VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.17. Skelbimai

Pro memoria

2021 m. liepos 8 d. netekome mylimos Mamos, puikios lotynų kalbos specialistės, docentės, Mykolo Romerio universiteto garbės profesorės Aleksandros Teresės Veličkienės.

Aleksandra Teresė Veličkienė, docentė, Mykolo Romerio universiteto Garbės profesorė

Aleksandra Teresė Veličkienė gimė 1939 m. Ignalinos rajone. Baigusi klasikinės filologijos studijas Vilniaus universitete, čia dėstė lotynų kalbą, antikos literatūrą ir istoriją, vėliau Mykolo Romerio universitete – lotynų kalbą. Buvo studentų mylima dėstytoja, režisavo įsimintinus spektaklius pagal savo pačios parašytus scenarijus antikos mitologijos ir istorijos motyvais. Per savo gyvenimą parašė lotynų kalbos vadovėlį teisininkams, Antikos mitologijos žinyną, daug vertingų knygų ir straipsnių: Ariadnės siūlas: antikos mitai ir legendos, Parnaso papėdėje: iš antikos kultūros lobių, Ratio scripta:lotyniški teisės ir bendrosios kultūros frazeologizmai, apibrėžimai, terminai, Fons verborum: lietuvių-lotynų ir lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis. Iš lotynų kalbos išvertė Juvenalio satyras, Marcialio epigramas, Plinijaus Jaunesniojo laiškus, Baltasaro Graciano Išminties meną arba parankinį orakulą bei Fortūną ant medžio; iš rusų kalbos – dvi D. Merežkovskio trilogijos Kristus ir Antikristas dalis (Dievų mirtis. Julijanas Atskalūnas ir Atgimę dievai. Leonardo da Vinči (parengta leidimui).

Lietuvos klasikinė filologija neteko kūrybingo, talentingo, produktyvaus autoriaus, šeima –mylimo žmogaus. Te šviesus velionės atminimas išlieka visų ją pažinojusiųjų atmintyje.

Aleksandros Teresės Veličkienės šeima

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Dažome medinius ir tinkuotus fasadus, taip pat šiferinius ir skardinius stogus. 863191211.

 


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61,  LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šių objektų viešus aukcionus:

1. Kultūros paveldo objekto – gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 441,34 kv. m., koplyčios ir tvarto su jiems priskirtu 0,9710 ha žemės sklypu (žemės sklypas nuomojamas), esančių Maumedžio g. 12, Staškūniškio kaime, Zibalų seniūnijoje.

2. Administracinio pastato, bendrasis plotas – 504,82 kv. m, kiemo statinių – tvoros, betono dangos, bordiūrų su jiems priskirtu 0,2840 ha žemės sklypu, esančių Zibalų g. 45B, Širvintose.

3. Aerodromo (lėktuvų stovėjimo aikštelės, pakilimo ir nusileidimo tako, įvažiuojamojo kelio), su jam priskirtu 1,7961 ha žemės sklypu, esančių Pramislavos k. 2A, Gelvonų seniūnijoje.

4. Dalį gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 187,16 kv. m, su jam priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,7303 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 73/100, esančių Gelvonų g. 12, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

5. Vaikų dienos centro, bendrasis plotas – 642,70 kv. m, kiemo statinių – asfalto dangos, šaligatvių, pavėsinės 1, 2, 3, 4, tvoros su cokoliu, vartelių, laiptų ir jiems priskirtu 0,4302 ha žemės sklypu, esančių Kranto g. 1, Čiobiškio kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia – 2021 m. liepos 28 d. 00.00 val., pabaiga – 2021 m. liepos 29 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2021 m. rugpjūčio 3 d. 9.00 val., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 6 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61,                LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šio objekto viešą aukcioną:

Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, ½ kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia – 2021 m. rugpjūčio 17 d. 00.00 val., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 18 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2021 m. rugpjūčio 23 d. 9.00 val., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 26 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552,   el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.

 


INFORMACIJA apie Sandėliavimo ir gamybos paskirties pastatų-priestatų statybos ir eksploatavimo, Pažalvaičių g. 7, Panevėžys, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

 

PŪV organizatorius:Ekornes Lithuania UAB, Pažalvaičių g. 7, Panevėžys, tel. 868226831, el. p. lt@imgcomfort.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 864035061, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

PŪVpavadinimas, vieta:Sandėliavimo ir gamybos paskirties pastatų-priestatų statyba ir eksploatavimas, Pažalvaičių g. 7, Panevėžys

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Esamame gamybiniame pastate yra gaminami minkšti baldai. Planuojama statyti du priestatus, skirtus sandėliavimui ir gamybai

Ataskaita viešai eksponuojama: UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius d.d. nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. pasiteiravimui 864035061. Taip pat Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/ekornes. Viešas Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m.  rugpjūčio 2 d., 17:00 val.. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. 864035061

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:PVSV dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. 845461081, el. p. panevezys@nvsc.lt

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus m. sav., Naujininkų  sen., SB Giedra pojektinis Nr.1A,  Nr.0101/0080:101 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr. 0101/0080:  mirusios Leonoros Savickajos paveldėtojus   2021.08.09  10:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.

 

 

 

 

Atgal