VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Darbas statybose Norvegijoje.

Statybų įmonei reikalingi profesionalūs ir patirties turintys meistrai: staliai, plataus profilio statybininkai, plytelių klojėjai, vidaus apdailos meistrai, karkasų meistrai, stogdengiai. Atlyginimas: 230-250 NOK/h (prieš mokesčius).

Tel: +37062795258

 


Akcinė bendrovė “Rameta “

Šiaulių g. 2, LT-82143 Radviliškis

Juridinio  asmens  kodas: 171333481

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centras

 

PRANEŠIMAS

Dėl visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2021 m. rugpjūčio 31 d. Radviliškis

AKCININKŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad Akcinės bendrovės “Rameta“ (buveinės adresas Šiaulių g. 2, LT-82143 Radviliškis, juridinio asmens kodas: 171333481) akcininko Uždaroji akcinė bendrovė „IRELITA“ iniciatyva šaukiamas Akcinės bendrovės “Rameta“ (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas):

1.Susirinkimo data: 2021 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Susirinkimo pradžia: 13:00 val. Dalyvių registracijos pradžia 12:30 val.

Susirinkimo vieta: Šiaulių g. 2, Radviliškis.

2.Susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgaliotieji asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

3.Teisių apskaitosdiena: Tuo atveju, jeigu Susirinkime priimami Sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo bus Bendrovės akcininkai.

4.Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1) Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimo.

2) Pritarimas dėl ilgalaikio turto pardavimo.

3) Valdybos nario atšaukimas.

4) Naujo valdybos nario rinkimai.

5) Sekančio visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus rinkimai.

5.Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Atvykstantiems į Susirinkimą turėti asmens dokumentą, akcininkų atstovams – taip pat turėti įstatymo nustatyta tvarka pavirtintą įgaliojimą.

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks įprastu būdu – bendrovės akcininkams fiziškai susirenkant šiame pranešime nurodytu adresu ir laiku, o to pageidaujantiems – balsuojant užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininkas turi teisę, bet ne  pareigą  dalyvauti  Susirinkime. Savo  nuomonę („ už“  ar  „prieš “) dėl kiekvieno nutarimo projekto akcininkas turi teisę  išreikšti užpildant  balsavimo  biuletenį. Šios nuomonės įskaitomos į Susirinkimo balsavimo rezultatus.

Akcininkui pageidaujant,  Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia balsavimo biuletenį registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Dėl biuletenio atsiuntimo prašome kreiptis info@rameta.lt.

Užpildytas ir akcininko ar jo atstovo pasirašytas balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinant dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaippaskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant Bendrovei registruotu paštu, pristatant Bendrovei į jos buveinę, susitarus vieną darbo dieną iki atvykimo, kontaktinis asmuo dokumentų pateikimui: Nerijus Šnaras.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaitytiakcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

6.Akcininkai, pageidaujantys susipažinti su dokumentais, teikiamais visuotiniam akcininkų susirinkimui (Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui) ar gauti kitą informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, gali kreiptis į Bendrovę raštu registruotu paštu Bendrovės registruotos buveinės adresu arba el. paštu info@rameta.lt. Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės registracijos adresu Šiaulių g. 2,  Radviliškis nuo 2021 m. rugsėjo 6 d., darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val.

Papildoma informacija teikiama telefonu. 8 620 99600.

AB “Rameta “

Direktorius Gintaras Mataitis

 


Informacija

apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (įm. kodas - 302536989), A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, tel. 837327201, el. p. – rektoratas@lsmuni.lt.

PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas - 301135783), Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. 852622621, el. p. info@sweco.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas):LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro plėtra Ūkio g., Kudrėnų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr.

Trumpas PŪV aprašymas: planuojamas gyvulininkystės ūkis, kuriame pagrindinės veiklos - gyvulininkystė, žemės ūkio bei gyvulininkystės produkcijos gamyba, ją susiejant su studijomis bei moksliniais tyrimais, studentų ir kitų asmenų praktiniu mokymusi, žemės ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimu. Komplekse planuojamų laikyti gyvulių (karvučių, buliukų, telyčaičių, žirgų, avių, ožkų) skaičius – 1036.

PVSV ataskaita eksponuojama nuo2021-09-06 iki 2021-09-22(imtinai) Užliedžių seniūnijos patalpose (Topolių g. 5, Girelės k., Kauno r.), UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Spaudos g. 6-1, Vilnius) darbo metu ir darbo valandomis. PVSV ataskaita skelbiama UAB „Sweco Lietuva“ interneto svetainėje: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/lsmu-centro-pletra/.

Dėl ekstremalios situacijos visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2021 m. rugsėjo 22 d. 17.00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: https://bit.ly/3n9Iegb

Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo visuomenės pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

 


UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio  namo Ateities 2c, Vilnius,

stogo dangos keitimo darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952, T. Kosciuškos g. 11 Vilnius, viešo konkurso būdu trijų metų laikotarpiui išnuomoja dalį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų užkandžių ir kavos automatų veiklai vykdyti. Kavos aparatamsnuomojama vieta Mokyklos centrinio ir baleto skyrių mokytojų kambariai.Užkandžių aparatamsnuomojama vieta Mokyklos centrinio pastato pusrūsis ir bendrabučio (T. Kosciuškos g. 11A, Vilnius) lifto tambūras. Pradinis nuompinigių dydis Kavos aparatams – 19,00 Eur/mėn, Užkandžių aparatams – 40,00 Eur/mėn.

Išsamesnė informacija tel. +37067930679, el. paštu linas.donela@p.cmm.lt.

Atgal