VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.19. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Įmonė atlieka visų tipų stogų, fasadų, patalpų PLOVIMO*, atnaujinimo, mechanizuoto DAŽYMO* darbus.www.audrista.lt 863191211.

 


DAŽOME* medinius, tinkuotus namų fasadus ir jų stogus 862199958.

 


PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ PAKARTOTINĮ UAB AEROPOLIS EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

 2021 m. liepos mėn. 12 d. 15.00 val. Turgelių g. 1, Vilniuje, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis UAB Aeropolis ( kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Savanorių per.191, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

 Pakartotinis susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2021 m. birželio 14 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu ir atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. gegužės 28 d. šauktas susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo.

 Pakartotiniame susirinkime galioja tokia 2021 m. gegužės 28 d. neįvykusio eilinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2. 2020 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

3. Bendrovės įstatų pakeitimai.

 Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 Visi asmenys, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

 Nuo 2021 m. liepos mėn. 2 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Turgelių g.1, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus  laiptinės remonto darbams atlikti .

Daugiabutis 5a. gyvenamas namas Musninkų g. 22,  (1ir 3Laiptinė). Vilnius.

Smulkesnę informaciją: info@sileja.lt

 


Bendrijos valdybos sprendimu 2021 m. liepos 4 d. (sekmadienį) 10 val. bendroje aikštelėje (adresas: Birelių Sodų 1-oji g., Vilnius) šaukiamas sodininkų bendrijos “PAPARTIS - 3” narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos ataskaita už 2020 m.

2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2020 m.

3. Bendrijos 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrijos naujos valdybos, valdybos pirmininko ir revizoriaus rinkimai.

5. Bendrijos buveinės adreso nustatymas.

6. Nario mokesčio 2021 m. nustatymas.

7. Bendrijos 2021 m. pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.

8. Įmokų ne sodininkų bendrijos nariams 2021 m. nustatymas.

9. Tikslinio įnašo kelių remontui tvirtinimas.

10. Bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.

11. Kiti klausimai

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis sodininkų bendrijos “PAPARTIS - 3” narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. rugpjūčio 7 d. (šeštadienį) 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Pageidaujantys susipažinti su susirinkime svarstomų dokumentų projektais, kreipkitės adresu Birelių Sodų 9-oji. g. Nr. 13, Vilnius poilsio dienomis nuo 14 iki 16 val., arba telefonu 8 614 77825.

Bendrijos valdyba

 

 

 

 

Atgal