VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.02.02. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti Kaišiadorių r. administracijos direktoriaus 2006-05-26 įsakymu Nr. V1-303 „Dėl K.S. sklypų detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintų žemės sklypų, Slėnio g. 2 (kad. Nr. 4918/0065:244), Slėnio g. 4 (kad. Nr. 4918/0065:245),  Slėnio gatvės žemės sklypas (kad. Nr. 4918/0065:542), detaliojo plano koregavimą  (toliau – DP). DP pagrindas – Kaišiadorių r. sav. admin. dir. 2023-11-29 įsakymas Nr. V1E-1334 ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2023-12-01 Nr. SUT-154. DP organizatorius – Kaišiadorių r. sav. admin. direktorius, Katedros g. 4, Kaišiadorys, el.p.: www.kaisiadorys.lt, tel. +370 647 07969.DP iniciatorius–fizinis asmuo. DP rengėjas – PV J.Mačiukėnaitė,A. Juozapavičiaus pr. 7F, Kaunas, tel. 8676 48778, el.p.:

[email protected]. DP tikslai – koreguoti DP sprendinius, juos pakeičiant ir nustatant naujus suplanuotos teritorijos dalyje, apimančioje žemės sklypus, esančius Slėnio g. 2, Kaišiadorių m., kadastro Nr. 4918/0065:244, Slėnio g. 4, Kaišiadorių m., kadastro Nr. 4918/0065:245 ir Slėnio gatvės žemės sklypą, kadastro Nr. 4918/0065:542.Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, koncepcija nerengiama. TPDRIS sistemoje DP Nr. K-VT-49-23-959. Gauti informaciją apie DP, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus raštu (planavimo organizatoriui ar rengėjui) galima pranešime nurodytais kontaktais bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.Apie teritorijų planavimo dokumento projekto viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuota papildomai.

 


2024-02-09 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Juzefos Marcinkevič, mirusios 2023-12-17, testamentas.

 


Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda:

CITROEN BERLINGO, 2005 m., dyzelinas, pradinė pardavimo kaina ― 1463 Eur;

Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve

 


VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ parduoda naudotus biuro baldus viešo aukciono būdu. Išsamesnė informacija ir baldų sąrašas pateikiamas internetiniame puslapyje https://www.iidraudimas.lt/

Dėl parduodamo turto apžiūros iki 2024 m. vasario 9 d. galite kreiptis į kontaktinį asmenį Ievą Ramonienę, tel. +370 5 2135657, el. p. [email protected]  (apžiūra galima tik darbo dienomis 9-15 val., laiką susiderinus iš anksto).   Aukcionas vyks 2024 m. vasario 12 d. 10 val. adresu: Algirdo. 31, Vilnius (registracija į aukcioną vyks nuo 9:00 iki 9:45). Pasibaigus nurodytam dalyvių registracijos laikui, aukciono dalyviai neregistruojami.

 


PERKAME AUTOMOBILIUS (visos markės, bet kokios būklės). 

Visoje Lietuvoje. Tel. nr.: 8 654 24161.

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0026:304) esančio Moliakalnio g. 65, Vilniaus m., savininkus, kad UAB “Solarcamp“matininkas V. Kapleris (Nr. 2M-M-1526), 2024-02-14 d., 1100 val. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 0101/0026:421 (po proj. Nr. 1, 2, 3), ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB “Solarcamp“adresu P. Žadeikos g. 1B, Vilnius, el. paštu [email protected] arba tel. 868657967.


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos, bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

2. 2/3 gyvenamojo namo, bendrasis viso gyvenamojo namo plotas – 150,22 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

3. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių kaime, Zibalų seniūnijoje.

4. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

5. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, ½ kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

6. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-1 (0,01 kv. m iš 2,02 kv. m), a-2 (0,28 kv. m iš 42,42 kv. m)), bendrasis plotas – 8,07 kv. m, esantį Kalnalaukio g. 9-100, Širvintų mieste.

7. 41/100 buto dalies su bendrojo naudojimo patalpomis (a-286 (1,20 kv. m iš 3,61 kv. m), a-287 (0,66 kv. m iš 1,99 kv. m), a-288 (0,49 kv. m iš 1,46 kv. m), a-289 (4,40 kv. m iš 13,20 kv. m)), esantį Kalnalaukio g. 9-502, Širvintų mieste.

8. Siurblinės, bendrasis plotas – 112,92 kv. m, kitų statinių (kiemo aikštelės, biologinio valymo įrenginių – tvenkinių, 4 vnt.) su jiems priskirtu 14,9620 ha žemės sklypu, esančių Bitininkų g. 2, Drublionių kaime, Zibalų seniūnijoje.

