VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.02. Skelbimai

 

Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 48VĮ-1571-(14.48.2.) „Dėl asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkinio sklypas (-ai), galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Skyrių, toliau Buivydiškių kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

Henrika Mokšecka (turto pavel. Malgožata Lipton),2021 m. spalio 13 d., 9.45 val.;

Genoefa Granickaja (turto paveldėtojas Robert Kaminski), 2021 m. spalio 13 d., 14.45 val. ;

Zigmont Slavinskij, 2021 m. spalio 14 d. 15.30 val.;

Franciška Michalkevič (turto paveldėtojas Valerjan Michalkevič), 2021 m. spalio 15 d. 10.40 val.;

Janina Kovalevska (turto paveldėtojai nežinomi), 2021 m. spalio 15 d. 11.20 val.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyriausioji specialistė Ana Tretiak, tel.      8 706 86 206, el. p. Ana.Tretiak@nzt.lt.

 


SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ SIŪLIŲ REMONTO DARBAMS ATLIKTI

UAB „Būsto renovacijos agentūra“ kviečia teikti pasiūlymus tarpblokinių siūlių remontui

daugiabučiame name Žemynos g. 49, Vilniuje.

Pirkimo dokumentus ir informaciją galite gauti el. paštu info@bragentura.lt.

Pasiūlymus teikti iki 2021-10-18 d. 10:00 val. adresu: Smolensko g. 19, Vilnius.

 


Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 48VĮ-1571-(14.48.2.) „Dėl asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Skyrių, toliau Buivydiškių kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

Janina Juškevič,2021 m. spalio 12 d., 13.00 val.;

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyresnioji specialistė Ana Tretiak, tel.      8 706 86 206, el. p. Ana.Tretiak@nzt.lt.

 


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. gruodžio 3 d. raštą   Nr. 18KR-SD-17396 „Dėl elektros tinklų apsaugos zonų įregistravimo“, kad formuojant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0012:5), esantį Svajonių g. 1 Vilniuje, žemės sklypui taikytina specialioji žemės naudojimo sąlyga (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodyta ir įrašyta į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:5) savininkai gali susipažinti ir pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano ir žemės sklypų kadastro duomenų formos elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.ltarba tel. Nr. 8706 86125.

 


Informuojame, kad 2021 m. 10 mėn. 13 d. 09.00 – 09.30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4154/1500:302, esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Rakonių k., Pirtininkų g. 5 matavimai.

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr.: 4154/1500:303 (savininkai: S.S; S.Č; V.S; F.S. ) savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

Atgal