VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.27. Skelbimai

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Regina, Albino duktė iš Pečkių ir Janauskų giminės, pareiškiu, kad esu juridinio asmens Regina Naraveckienė steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.).

Užsak. Nr.226

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Darbas statybose Norvegijoje.

Statybų įmonei reikalingi profesionalūs ir patirties turintys meistrai: staliai, špakliuotojai, plataus profilio statybininkai, plytelių klojėjai, vidaus apdailos meistrai, karkasų meistrai, stogdengiai. Atlyginimas: 3400€-4000€/mėn (į rankas).

Tel: +4747740185.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Bio wood“, įm. kodas 302551763, Palangos pl. 23, Vigantiškių k., LT-88438 Telšių r. sav., mob.: (8 610) 25813, info@biowood.eu. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda. tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: Medžio pjuvenų granulių gamyba; Piliakalnio g. 9 ir 9A, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: Iš medienos drožlių ir skiedrų, nenaudojant jokių cheminių medžiagų, rišiklių ar priedų, gaminamos medžio pjuvenų granulės. Šiuo metu objekte pagaminama iki 120 t/parą ir 43 800 t/m. produkcijos. Projektinis granulių linijos gamybos pajėgumas – 5 t/val. Planuojama tęsti granulių gamybos veiklą. Esamos įrangos našumo didinti nenumatoma, neplanuojamas ir naujos gamybinės įrangos įsigijimas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Tirkšlių seniūnijos administracinėse patalpose (S. Dariaus ir S. Girėnog.24, Tirkšliai, Mažeikių r.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-12-01 iki 2021-12-15 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2021-12-15, 17 val. nuotoliniu būdu prisijungiant per ZOOM platformą. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84195375677. Kilus nesklandumams prisijungiant skambinti tel.: (8 614) 01336. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt.

 


Informacija apie numatomą žemės sklypo servituto nustatymą administraciniu aktu

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), atsižvelgdamas į Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projektą Nr. S-VT-41-18-500 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius – Neris) vystymo plano rengimo“, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T3-114, priėmė įsakymus dėl servitutų nustatymo administraciniu aktu šiems sklypams:

Šatrininkų seniūnijos Šatrininkų kaime – kadastro Nr. 4142/0400:0214, Nr. 4142/0400:0452; Karklėnų kaime – kadastro Nr. 4142/0400:0408, Nr. 4142/0200:0690;

Marijampolio seniūnijos Pakovarniškių kaime – kadastro Nr. 4154/1600:0007, Nr. 4154/1600:0008; Rakonių kaime – kadastro Nr. 4154/1500:0167, Nr. 4154/1500:0135;

Rukainių seniūnijos Užudvario kaime – kadastro Nr. 4180/0400:0389; Rukainių kaime – kadastro Nr. 4180/0400:0125, Nr. 4180/0400:0051.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypų savininkams apie nustatytus aukščiau minėtiems žemės sklypams servitutus pranešta tinkamai.

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0171:137), esančio Vilniaus m., Dagiliškių g., savininką K.S., kad 2021-12-08 dieną 15:30 val. bus vykdomas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0171:138), esančio Vilniaus m., Dagiliškių g. 13, ribų ženklinimas.   

Dėl informacijos kreiptis į matininką Nerijų Zabarauską el. paštu zabarauskasnerijus@gmail.comarba telefonu +3706 05 33775.

 


 

Informuojame, kad BMB "Raimondos Ratai" (Juridinio asmens  kodas 304945543) steigimo dokumentai laikomi negaliojančiais.

 


Pranešimas apie parengtas uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ atskyrimo sąlygas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d. bei 65 str. 1 dalimi pranešame apie parengtas uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ atskyrimo sąlygas.

Duomenys apie atskyrime dalyvaujančią bendrovę atskyrimo sąlygų sudarymo dienai: pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Valentis“, teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė, kodas 135896640, buveinės adresas Vilnius, Molėtų pl. 11, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistruotas ir apmokėta įstatinis kapitalas 4 344 000,00 eurų.

Uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ atskyrimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu, nuo uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“, kuri tęsia veiklą, atskiriant dalį ir jai proporcingai priskirto turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriant Novia Estate, UAB.

Po atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.

Po atskyrimo veiksiančios bendrovės – uždaroji akcinė bendrovė „Valentis“ ir Novia Estate, UAB. Po atskyrimo veiksiančių bendrovių teisinė forma – uždarosios akcinės bendrovės, buveinių adresai – Vilnius, Molėtų pl. 11.

Momentas, nuo kurio dalis uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo sukuriamai uždarajai akcinei bendrovei bei dalis uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai uždarajai akcinei bendrovei ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą, - diena, kai Juridinių asmenų registre (i) įregistruojama uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ nauja įstatų redakcija, kuria sumažinamas šios bendrovės įstatinis kapitalas ir (ii) įregistruojama atskyrimo metu sukuriama (atskiriama) uždaroji akcinė bendrovė. Abu nurodyti veiksmai laikomi įvykusiais vienu metu, jei jie įvyksta (i) tą pačią dieną – tos dienos pabaigoje, (ii) skirtingomis dienomis – dienos, kurią įvyko paskutinis veiksmas, pabaigoje.

Su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. numatytais dokumentais galima susipažinti patalpose, esančiose adresu Vilnius, Molėtų pl. 11 laiką iš anksto suderinus telefonu +37069955593. Papildoma informacija teikiama el. paštu v.deveikis@valentis.com ir telefonu +37069955593.

 

 

 

 

 

 

 

Atgal