9. Fermos, bendrasis plotas – 640,89 kv. m, su jai priskirtu 0,7222 ha žemės sklypu, esančių Pušų g. 2, Rusių Rago kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

10. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 83,47 kv. m, su jam priskirtu 0,1007 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4B, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

11. Vandens bokšto, aukštis – 10,14 m., esančio Neries g. 9, Čiobiškio kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

 

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia2024 m. vasario 15 d., 00.00 val., pabaiga – 2024 m. vasario 19 d., 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2024 m. vasario 22 d., 9.00 val., pabaiga – 2024 m. vasario 23 d., 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel.: 8 610 31 552,    el. p.: ona.silaite@sirvintos.lt.


Informuojame, kad vadovaujantis 2022-03-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1008/22 „Dėl leidimo inicijuoti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:3548, Nr. 0101/0167:3547, Nr. 0101/0167:2617, Nr. 0101/0167:3485, Nr. 0101/0167:3615 ir Nr. 0101/0167:1449) detaliojo plano rengimą“ parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:3548, Nr. 0101/0167:3547, Nr. 0101/0167:2617, Nr. 0101/0167:3485, Nr. 0101/0167:3615 ir Nr. 0101/0167:1449) detalusis planas.

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,83 ha teritorija, apimanti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0167:3548, Nr. 0101/0167:3547, Nr. 0101/0167:2617, Nr. 0101/0167:3485, Nr. 0101/0167:3615, Nr. 0101/0167:1449), kuri atitinka kvartalo apibrėžimą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 852112222, LT-09601, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, PV G. Meidutė, tel.: 869947231, el. p.: [email protected]

Planavimo uždaviniai: inicijuoti sklypų (kad. Nr. 0101/0167:3548, Nr. 0101/0167:3547, Nr. 0101/0167:2617, Nr. 0101/0167:3485, Nr. 0101/0167:3615 ir Nr. 0101/0167:1449) detalųjį planą, kurio tikslas – nekeičiant sklypo (kad. Nr. 0101/0167:3548) paskirties, naudojimo būdo, nustatyti statybos ribą ir zoną, teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti į planuojamą teritoriją patenkančių žemės sklypų paskirtis, žemės naudojimo būdus, atlikti žemės sklypų ribų ir plotų keitimą (dalinant ar sujungiant sklypus) ir nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

SPAV neatliekama. Koncepcija nerengiama. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-22-345.

Detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2024-02-02 iki 2024-02-22 Pilaitės seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-345). Viešas susirinkimas vyksnuotoliniu būdu 2024-02-22 d. 12:00 val.  Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89144206963?pwd=OFRFM0s3bGRKd2dnbUZENk55ckM4Zz09

Susirinkimo identifikacinis kodas: 891 4420 6963. Slaptažodis: 000000. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.


 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 4400-1826-4083; 4400-0615-7957; 4400-0587-4014; 4400-5162-3595; 4400-5258-6053; 6684-0001-0020; 6684-0001-0040; 6677-0003-0053; 4400-1704-1315 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Atsinaujinantieji ištekliai“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Atsinaujinantieji ištekliai“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 170 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE1 žemės sklypo unikalus Nr. 6677-0003-0065, teritorijos plotas 3.1344 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.

VE2 žemės sklypo unikalus Nr. 6677-0003-0052, teritorijos plotas 6.4406 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.

VE3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2410-8805, teritorijos plotas 5.7000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.

VE4 žemės sklypo unikalus Nr. 6684-0001-0026, teritorijos plotas 17.4900 ha, adresas Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Barklainių II k., Ramygalos g. 304

VE5 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0200-3347, teritorijos plotas 7.4500 ha, adresas Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Barklainių II k.

