VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


AB "Bakteriniai preparatai" akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2019 m. gruodžio 12 d. 11.00 val. šaukiamas visuotinis AB "Bakteriniai preparatai" (į.k.133385939, buveinė Taikos pr. 102, Kaunas) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Taikos pr. 102, Kaunas. Akcininkų registracija nuo 10.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Akcinės bendrovės ,,Bakteriniai preparatai‘‘ Įstatų keitimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. gruodžio 05 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Visi akcininkai su sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu gali susipažinti bendrovės buveinėje adresu Taikos pr. 102, Kaunas.

Bendrovės vadovas


Teikiame įvairias paskolas su nekilnojamojo turto įkeitimu.
info@creditpartner.lt
+37067336030.


UAB "SKORGENES" (įmonės kodas 111733236, PVM mokėtojo kodas LT117332314, buveinės adresas Raseinių r. sav. Ariogalos m. Rytų g. 8, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre Juridinių asmenų registre), vadovaudamasi LR CK 2.43 straipsnio nuostatomis, informuoja, jog šios bendrovės vienintelis akcininkas 2019 m. lapkričio 12 d. nusprendė pakeisti bendrovės pavadinimą iš UAB "SKORGENES" į UAB "Eliteksas". Naujasis bendrovės pavadinimas bus pakeistas po šio skelbimo išleidimo dienos, įregistravus naujus bendrovės įstatus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.


SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ LANGŲ KEITIMO DARBAMS ATLIKTI

 UAB „Būsto renovacijos agentūra“ kviečia teikti pasiūlymus laiptinių langų keitimui daugiabučiame name Žemynos g. 49,  Vilniuje.

Pirkimo dokumentus ir informaciją galite gauti el. paštu info@bragentura.lt.

Pasiūlymus teikti iki 2019-12-02 d. 14:00 val. adresu:  Smolensko g. 10B, Vilnius.


 Šaukiamas „Drąsos kelias“ politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas, kuris vyks: 2019 m. GRUODŽIO 7 d. (šeštadienį) 12 val., Mickevičiaus g. 28, Kaunas LT-44311 viešbučio „Best Baltic Hotel Kaunas“ konferencijų salėje.

Suvažiavimas rengiamas remiantis „Drąsos kelias“ politinės partijos įstatų 8.3, 14, 15 punktais.

Suvažiavimo darbotvarkė:

1. „Drąsos kelias“ politinės partijos 2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita;

2. Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai;

3. Revizijos komisijos narių rinkimai;

4. Koordinacinės tarybos narių rinkimai;

5. Kiti klausimai.

 „Drąsos kelias“ politinės partijos Koordinacinė taryba


Aš, Evaldas Lisovskis, noriu atsiprašyti Javgenijaus Mironiuko už nepatogumus.

 

Atgal