Elektrinės g. 1 (kadastro Nr. 0101/0052:153), Elektrinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/0052:353), Elektrinės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0052:25), Giraitės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0052:361) ir Elektrinės g. 1A žemės sklypų naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą, statybos zoną ir ribą bei kitus privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais; b) Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo infrastruktūrą, inžinerinių komunikacijų tinklus ir bendrojo naudojimo sklypus; c) Suformuoti gatvių raudonąsias linijas; d) Pagal galimybes prie esamų sklypų prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus; e) Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į VIL-8-2 - Miesto dalies (rajonų) centro funkcinę zoną ir Inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną. Papildomi planavimo uždaviniai:numatyti pėsčiųjų ryšius, bendro naudojimo intensyviai naudojamų želdynų zoną. Vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijosdirektorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatoriai: UAB „Transtiros nekilnojamasis turtas“, į. k. 300105381, Vilniaus g. 4B, Grigiškės; UAB „P28“, į. k. 305658507, Smolensko g. 12, Vilnius; UAB „Lidl Lietuva“, į. k. 111791015, Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius. Projekto rengėjas:UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], ir Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2024 m sausio 30 d. iki vasario 13 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-637), planavimo organizatoriaus - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos - interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas),  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilkpėdės seniūnijoje (Savanorių pr. 49, Vilnius) ir  projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjųkontaktais. Viešas svarstymas vyks 2024 m. vasario 14 d., 16.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją(ID: 839 6367 7684, slaptažodis: 107946): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcequqTwsEtCjzsdWIYTwE_vzCoAC9-o2.Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendiniųgalima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-637) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines.

Statytojas UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 669 90360.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Suradgalio k., Vaidilų k.,  Osinaukos k., Ratlanksčio k.

Sklypų, kuriuose numatomos vėjo elektrinės, unikalūs Nr.: 5390-0006-0120, 5390-0004-0314, 5390-0004-0341, 5390-0001-0282, 4400-3834-3843, 4400-0414-2852.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, tel.: +370 669 90360, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


2024-02-06 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Mečislavo Šajevkos, mirusio 2023-11-24, testamentas.

 


Pakeitus esminius detaliojo plano sprendinius, pakartotinai informuojame, kad yra parengtas Paliuliškių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Saulėtoje g. detalusis planas. Planavimo pagrindai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų Nr. 2022-12-05 Nr. KADI-2739. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.ltDetaliojo plano rengėjas: UAB Poliplan, A. Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el. p.: [email protected]Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2024-01-29 iki 2024-02-12(10 d.d. imtinai) Planavimo organizatoriaus buveinėje Rinktinės g. 50, Vilnius; Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus r.; Planavimo organizatoriaus  interneto svetainėje www.vrsa.lt; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-22-1068; Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2024-02-12, 16:30 val. nuotoliniu būdu, nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/88509187522?pwd=qPS2zyxijnOmwEhaM7NNG10Aya7y2P.1

 


Vadovaujantis 2023-10-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-1460 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0400:284), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., detaliojo plano rengimo“, rengiamas detalusis planas sklype, Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k. (kad. Nr. 4180/0400:284). Planuojama teritorija: 0,2200ha teritorija, esanti Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Ateities g. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius. Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, PV G. Meidutė, tel.  869947231, el. paštas [email protected] Planavimo uždaviniai: detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, numatant pakeisti sklypo (kad. Nr. 4180/0400:284), Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., žemės ūkio paskirtį į kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, keisti ribas ir plotą (padalyti). SPAV: nerengiamas. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-41-23-821. Parengto detaliojo plano sprendiniai viešai eksponuojami nuo 2024-01-24 iki 2024-02-16 Rukainių sen., www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-23-821). Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2024-02-16 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/86786017880?pwd=a3kxeU55SHZGaFVPVEtRcXZsTjZWZz09

Susirinkimo identifikacinis kodas: 867 8601 7880. Slaptažodis: 000000. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir (ar) informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines.

Statytojas UAB „Centrinis vėjas“, įmonės kodas 305961803, Kalvarijų g. 166A-4, LT-08206 Vilnius, +37069240808.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta:

Pirmoji elektrinė: Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Žemės sklypo Unikalus Nr. 5320-0005-0003, Planuojamos vėjo elektrinės tiksli vieta pagal koordinates: LKS 6151225 / 483141;

Antroji elektrinė: Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Žemės sklypo Unikalus Nr. 4400-2872-7458, Planuojamos vėjo elektrinės tiksli vieta pagal koordinates: LKS 6152309 / 483325;

Trečioji elektrinė: Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Gudžiūnų k., Žemės sklypo Unikalus Nr. 5320-0005-0018, Planuojamos vėjo elektrinės tiksli vieta pagal koordinates: LKS 6151693 / 484280.

Informuojame, kad pastačius Vėjo elektrinę, vėjo elektrinės stiebo aukščio iki 164 m., padauginto iš 4 (iki 656 metrų), atstumu arba mažesniu, nei bus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams atstumu, gali būti ribojama naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir/ar rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir/ar patalpų paskirtį į šiame punkte nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau išvardintos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir / ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Informuojame, kad žemių savininkai, kurių sklypų atstumai yra mažesniu nei Vėjo elektrinės stiebo aukštis, padaugintas iš 4, atstumu nuo planuojamos Vėjo elektrinės arba mažesniu, nei bus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams atstumu, turi teisę per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pateikti prieštaravimus raštu ir/ arba sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų. Tuo tikslu, Jūs turite pateikti įrodymus apie pradėtas aukščiau nurodytos paskirties pastatų ar patalpų statybą ar įrengimą, arba teritorijų rekreacijai planavimo procedūras.

 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis šiais kontaktais:

UAB „Centrinis vėjas“

Įmonės kodas 305961803

Buveinės adresas: Kalvarijų g. 166A-4, 08206 Vilnius

El. paštas: [email protected]

Tel. +37069240808

Direktorius Stasys Bružas

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0040:0308), esančio Gedimino pr. 39, Vilniaus m.

bendraturtę M. L. ar jos įgaliotus asmenis, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kval. paž. Nr.: 2M-M-2711) 2023 m. gruodžio mėn. 28 d. 10:00 val. atliko žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0040:0308), esančio Gedimino pr. 39, Vilniaus m. ribų ženklinimo darbus.

Kadangi esate žemės sklypo bendraturtis, prašome dėl detalesnės informacijos kreiptis į  UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7,Vilnius, el.paštu [email protected] , arba telefonu +37067855903.

 


 

Parduodamas bankrutuojančiai įmonei priklausantis kitas turtas: spausdintuvas ir baldai. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. Nr. 869623767 arba el. paštu: [email protected].

 


 

Parduodamas lengvųjų konstrukcijų garažo pastatas. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu: [email protected].

 

 Atgal