VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.02.12.Valios išreiškimas

 

 Aš, gyva moteris nuosavu vardu Audronė, Juozo dukra iš Rancų giminės p a r e i š k i u,

kad esu juridinio asmens RANCĖ AUDRONĖ steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas   (lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :audronė iš Rancų giminės, Juozo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1958 liepos 20 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GŽA00001

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 4 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: psichonomika@gmail.com

Užsak. Nr.37

 


 

Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Vilius, Lino sūnus iš Leščiauskųgiminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens LEŠČIAUSKAS VILIUS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.)           

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Vyras, nuosavu vardu :vilius iš Leščiauskų giminės, Lino sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1999 rugsėjo 30 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GVL00004

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 4 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas:lesciauskasvilius@gmail.com

Užsak. Nr.39


Aš, gyva moteris nuosavu vardu Natalija, Vladimiro dukra iš Nazarovų giminės p a r e i š ki u,kad esu  juridinio asmens KIAULAKIENĖ NATALIJA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)      

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :Natalija iš Nazarovų giminės, Vladimiro dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1967 sausio 5 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. NNK00001

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 7 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: nn20071205@gmail.com

Užsak.Nr.40


 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Airida , Ignaco Stanislovo dukra iš Žilinskų giminės

p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens ŽILINSKIENĖ AIRIDA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.)
              

                  

                                                        VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :airida iš Žilinskų giminės, Ignaco Stanislovo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1977 birželio 9 diena.

Teisinis (Legalus) statusas :gyvas Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMA00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario8 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: airidaviolin@gmail.com

Užsak. Nr.44


 

 

           Aš, gyva moteris nuosavu vardu Gražina, Algirdo – Vlado dukra iš Šmaikštų giminės

 p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens DAUSYNIENĖ GRAŽINA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :gražina iš Šmaikštų giminės, Algirdo - Vlado dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1958 liepos 13 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMG00005

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 10 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: Grazinadausyniene@icloud.com

Užsak.Nr.46

 


 

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Irena, Benedikto dukra iš Palapių giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens LAURINAVIČIENĖ IRENA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)  

  

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :irena iš Palapių giminės, Benedikto dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1951 lapkričio 24 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMI00002

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 10 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: lauirena@gmail.com

Užsak. Nr. 47

 


 

        Aš, gyva moteris nuosavu vardu Gražina, Prano dukra iš Vaserių giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens MILISEVIČIENĖ GRAŽINA steigėjas, beneficiaras ir generalinis

vykdytojas (lot. Regnatum-R.)
 

 

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :gražina iš Vaserių giminės, Prano dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1965 liepos 29 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GŽG00006

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 10 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: grazina2010@aol.co.uk

 

Atgal