VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.15. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Klaidos atitaisymas. 2022 m. sausio 8 d. numeryje Nr.1 15 psl. Užsakyme Nr.1 gimimo data turi būti 1973 m. vasario 01 d.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informacija apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro4147/0300:14), esančio Kiemelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.


 

Informacija apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro4147/0500:815), esančio Maišiagala, Vilniaus r. sav., savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


Informacija apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro4147/0100:1267), esančio Maišiagala, Vilniaus r. sav., savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

1. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 5-ių metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant naujos kartos ir kiekybinio PGR metodus, diegiant naujausius tyrimus vadovaujantis tyrimų kokybės vadybos sistemomis]

Pareiginės algos koeficientas–11,63

2. Biobanke – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis: ne trumpesnė kaip 5-ių metų – klinikoje, onkologo specialybėje su paciento sveikatos duomenimis, gydymo protokolais, ne trumpesnė kaip 3-ių – dirbant su klinikiniais tyrimais, ne trumpesnė kaip 1-ių metų – dirbant su biobanko tyrimais; darbo patirtis su paciento sveikatos duomenimis užsienio klinikose].

Pareiginės algos koeficientas–2,91

 

3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,125 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo pagrindai onkologijos srityje]

Pareiginės algos koeficientas–1,16

 

4. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo patirtis eksperimentinės onkologijos srityje]

Pareiginės algos koeficientas–3,59

 

5. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo patirtis eksperimentinės onkologijos srityje]

Pareiginės algos koeficientas–3,59

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų – tik titulinio (1-ojo) lapo  kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

 

Dokumentus pateikti iki 2022 m. balandžio 11 d.

į Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyrį (kab. Nr. A20),

adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1.

 

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

 


 

Parduodamas 90 000 Eur. debitorinis reikalavimas į buvusį bankrutuojančios įmonės vadovą - R. P. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

 


 

Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Nemėžio seniūnijos Nemėžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 48VĮ-54-(14.48.2 E.) „Dėl asmenų, pateikusių prašymus perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos Nemėžio kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos Nemėžio kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laikuatvyktiį Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 1aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos Nemėžio kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, galite Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Vilniaus rajono skyrių, toliau Nemėžio kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą, apsauginę veido kaukę.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis arba atvykus ir nepasirinkus projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, arba nebėra laisvos žemės fondo žemės, kurioje piliečiui būtų galima projektuoti perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.                

Kviečiamų piliečių sąrašas:

1. Miroslav Petrovič, 2022 m. sausio 26 d., 9.30 val.

2. Alicija Vileito, 2022 m. sausio 26 d., 10.00 val.

3. Nikodemo Skebo paveldėtojai, 2022 m. sausio 27 d., 10.20 val.

4. Petro Skebo paveldėtojai, 2022 m. sausio 27 d., 10.20 val.

5. Valerijos Satkūnienės paveldėtojai, 2022 m. sausio 27 d., 10.20 val.

6. Danieliaus Skebo paveldėtojai, 2022 m. sausio 27 d., 10.20 val.

7. Jurgio Skiabo paveldėtojai, 2022 m. sausio 27 d., 10.20 val.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.: 4180/1209:32) esančio Sodininkų 1-ioji g.

18, Tiltelių k., Vilniaus raj. savininkės V. Ž. paveldėtojus, kad UAB „Topokada“ matininkas V. B.(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2022 m. sausio 25 d. 10:00val., vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.: 4180/1209:43) esančio Sodininkų 1-ioji g. 16, Tiltelių k., Vilniaus raj. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu info@topokada.com, arba telefonu +37067855903.

Atgal