VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.27. Skelbimai

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus  laiptinės remonto darbams atlikti.

Daugiabutis 5a. gyvenamas namas Dūkštų g. 4, (1Laiptinė). Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus  šilumos apskaitos skaitikliai, duomenų koncentratorius, radijo sistemos paleidimo derinimo darbai, šilumos skaitiklių programavimas, duomenų bazės sudarymas.

Daugiabutis gyvenamas namas Rugių g. 12A . Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus  šilumos apskaitos skaitikliai, duomenų koncentratorius, radijo sistemos paleidimo derinimo darbai, šilumos skaitiklių programavimas, duomenų bazės sudarymas.

Daugiabutis gyvenamas namas Kalvarijų g.99A . Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt.

 


 

Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2021-03-22 įsakymu Nr. 48VĮ-397-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono  Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus perduoti  nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 1 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkinio sklypas (-ai), galite atvykusi į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Vilniaus rajono skyrių, toliau Didžiosios Riešės kadastro vietovę ir nuorodas „ Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu esate pretendento įpėdinis – paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Kviečiamų piliečių sąrašas:

1. Glafiros Barkauskienės paveldėtojai, 2021 m. balandžio 6 d., 9.30 val.

 


 

Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijos Avižienių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad       2021-03-29 – 2021-04-12, darbo dienomis nuo 9.30 iki 15.00 val., Skyriuje, Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 a. bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijos Avižienių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau – Projektas).

Projekto autorius antradieniais nuo 9.30-12.00 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2021-04-12 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2021-04-16 nuo 9.30 iki 14.00 val. (12.00 -12.45 val. pietų pertrauka) Skyriuje, 1 aukšte.

 


 

 INFORMACIJA apie Dariaus Pipiro, veikiančio pagal individualią veiklą, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo veiklos Gegužės g. 27B, Anykščių m., Anykščių sen., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  Darius Pipiras, veikiantis pagal individualią veiklą, Gegužės g. 27B, Anykščių m., Anykščių sen., tel.: +370 609 34746, el. p.:darius.pipiras@yahoo.com

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel.: 852045139, 860780060, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Dariaus Pipiro, veikiančio pagal individualią veiklą, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo veikla Gegužės g. 27B, Anykščių m., Anykščių sen.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Darius Pipiras planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimo veiklą, kuri apims ENTP priėmimą ir apdorojimą, tinkamų tolimesniam naudojimui transporto dalių pardavimą ir susidariusių pavojingų ir nepavojingų atliekų laikymą iki jų perdavimo atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms.

Ataskaita viešai eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose,Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 852045139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Pateikiame nuorodą į vaizdo transliaciją: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/entp

Viešas Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. balandžio 13 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 852045139. 

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 389) 61 941, el. p. utena@nvsc.lt

 


Pranešimas apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, kad Lietuvos onkologų draugija (kodas 191933010, adresas Santariškių g. 1, Vilnius) Valdybos sprendimu ir iniciatyva, šaukia Lietuvos onkologų draugijos Visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. balandžio 29 d. 13.00 val., adresu Santariškių g. 1, Vilnius, prof. Kazimiero Pelčaro didžiojoje salėje.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. Dėl 2020 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. Dėl 2020 m. Valdybos ataskaitos tvirtinimo.

4. Kiti klausimai

Lietuvos onkologų draugijos Valdyba

 


UAB „Vilniaus hidroprojektas“ akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos nutarimu 2021 m. balandžio 28 d. 14 val. (registracija nuo 13.30 val.) bendrovės buveinėje, Kalvarijų g. 129 - 402, Vilnius, šaukiamas  eilinis visuotinis UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (įmonės kodas 121896961) akcininkų  susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. 2020m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2. 2020m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

3. Valdybos nario atšaukimas.

4. Valdybos nario rinkimas.

5. Einamieji klausimai.

Informacija tel. (8 5) 273 0319. Bendrovės direktorius V. Leistrumas.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ valdyba.

 


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ valdybos sprendimu šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319, buveinė Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2021 m. balandžio 03 d. 09 val. UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, posėdžių salėje (3 aukštas, 316 kab.).

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės „Skomė“ 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

2. Bendrovės „Skomė“ 2020 metų pelno paskirstymas

3. Bendrovės „Skomė“ įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais

4. Bendrovės „Skomė“ akcijų pasirašymo ir pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos bei terminų nustatymas

5. Bendrovės „Skomė“įstatų3.1 punkto pakeitimas

6. Bendrovės „Skomė“  įgaliojimų suteikimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas Bendrovės direktorių (kab. Nr. 336), pirmadieniais ir antradieniais nuo 17 val. iki 18 valandos arba iš anksto suderinus kitu laiku.

 


P R A N E Š I M A S

APIE UAB SVEIKATOS CENTRAS „Energetikas” EILINĮ VISUOTINĮ

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 23 straipsnio 1 dalimi,  24 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi ir 10 dalimi, pranešu,kad 2021 m. balandžio 26 d. 8.00 val. valdybos iniciatyva yra šaukiamas eilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.      

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. Balandžio 26 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1.Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2.Bendrovės 2020 m. Metinis pranešimas;

3.Nepriklausomo auditoriaus išvada;

4.2020 m. UAB SC Energetikas metinė finansinė atskaitomybė;

5.2020 m. UAB SC Energetikas pelno paskirstymas;

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke,  galima susipažinti Bendrovėje, adresu Kuršių takas 1, Palanga, administracijos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. nuo 2021 m. balandžio 26 d.  

Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu akcininkui pageidaujant.

                                             

 

 

 

 

Atgal