VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.02.09Skelbimai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ :

RENGIAMAS DETALIOJO PLANO "TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALUSIS PLANAS" KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE NR.47A, ADRESU UKMERGĖS G. 300, VILNIUS, KAD. NR. 0101/0100:179.

Detaliojo plano rengimo pradžios dokumentai : projektavimo darbų sutartis tarp iniciatoriaus ir rengėjo.

Teritorijų planavimo proceso organizatorius : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresu  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius; tel. 8 5 2112616 , el. p.: [email protected]https://vilnius.lt/ , toliau – organizatorius

Teritorijų planavimo proceso iniciatorius : privatus juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas : UAB Architektūros ateljė; į.k. 226144020 , J.Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius, el. p.: [email protected] , tel.: +37061806415, projekto vadovas Audrius Žigunis, toliau – rengėjas

Planavimo tikslai ir uždaviniai : atlikti detaliojo plano “Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalusis planas“, registro nr. T00055858, koregavimą keičiant statybos zoną ir statybos ribas žemės sklype nr. 47a, adresu Ukmergės g. 300, Vilnius, kad. nr. 0101/0100:179

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka : supaprastinta

Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2024m. vasario mėn. 19 d. iki 2024m. kovo mėn. 06 d. imtinai Vilniaus m. sav. administracijos Pašilaičių seniūnijos patalpose, adresu  Žemynos g.1, Vilnius - vieša ekspozicija ir Vilniaus m. savivaldybės elektroninėje svetainėje https://vilnius.lt/                                        

Teikti pasiūlymus dėl detaliojo plano tik raštu galima organizatoriui ir/arba rengėjui iki 2024m. kovo mėn. 05 d. imtinai.

 

 


Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

           Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2024m. Kovo 5 d. 8.00 val., adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

            Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.

         Galimybė dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nėra sudaroma.

         Susirinkimo darbotvarkė:

Dėl 2023 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

          2.Dėl 2023 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

          3. Dėl 2023 pelno (nuostolio) paskirstymas

          4. Kiti klausimai

         Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, taip pat dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, galima susipažinti  nuo 2024 m. vasario 22 d., darbo dienomis nuo 7.00 val. Iki 15.30 val., adresu Pakalniškių 9 , Vilnius, iš anksto suderinę laiką. 868605245 .

Valdyba   INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA

TVARKA PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO

(KADASTRO NR. 1901/0144:337)

ATEITIES PL. 2M, KAUNE DETALIOJO

PLANO KOREGAVIMĄ

Detaliojo plano keitimo pagrindas:

·       Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 20 d. Įsakymas Nr. A-2679 dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir organizavimo

·       2024 m. sausio 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 70-28-2

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius

Detaliojo plano iniciatorius – Fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Polilinija“, Volungės g. 7, Didvyrių k., Kauno r. PV Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128; Architektė Indrė Satkutė, tel. 8-686-66176, el.p.: [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai – Koreguoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A-1350 „Dėl žemės sklypų Ateities pl. 2 ir Ateities pl. 2B, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą žemės sklype (kadastro Nr. 1901/0144:337) Ateities pl. 2M, Kaune. Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, pakeisti nustatytus ir nustatyti naujus papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Susipažinti su pradedamo rengti detaliojo plano koregavimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje TPD Nr. K-VT-19-24-29).


INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTIKauno rajono savivaldybės tarybos 2011 09 29 sprendimu Nr. TS-263 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., žemės sklypų, kadastro Nr. 5227/0003:440, kadastro Nr. 5227/0003:61, kadastro Nr. 5227/0003:376, kadastro Nr. 5227/0003:440 ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 11 24 sprendimu Nr. TS-354 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Pagirių k., žemės sklypo, kadastro Nr. 5227/0003:464, detaliųjų planų keitimą

Detaliojo plano keitimo pagrindas:

  • Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. Įsakymas Nr. ĮS-4395dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
  • Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. Įsakymas Nr. ĮS-340 dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo
  • 2023 m. vasario 2 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. S-132

Detaliojo plano darbų organizatorius– Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius (kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, Kaunas)

Detaliojo plano iniciatorius– UAB "SUNERGY LT"

Detaliojo plano rengėjas- UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-5, Kaunas. Direktorius S. Urbelis, tel. 8 615 56244; PV Giedrė Karenė, Tel. 8-686-66176, el.p.: [email protected]

Planuojama teritorija:Žemės sklypai Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k., Apynio g. 10, kadastro Nr. 5227/0003:647; Apynio g. 12, kadastro Nr. 5227/0003:646; Apynio g. 14, kadastro Nr. 5227/0003:654; Apynio g. 16, kadastro Nr. 5227/0003:655; sklypas kadastro Nr. 5227/0003:631

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. Žemės sklypo Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k. kadastro Nr. 5227/0003:631 žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą.

2. Žemės sklypų Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Pagirių k., Apynio g. 10, kadastro Nr. 5227/0003:647, Apynio g. 12, kadastro Nr. 5227/0003:646, Apynio g. 14, kadastro Nr. 5227/0003:654 ir sklypo kadastro Nr. 5227/0003:631 sujungimas ir padalinimas į du ar daugiau žemės sklypų;

3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo būdą, tipą ir kita.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Susipažinti su pradedamo rengti detaliojo plano keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje TPD Nr. K-VT-52-23-143).


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 6267/0001:450),esančio Makiūgalių k., Videniškių sen., Molėtų raj. savininkės O. K.paveldėtojus ir jų įgaliotus asmenis, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2024m. vasario mėn. 21d. 11:00 val., vykdys žemės sklypo(kadastro Nr.6267/0001:235),esančio  Makiūgalių k. 5, Videniškių sen., Molėtų raj.ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu [email protected], arba telefonu +37067855903.

 

 

Atgal