VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.25. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Omochema“, įm. k. 305591866, Kretingos g. 35-57, LT-92302 Klaipėda, mob.: (8 670)  37 204, omochema@gmail.com. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipėda. tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: chemijos priemonių, skirtų buitiniam ir profesionaliam naudojimui, gamyba; Grūdų g. 5 (buv. Tiekėjų g. 42B) , Kretinga. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu numatoma pagaminti iki 5100 t/m. arba 34 t/dieną chemijos priemonių, skirtų buitiniam ir profesionaliam naudojimui. Produkcijos gamyba bus vykdoma tarpusavyje maišant įvairias chemines medžiagas ir vandenį. Gamyba bus vykdoma uždarame pastate, darbo dienomis 8.00-17.00 val. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose (J. Pabrėžos g. 1, Kretinga); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-09-27 iki 2021-10-11 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2021-10-12, 17 val. nuotoliniu būdu prisijungiant per ZOOM platformą. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/88505167038. Kilus nesklandumams prisijungiant skambinti tel.: (8 614) 01336. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08532 Vilnius, tel.: (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt.

 


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. kovo 25 d. raštą Nr. 50424-19KR-SD-2974 „Dėl elektros tinklų apsaugos zonų įregistravimo“, informuojame, kad formuojant 1592 kv. m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0045:218), esantį Šilo g. 19, Vilniuje, (toliau – Žemės sklypas), Žemės sklypui taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotas (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytas ir įrašytas į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0045:218) savininkai gali susipažinti ir pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano ir žemės sklypų kadastro duomenų formos elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.ltarba tel. Nr. 8706 86125.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.: 7944/0001:0136) esančio Žuvėdrųg. 19, Lentvario m., Trakų raj. savininkę I. P. ar jos įgaliotus asmenis, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2021 m. spalio 05 d. 14:00 val., vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7944/0001:0159),esančio Aviliųg. 24, Lentvario m., Trakų raj. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu info@topokada.com, arba telefonu +37067855903.

 


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

 

        AB „Grąžtai“ akcininkoiniciatyva ir valdybos sprendimu 2021 m.  spalio  18 d.  13 val.  AB “Grąžtai” buveinėje, adresu Naugarduko  g. 102, kab. 101, Vilniuje,  šaukiamas   neeilinis   visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2021 m. spalio 11 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

  Susirinkimo darbotvarkė:

 1.AB „Grąžtai“ valdybos narių atšaukimas ir naujų valdybos narių skyrimas.

 2. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

 3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

 4. Bendrovės skolinimasis ir turto įkeitimas.

       5. Kiti klausimai.          

       Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti Bendrovės buveinėje nuo 2021 m. spalio 8 d..           

Papildomą informaciją įgaliotas teikti gen. direktorius Artūras Jacikas

 tel. 85 2130515, el. p. info@graztai.lt.

 


 

 

 

Atgal