VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.24. Skelbimai

 

Mirus režisieriui Eimuntui Nekrošiui „Lietuvos aido“ kolektyvas reiškia gilią užuojautą šeimkai ir artimiesiems.

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

AB „Grąžtai“ akcininko iniciatyva ir AB „Grąžtai“ valdybos sprendimu 2018 m.  gruodžio  20 d.  13 val.  AB “Grąžtai” buveinėje, Naugarduko  g. 102, kab.101, Vilniuje,  šaukiamas  neeilinis    visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2018 m. gruodžio 13 d.. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų registracijos pradžia 12 val. Akcininkai,  atvykę į susirinkimą  turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.  Dėl AB „Grąžtai“ valdybos narių atšaukimo.

2.  Dėl AB „Grąžtai“ valdybos narių išrinkimo.

3.  Kiti einamieji klausimai.                  

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdemaras Jacikas tel. (8-5) 2130515.

Generalinis direktorius Valdemaras Jacikas


AB "Enermega"  akcininkų dėmesiui!   

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. gruodžio mėn. 18 dieną 11.00 val. šaukiamas visuotinis AB "Enermega" (įmonės kodas 149668255) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB "Enermega" buveinėje, adresu Naujoji 128, Alytus. Registracija nuo 10.00 val. iki 10.50 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2018-12-11. Akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1)      Akcinės bendrovės „Enermega“ pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę.

2)      UAB „Enermega“ įstatų tvirtinimas.

3)      UAB „Enermega“ valdymo organo - valdybos, rinkimas.

4)      Dėl pritarimo UAB „Enermega“ reorganizavimo sąlygų parengimui.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos susirinkimo apskaitos dienos pabaigai. Generalinis direktorius.


UAB "Varėnos duona" įm.k. 302705065  įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.

UAB "Artela", įm.k. 302575650 įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.

R. Markevičiaus  įmonės, įm.k. 148060684  įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.


Informacinis pranešimas apie pritarimą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai ir bendrųjų sprendinių (koncepcijos) II alternatyvai

Informuojame, kad susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-574 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarta magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai ir Susisiekimo ministerijos 2018 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 2-14572 „Dėl pritarimo magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano koncepcijai“ pritarta magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano bendrųjų sprendinių (koncepcijos) II alternatyvai.

Planavimo organizatorius– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt).

Kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 2965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjai– UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt/; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt/,kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 616 54 005, 8 686 74 252, el. p. andzelika.kaziene@urbanistika.lt; viso projekto (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo teritorijų planavimo dokumento ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos) kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel. 8 693 93 769, el. p. arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėjas– UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, kontaktiniai asmenys: Žibutė Chmieliauskienė (tel. (8 37) 302 532, el. p. Zibute.Chmieliauskiene@kelprojektas.lt) ir Arvydas Domatas (tel. (8 37) 302 532, el. p. Arvydas.Domatas@kelprojektas.lt).

Planavimo tikslai:

*suplanuoti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km infrastruktūros, reikalingos siekiant rekonstruoti šį ruožą į automagistralę, plėtros etapus ir numatyti teritorijas, kuriose bus įrengiama minėta infrastruktūra;

*nustatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Supažindinimo tvarka– susipažinti su planavimo organizatoriaus pritarta šio teritorijų planavimo dokumento bendrųjų sprendinių (koncepcija), susipažinti su planavimo organizatoriaus pritarta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, vertinimo subjektų išvadomis, parengtomis šių išvadų įvertinimo ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą ir kita Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ IX skyriaus 41 punkte nurodyta informacija galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (sumin.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-17-25).


Bendros Lietuvos-Danijos įmonės UAB „CLAN-BALT“ (į/k 110558887) įstatus laikyti negaliojančiais.

Atgal