VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.02.19. Skelbimai

 

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Lina, Ričardo dukra iš Petrusevičių giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens LEŠČIAUSKIENĖ LINA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.)       

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :lina iš Petrusevičių giminės, Ričardo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1971 gegužės 7diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GML00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 11diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: linosasmeninispastas@gmail.com          


 

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Ineta, Domo dukra iš Būdvyčių giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens VILKIENĖ INETA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas

(lot. Regnatum-R.)        

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :ineta iš Būdvyčių giminės, Domo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1978 liepos 31 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMI00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 11 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: vilkiene.ineta@gmail.com


 

 

      Aš, gyva moteris nuosavu vardu Jolanta, Zigmanto dukra iš Gedrimų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens KREIŠMONIENĖ JOLANTA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :jolanta iš Gedrimų giminės, Zigmanto dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1970 birželio 10 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMJ00002

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 11 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: jolantakreismo@gmail.com


 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Edita, Michailo dukra iš Jermantovič giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens JERMANTOVIČ EDITA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)      

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :edita iš Jermantovič  giminės, Michailo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1969 liepos 31  diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GME00005

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 11 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: edita074@gmail.com

 


 

 

Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Darius, Stasio sūnus iš Žilinskų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens ŽILINSKAS DARIUS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas 

(lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Vyras, nuosavu vardu :darius iš  Žilinskų giminės, Stasio sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1974 vasario 7 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GVD00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 12 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: dzilinskas93@gmail.com

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Perku sovietinius (rusiškus) automobilius, motociklus ir jų dalis.

Tel.:863024009.

 


UAB „Naujoji Pilaitė“ skelbia konkursą Vydūno g. 8, Vilniuje, daugiabučio gyvenamojo namo stogo remonto darbams. Kvietimą dalyvauti šiame konkurse rasite bendrovės svetainėje www.npilaite.lt.

 


UAB Herantas įgyvendindama projektą „UAB Herantas 600kWp galios saulės elektrinės įrengimas

ant pastatų stogų“ Nr. KK-AM-SVJ01-0177, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 600kWp galios

saulės šviesos energijos elektrinės projektavimo, įrangos ir jos montavimo darbų bei priežiūros

pirkimas. Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie

nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų

vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais

teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkimo sąlygos: konkurso dokumentai pateikiami gavus

raštišką prašymą elektroniniu paštu, asmeniškai arba per kurjerį nuo šio pranešimo paskelbimo

dienos iki 2022 m. vasario 28 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Pirkėjo įgaliotas asmuo

palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Vytautas Norvaišas, herantas@inbox.lt, tel. Nr. +37067641750.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022 m. kovo 7 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

 

 

Atgal