VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.20. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus laiptinės remonto darbams atlikti .

Daugiabutis 5a. gyvenamas namas Dūkštų g. 3 (2 laiptinė), Vilnius.

Smulkesnė informacija: info@sileja.lt.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius:SĮ „Kretingos komunalininkas“ (įm. kodas 163934977), Vytauto g. 118, Kretinga, Kretingos r. sav., tel.: (8 445) 78 608, el. paštas: info@kretkom.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: nepavojingųjų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija,Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos m., Vytauto g. 118 (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5634/0008:624 Kretingos m. k.v.). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Kretingos m. nepavojingųjų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę, kur po atliekų surinkimo apvažiavimo būdu būtų sukaupiami pilni atliekų konteineriai, kuriuos tolimesniam naudojimui išsivežtų kiti atliekų naudotojai. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama(susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-03-22 iki 2021-04-02; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.): 1) Kretingos m. sen. administracinėse patalpose (Pabrėžos g. 1, Kretinga, Kretingos r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks2021-04-07, 17 val. nuotoliniu būdu prisijungiant per ZOOM platformą. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81466250554. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: 8-698 47300. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teiktiiki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08352 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva, šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2021 m. balandžio 13 d. 8.00 val., adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

2.Dėl 2020 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3.Dėl 2020 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

4. Dėl 2020 pelno (nuostolio) paskirstymas

5. Kiti klausimai

Atsižvelgiant į tai, kad pagal nustatytas karantino sąlygas tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku draudžiami. Akcininkai gaės savo valią susirinkimo darbotvarkės klausimais, išreikšti tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius, kurie bus atsiųstas el. paštu, akcininkui pageidaujant.

Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtintais dokumentais turi būti pateiktas bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu laišku į UAB „Vilniaus autotransportas“, adresu Pakalniškių 9, Vilnius LT-02301, paštu arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę. Informaciją susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti adresu Pakalniškių 9, Vilnius, suderinę laiką tel. 8-686 05245.

Valdyba

 


AB „Elfa“ (įmonės kodas 121896242) akcininkų dėmesiui!

2021 m. balandžio mėn. 23d. (penktadienį) 11.00 val. bendrovės būstinėje Panerių g. 39 - 505, Vilniuje šaukiamas  AB „Elfa“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinis pranešimas už 2020  metus.

2. Metinės finansinės  atskaitomybės tvirtinimas.

3. Pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Susirinkimas šaukiamas valdybos nutarimu. Su dokumentais akcininkai gali susipažinti bendrovės būstinėje Panerių g. 39 - 505, Vilniuje darbo dienomis 9-12 val.  Informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 2331531.

Generalinė direktorė Elena Belyauskene

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus  laiptinės remonto darbams atlikti.

Daugiabutis 5a. gyvenamas namas Musninkų g. 22 (2 laiptinė), Vilnius.

Smulkesnė informacija: info@sileja.lt.

 


Informacia apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastroNr. 4147/0500:958), esančio Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.,  savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 

 

Atgal