VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.13. Skelbimai

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

 

Aš gyvas Žmogus, moteris, nuosavu vardu Edita iš Rutkauskų giminės, Mykolo dukra.

           Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1969 gegužės 26 diena.

           Teisinis (Legalus) statusas: Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

          Dokumentas parengtas Nr. GŽEV00108.

         Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2021 lapkričio 11 diena.

         Pretenzijas priimu mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Tel.: 868231720.


 

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

 

Aš gyvas Žmogus, moteris, nuosavu vardu Auksė iš Krukauskų giminės, Algirdo Antano dukra.

           Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1964 birželio 18 diena.

           Teisinis (Legalus) statusas: Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

          Dokumentas parengtas Nr. ABKA0000369.

         Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2021 lapkričio 11 diena.

         Pretenzijas priimu mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Tel.: 861590551.


 

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

 

Aš gyvas Žmogus, moteris, nuosavu vardu Genutė iš Ruškių giminės, Petro dukra.

             Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1951 birželio 5 diena.

            Teisinis (Legalus) statusas: Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

          Dokumentas parengtas Nr. GR0115.

         Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2021 lapkričio 11 diena.

         Pretenzijas priimu mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Tel.: 869912872.


 

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

 

Aš gyvas Žmogus, moteris, nuosavu vardu Danguolė iš Ruškių giminės, Petro dukra.

           Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1965 gegužės 6 diena.

           Teisinis (Legalus) statusas: Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

          Dokumentas parengtas Nr. DRBK00108.

         Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2021 lapkričio 11 diena.

         Pretenzijas priimu mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Tel.: 869390666.


 

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

 

Aš gyvas Žmogus, vyras, nuosavu vardu Kęstutis iš Bernotų giminės, Jono sūnus.

           Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1964 spalio 30 diena.

           Teisinis (Legalus) statusas: Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

          Dokumentas parengtas Nr. KBR001030.

         Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2021 lapkričio 11 diena.

         Pretenzijas priimu mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Tel.: 862898177.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, medalius, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvairų antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. 867059488, 862668561.

 


PRANEŠIMAS APIE PARDAVIMĄ

Mums, Mariui Judickui ir Vilmantui Krasauskui, asmeninės, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 0,0391 ha dalis žemės sklypo, kurio bendras plotas 14,5024 ha, unikalus Nr. 7944-0002-0180, registro įrašo Nr. 79/5048, adresas Trakų r. sav., Lentvaris, Fabriko g. 8 ir negyvenamoji patalpa – Gamybinės patalpos, bendras plotas 304,33 kv.m, unikalus Nr. 7994-8014-9011:0010,  registro Nr. 10/401652, patalpos plane pažymėtos 1-31c, 1-32, 1-33, 1-34, 1-35, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 7994-8014-9011, 1P1p, adresas Trakų r. sav., Lentvaris, Kęstučio g. 1 M (toliau – Turtas). Informuojame, kad parduodame visą, mums priklausantį Turtą, už bendrą 120000 Eur (vieno šimto dvidešimties tūkstančiu eurų) kainą. Žemės sklypo dalies kaina 30000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) ir gamybinių patalpų kaina 90000 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų). Žemės sklypo dalis ir gamybinės patalpos parduodamos kartu. Atsižvelgiant į tai, kad yra minėto Turto, bendraturčių, Jūs turite pirmumo teise pirkti aukščiau nurodytą Turtą. Prašome ne vėliau kaip iki 2021-12-13 (du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gruodžio tryliktos dienos), pranešti mums, notaro paliudytu pareiškimu, šiame pareiškime ( pranešime) nurodytu adresu Kaišiadorių r.sav. 3-jam notaro biurui, apie savo norą arba atsisakymą pasinaudoti pirmumo teise pirkti minėtą Turtą už aukščiau nurodytą kainą, aukščiau nurodytomis sąlygomis.  Jeigu iki 2021-12-13 (du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gruodžio tryliktos dienos), atsakymo nepateiksite, laikysime, kad nenorite pasinaudoti pirmumo teise  ir tokiomis pačiomis sąlygomis, mums priklausantį visą Turtą parduosime trečiajam asmeniui.

 


INFORMACIJA apie parengtą Biometano jėgainės statybos ir eksploatavimo, Miško g. 2R, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius:UAB „ENGERTA“, Europos pr. 122, 46351 Kaunas, tel. +37067767065, el. p. vytautas@horecasprendimai.lt

Ataskaitos rengėjas:  UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, 11342 Vilnius, tel. +37064035061, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Biometano jėgainės statyba ir eksploatavimas, Miško g. 2R, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:Biometano gamyba, veikloje naudojant karvių mėšlą ir bioskaidžias atliekas

Ataskaita viešai eksponuojama:Ataskaitos rengėjo - UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, d. d. nuo 8:00 iki 17:00 val., tel. Nr. pasiteiravimui +37064035061. Taip pat Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos    

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą:  https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/engertaPristatymas prasidės 2021 m. lapkričio 29 d., 17:00 val.Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. +37064035061.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumento rengėjui UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. +37045461081, el. p. panevezys@nvsc.lt

 


PRANEŠIMAS

DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2021-11-13

Informuojame, kad uždarosios akcinės bendrovės „VOLTAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, kodas 140587745, registruotos buveinės adresas Sendvario g. 18, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), kurios įstatinio kapitalo dydis – 17 564,72 EUR, vienos paprastosios akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, bendras akcijų (balsų) skaičius – 60 568, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks 2021-12-06, 10 val., adresu Sendvario g. 18, Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (toliau – Susirinkimas).

Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai (ar jų atstovai) turi turėti asmens dokumentus (akcininkų atstovai – ir jiems teisės aktų nustatyta forma išduotus įgaliojimus, nebent Susirinkime dalyvauja akcininko juridinio asmens vadovas, kuris pagal akcininko įstatus turi teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime akcininko vardu).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

Siūloma Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1) Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimas į išraišką eurais;

2) Bendrovės įstatų keitimas;

3) Sprendimo vykdymo pavedimas.

 

SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI:

1) (i) Įgyvendinant 2014 m. balandžio 17 d. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą Nr. XII-828 pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais;

(ii) Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR;

(iii) Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 17 564,72 EUR.

2)Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją su visais pakeitimais;

3) Pavesti Bendrovės vadovui atlikti visus veiksmus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtu sprendimu.

SUSIRINKIMO INICIATORIUS IR BENDROVĖS ORGANAS, PRIĖMĘS SPRENDIMĄ SUŠAUKTI SUSIRINKIMĄ:

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės vadovo iniciatyva Bendrovės valdybos sprendimu.

*****

Nauja Bendrovės įstatų redakcija akcininkams bus išsiųsta jų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Bendrovės akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo Susirinkimo darbotvarke, Bendrovės buveinėje.

Atgal