VE6 žemės sklypo unikalus Nr. 6684-0001-0105, teritorijos plotas 15.7054 ha, adresas Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Dūdonių k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-1826-4083; 4400-0615-7957; 4400-0587-4014; 4400-5162-3595; 4400-5258-6053; 6684-0001-0020; 6684-0001-0040; 6677-0003-0053; 4400-1704-1315, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Atsinaujinantieji ištekliai“, juridinio asmens kodas 302453881, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 4400-1826-4083; 4400-0615-7957; 4400-0587-4014; 4400-5162-3595; 4400-5258-6053; 6684-0001-0020; 6684-0001-0040; 6677-0003-0053; 4400-1704-1315; 4400-5028-3031; 4400-5261-9933; 4400-5260-0718; 6684-0001-0047; 4400-0205-3172 ; 4400-2311-3031 ; 4400-5258-5967 ; 4400-5258-5867 ; 4400-5284-1802 ; 4400-5259-6117 ; 4400-5027-4400 ; 4400-5186-6063 ; 4400-5010-8636 ; 4400-5030-1238 ; 6684-0001-0150 ; 6684-0001-0119 ; 6684-0001-0120 ; 6684-0001-0109 ; 4400-5028-0050 ; 4400-5258-4259 ; 4400-5162-3036 ; 6684-0001-0152 ; 6684-0001-0038 ; 6684-0001-0118 ; 4400-2315-5944 ; 4400-0959-9157 ; 6684-0001-0149 ; 6677-0004-0029 ; 4400-2833-1315 ; 6684-0001-0025 ; 4400-0018-1251 ; 4400-5682-6983 ; 4400-5916-0602 ; 4400-0018-1019 ; 4400-5252-1845 ; 6684-0001-0071 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro „Atsinaujinantieji ištekliai“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). „Atsinaujinantieji ištekliai“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 170 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE1 žemės sklypo unikalus Nr. 6677-0003-0065, teritorijos plotas 3.1344 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.

VE2 žemės sklypo unikalus Nr. 6677-0003-0052, teritorijos plotas 6.4406 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.

VE3 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2410-8805, teritorijos plotas 5.7000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.

VE4 žemės sklypo unikalus Nr. 6684-0001-0026, teritorijos plotas 17.4900 ha, adresas Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Barklainių II k., Ramygalos g. 304

VE5 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0200-3347, teritorijos plotas 7.4500 ha, adresas Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Barklainių II k.

VE6 žemės sklypo unikalus Nr. 6684-0001-0105, teritorijos plotas 15.7054 ha, adresas Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Dūdonių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-1826-4083; 4400-0615-7957; 4400-0587-4014; 4400-5162-3595; 4400-5258-6053; 6684-0001-0020; 6684-0001-0040; 6677-0003-0053; 4400-1704-1315; 4400-5028-3031; 4400-5261-9933; 4400-5260-0718; 6684-0001-0047; 4400-0205-3172 ; 4400-2311-3031 ; 4400-5258-5967 ; 4400-5258-5867 ; 4400-5284-1802 ; 4400-5259-6117 ; 4400-5027-4400 ; 4400-5186-6063 ; 4400-5010-8636 ; 4400-5030-1238 ; 6684-0001-0150 ; 6684-0001-0119 ; 6684-0001-0120 ; 6684-0001-0109 ; 4400-5028-0050 ; 4400-5258-4259 ; 4400-5162-3036 ; 6684-0001-0152 ; 6684-0001-0038 ; 6684-0001-0118 ; 4400-2315-5944 ; 4400-0959-9157 ; 6684-0001-0149 ; 6677-0004-0029 ; 4400-2833-1315 ; 6684-0001-0025 ; 4400-0018-1251 ; 4400-5682-6983 ; 4400-5916-0602 ; 4400-0018-1019 ; 4400-5252-1845 ; 6684-0001-0071 nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Atsinaujinantieji ištekliai“, juridinio asmens kodas 302453881, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

--------------------------------

[1] Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


2024-02-13 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Laimos Videiko, mirusios 2023-12-22, testamentas.

 


2024-02-13 d., 10.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Alos Černiauskienės, mirusios 2023-12-17, testamentas.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba greta žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 14 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai (jų dalis) patenka į įmonės UAB „GG LTU V3“, įmonės kodas: 306114914, adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio teritoriją arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, ir jiems bus taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

Toliau nurodytuose žemės sklypuose nebus ribojama objektų statyba naudojamų tik ūkininko ar įmonės, vykdančios kitą veiklą nei prieš tai nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 14 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo adresas, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

4400-0933-9944

6760-0001-0080

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Puigiškių k.

4.0900 ha

3615-0007-0061

4400-2223-7972

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukniūnų k.

3.4100 ha

6710-0001-0137

6710-0001-0128

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daučkėnų k.

3.0000 ha

4400-0435-7037

6760-0002-0243

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Ramužių k.

6.1400 ha

4400-0092-7418

6760-0002-0243

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Ramužių k.

6.1400 ha

6760-0002-0010

6760-0002-0051

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Pagojų vs.

25.2300 ha

6760-0004-0020

6760-0002-0051

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Pagojų vs.

25.2300 ha

6748-0008-0004

6748-0007-0010

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Užusienio II k.

13.6500 ha

4400-0650-1526

4400-1188-4965

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukniūnų k.

