VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.02.12. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 

Informacija apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro4110/0700:4994), esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Aistė Paužinskė, tel. 8 706 86 173, el. paštas Aiste.Pauzinske@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


 

 

Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos Nemėžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022-02-18 ‒ 2022-03-03, darbo dienomis Skyriuje, Kalvarijų g. 147, Vilniuje, 9 aukšte, bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos Nemėžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas).

Projekto autorius 2022 m. vasario 24 d. ir 2022 m. kovo 1 d. nuo 9 iki 11 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2022 m. kovo 3 d. savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2022 m. kovo 22 d. 10 val., Skyriuje, 1 aukšte.

 


 

 

Parduodamas 622 743,74 EUR vertės debitorinis reikalavimas į buvusį bankrutuojančios įmonės vadovą - R.M. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

 


Dėl paimamų visuomenės poreikiams (Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą Marijampolės sav., Marijampolės sen., Triobiškių k. susisiekimo infrastruktūrai vystyti) pertvarkytų žemės sklypų ir padalijimo būdu suformuotų žemės sklypų.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau – Skyrius)   vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 7 dalimi, informuoja, kad yra priimti Skyriaus vedėjo sprendimai dėl pertvarkytų žemės sklypų suformavimo pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų pakeitimo dėl:

  • D. Hohlveg ir K. D. Hohlweg nuosavybės teise valdomo 0,1500 ha  žemės sklypo, esančio Krėvos g. 7J, Triobiškių k., Marijampolės sav., „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5164/0001:700, unikalus Nr. 4400-2283-5803), esančio Krėvos gatvėje 7J, Triobiškių kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje, pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“;
  • T. Balaikos ir O. Balaikienės nuosavybės teise valdomo 0,2231 ha  žemės sklypo, esančio Krėvos g. 7U, Triobiškių k., Marijampolės sav., „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5164/0001:555, unikalus Nr. 4400-0878-3040), esančio Krėvos gatvėje 7U, Triobiškių kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje, pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“;

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kuriems nepavyko įteikti registruotų laiškų pasirašytinai, apie sprendimą padalijimo būdu pertvarkyti žemės sklypus, pranešta tinkamai.

Susipažinti su parengta informacija galite Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt(paslaugos numeris ZPVP-69717).

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Skyriaus (adresas: Vytauto g. 28, Marijampolė) vyriausiąją specialistę Loretą Norkeliūnienę, tel. 8 706 85 604, el. p. loreta.norkeliuniene@nzt.lt.

 1. (įstaigos kodas 300147455), adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, vykdo valstybės ilgalaikio materialiojo turto – Lavoriškių pasienio kontrolės punkte (toliau – PKP) dalies statinio - aikštelėsviešąjį nuomos konkursą, siekiant parinkti ūkio subjektą, turėsiantį teisę vykdyti bankinę ir finansinę veiklą šiame PKP.

2. Kontaktinis asmuo – Ingrida Papaurėlienė, Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. paštas ingrida.papaureliene@pkpd.lt.

3. Konkreti informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama Direkcijos interneto svetainėje adresu:  http://pkpd.lrv.lt/lt/turto-nuoma.”

 


DĖL  ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. KL0401 RIMKAI–LĖBARTAI–DOVILAI ATKARPAI NUO 0,00 IKI 2,2 KM REKONSTRUOTI) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DARBŲ KLAIPĖDOS RAJONE

    Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius (toliau – Klaipėdos rajono skyrius), informuoja, kad yra priimti Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymai dėl žemės sklypų, patenkančių į žemės paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) projekto teritoriją, pertvarkymo, padalinant į atskirus sklypus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 7 dalimi, informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5544/0002:184; 5544/0002:185; 5544/0002:449; 5544/0002:718; 5544/0002:719; 5544/0002:979; 5544/0002:1114; 5544/0002:1115; 5544/0002:1130) savininkus ar jų įgaliotus asmenis, kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško, įteikiamo pasirašytinai, arba kai nežinoma jų gyvenamoji vieta, apie Klaipėdos rajono skyriaus primtus įsakymus dėl žemės sklypų pertvarkymo, padalinant į atskirus sklypus.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kuriems nepavyko įteikti registruotų laiškų pasirašytinai, apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams pranešta tinkamai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrių (Klaipėdos g. 74, LT-96122 Gargždai, Petras Ruškys, tel. 8 706 85525, el. p. petras.ruskys@nzt.lt

 

Atgal