1.5000 ha

4400-5338-3921

6710-0001-0181

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

20.8300 ha

6710-0001-0146

6710-0001-0181

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

20.8300 ha

6710-0001-0146

6710-0001-0028

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Sodelių k. 10

5.6025 ha

4400-5338-3921

6710-0001-0028

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Sodelių k. 10

5.6025 ha

4400-1277-3550

6710-0001-0161

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

4.0200 ha

4400-1277-3770

6710-0001-0161

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

4.0200 ha

6710-0001-0098

6710-0001-0161

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

4.0200 ha

4400-1277-3550

6710-0001-0175

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

18.0000 ha

6710-0001-0098

6710-0001-0175

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

18.0000 ha

4400-1277-3770

6710-0001-0175

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daukšių k.

18.0000 ha

4400-1277-4068

6710-0001-0128

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Daučkėnų k.

3.0000 ha

6748-0008-0086

6748-0008-0001

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Užusienio II k.

6.0900 ha

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba, vėjo elektrinių statyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,2 MW

Vėjo elektrinės stiebo aukštis:iki 180 m.

Informuojame, kad aukščiau minėtų žemės sklypų savininkai turi teisę, bet neprivalo, pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius ir (arba) elektroninio pašto [email protected].

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „GG LTU V3“,  įmonės kodas: 306114914, adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, el. pašto adresas: [email protected] ,tel. nr. +370 657 06910.

 


Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus. 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-362 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Aukštadvario miestelyje, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Aukštadvario miestelyje, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-361 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Lentvario mieste, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Trakų rajono Lentvario mieste, esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-354 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Rūdiškių miesto pietinėje dalyje, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Rūdiškių miesto pietinėje dalyje, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-357 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Rūdiškių miesto šiaurinėje dalyje, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Rūdiškių miesto šiaurinėje dalyje, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-360 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Senųjų Trakų kaime, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų rajono Senųjų Trakų kaime, apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-365 „Dėl šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų mieste, apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Šilumos perdavimo tinklų, esančių Trakų mieste, apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 4400-1944-3135, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Technikumo g. 4, Nr. 4400-0993-5382, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Skrebės g. 2, Nr. 4400-4088-7910, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Vilniaus g. 34A, Nr. 4400-1820-3020, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Technikumo g. 6, Nr. 4400-1034-7345, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Nr. Nr. 4400-5275-3841, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Technikumo g. 5, Nr. 4400-5595-9243, esantis Trakų r. sav., Aukštadvaris, Technikumo g. 8, Nr. 4400-4481-3469, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Geležinkelio g. 11, Nr. 4400-2166-7096, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Tujų g. 32, Nr. 4400-2506-6210, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Mokyklos g. 3A, Nr. 4400-4219-5388, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Pakalnės g. 38, Nr. 7944-0002-0035, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Pakalnės g. 36, Nr. 4400-0276-7970, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 28C, Nr. 7944-0002-0254, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 22, Nr. 4400-5066-7342, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Klevų al. 55, Nr. 4400-0380-8024, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Pakalnės g. 20, Nr. 7944-0002-0335, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Sodų g. 14, Nr. 4400-4638-4463, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Geležinkelio g. 11A, Nr. 4400-0504-6028, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Bažnyčios g. 5, Nr. 7944-0002-0897, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Lauko g. 14, Nr. 7944-0002-0529, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Mokyklos g. 6, Nr. 4400-1854-6182, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Fabriko g. 4, Nr. 7944-0002-0224, esantis  Trakų r. sav., Lentvaris, Sodų g. 21, Nr. 7944-0002-0180, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Fabriko g. 8, Nr. 7964-0001-0003, esantis Trakų r. sav., Rūdiškės, Trakų g. 74A, Nr. 7964-0001-0051, esantis Trakų r. sav., Rūdiškės, Pietų g. 27, Nr. 4400-6067-4520, esantis Trakų r. sav., Rūdiškės, Trakų g. 5, Nr. 4400-1125-2604, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Trakų g. 51, Nr. 4400-0746-2415, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Nr. 4400-0771-3006, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Statybininkų g. 2C, Nr. 4400-2072-2863, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Trakų g. 43, Nr. 4400-0745-7449, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Nr. 4400-0746-3223, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Nr. 4400-0771-3182, esantis  Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Statybininkų g. 2B, Nr. 4400-0728-4233, esantis Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Statybininkų g. 2A, Nr. 7977-0002-0155, esantis Trakai, Kranto g. 3, Nr. 7977-0002-0047, esantis Trakai, Trakų g. 18, Nr. 4400-0249-0626, esantis Trakai, Vytauto g. 13, Nr. 7977-0002-0368, esantis Trakai, Vytauto g. 67, Nr. 7977-0002-0006, esantis Trakai, Kranto g. 5, Nr. 7977-0002-0104, esantis Trakai, Vytauto g. 7, Nr. 7977-0002-0095, esantis Trakai, V. Kudirkos g. 7A ir žemės sklypų, kuriuose Planais yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su patvirtintais Planais ir Įsakymais galima Planų iniciatoriaus UAB „Trakų vandenys“, tinklapyje adresu www.trakuvandenys.lt (UAB "Trakų vandenys" informuoja, kad nuo 2024 m.  sausio 3 d. UAB „Trakų šilumos tinklai“ reorganizuota ir prijungta prie UAB "Trakų vandenys", kuri įstatymų nustatyta tvarka perima visus UAB „Trakų šilumos tinklai“ įsipareigojimus). Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - UAB „Trakų vandenys“, Birutės g. 27, LT-21114 Trakai, tel. 8 528 55560, el.p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.trakuvandenys.lt.

 


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos, bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

2. 2/3 gyvenamojo namo, bendrasis viso gyvenamojo namo plotas – 150,22 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

3. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių kaime, Zibalų seniūnijoje.

4. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

5. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, ½ kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

6. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-1 (0,01 kv. m iš 2,02 kv. m), a-2 (0,28 kv. m iš 42,42 kv. m)), bendrasis plotas – 8,07 kv. m, esantį Kalnalaukio g. 9-100, Širvintų mieste.

7. 41/100 buto dalies su bendrojo naudojimo patalpomis (a-286 (1,20 kv. m iš 3,61 kv. m), a-287 (0,66 kv. m iš 1,99 kv. m), a-288 (0,49 kv. m iš 1,46 kv. m), a-289 (4,40 kv. m iš 13,20 kv. m)), esantį Kalnalaukio g. 9-502, Širvintų mieste.

8. Siurblinės, bendrasis plotas – 112,92 kv. m, kitų statinių (kiemo aikštelės, biologinio valymo įrenginių – tvenkinių, 4 vnt.) su jiems priskirtu 14,9620 ha žemės sklypu, esančių Bitininkų g. 2, Drublionių kaime, Zibalų seniūnijoje.

9. Fermos, bendrasis plotas – 640,89 kv. m, su jai priskirtu 0,7222 ha žemės sklypu, esančių Pušų g. 2, Rusių Rago kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

10. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 83,47 kv. m, su jam priskirtu 0,1007 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4B, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

11. Vandens bokšto, aukštis – 10,14 m., esančio Neries g. 9, Čiobiškio kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

 

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia – 2024 m. vasario 15 d., 00.00 val., pabaiga – 2024 m. vasario 19 d., 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2024 m. vasario 22 d., 9.00 val., pabaiga – 2024 m. vasario 23 d., 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel.: 8 610 31 552, el. p.: ona.silaite@sirvintos.lt.


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos, bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

2. 2/3 gyvenamojo namo, bendrasis viso gyvenamojo namo plotas – 150,22 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

3. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių kaime, Zibalų seniūnijoje.

4. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

5. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, ½ kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

6. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-1 (0,01 kv. m iš 2,02 kv. m), a-2 (0,28 kv. m iš 42,42 kv. m)), bendrasis plotas – 8,07 kv. m, esantį Kalnalaukio g. 9-100, Širvintų mieste.

7. 41/100 buto dalies su bendrojo naudojimo patalpomis (a-286 (1,20 kv. m iš 3,61 kv. m), a-287 (0,66 kv. m iš 1,99 kv. m), a-288 (0,49 kv. m iš 1,46 kv. m), a-289 (4,40 kv. m iš 13,20 kv. m)), esantį Kalnalaukio g. 9-502, Širvintų mieste.

8. Siurblinės, bendrasis plotas – 112,92 kv. m, kitų statinių (kiemo aikštelės, biologinio valymo įrenginių – tvenkinių, 4 vnt.) su jiems priskirtu 14,9620 ha žemės sklypu, esančių Bitininkų g. 2, Drublionių kaime, Zibalų seniūnijoje.

9. Fermos, bendrasis plotas – 640,89 kv. m, su jai priskirtu 0,7222 ha žemės sklypu, esančių Pušų g. 2, Rusių Rago kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

10. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 83,47 kv. m, su jam priskirtu 0,1007 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4B, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

11. Vandens bokšto, aukštis – 10,14 m., esančio Neries g. 9, Čiobiškio kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

 

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia – 2024 m. vasario 15 d., 00.00 val., pabaiga – 2024 m. vasario 19 d., 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2024 m. vasario 22 d., 9.00 val., pabaiga – 2024 m. vasario 23 d., 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel.: 8 610 31 552, el. p.: ona.silaite@sirvintos.lt.

Atgal