VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.02.26. Skelbimai

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Eglė, Kazio dukra iš Makarų giminės p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens VIGELIENĖ EGLĖ steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas    (lot. Regnatum-R.)

____________________________________________________

 

                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

 APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :eglė iš Makarų giminės, Kazio dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1968 rugsėjo 2 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GME000017

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario17 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: [email protected]

Užsak. Nr.57


 

   Aš, gyva moteris nuosavu vardu Vidmanta, Vincento dukra iš Jakštų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens PUODŽIŪNIENĖ VIDMANTA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                         VALIOS IŠREIŠKIMAS

   APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :vidmanta iš Jakštų giminės, Vincento dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1962 rugsėjo 3 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis įprigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymųir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMV00004

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 22 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: vidmante.puodziuniene@gmail.com

Nr.60


 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Aušra, Juozapo dukra iš Petrikų giminės p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens GUSTAITIENĖ AUŠRA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas    (lot. Regnatum-R.)

 

__________________________________________________________

 

                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

     APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :aušra iš Petrikų giminės, Juozapo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1968 gegužės 4 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GŽA000017

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 7diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: [email protected]

Nr.61


 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Socialiniam dialogui Lietuvoje gerinti taikoma norvegų patirtis

Socialinis dialogas – neatskiriama darbdavių ir profesinių sąjungų bendro darbo dalis. Tačiau praktikoje situacija toli gražu ne ideali ir reikalauja pokyčių. Jų siekti teisėsaugos sistemoje ėmėsi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF), įgyvendinusi Norvegijos finansuojamą projektą „Socialinio dialogo procedūrų ir bendradarbiavimo plėtojimas teisėsaugos tarnybose“.

Loreta Soščekienė

„Socialinio dialogo situacija teisėsaugoje pamažu gerėja, bet vietos tobulėjimui dar daug. Įgyvendindami projektą turėjome galimybę susipažinti su puikia norvegų patirtimi, kurios dalį pradėjome taikyti Lietuvoje“, - pastebi LTPF pirmininkė L. Soščekienė.

Projekte dalyvavo įvairios Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos sudėtyje veikiančios profesinės sąjungos,  Teisingumo bei Vidaus reikalų ministerijų atstovai. Vyko mokomieji seminarai su ekspertais, sukurtas internetinis puslapis, skirtas informuoti apie veiklas, parengta dalykinė – metodinė medžiaga.

LTPF priklausančios Vilniaus pataisos namų profesinės sąjungos pirmininkas Darius Čekavičius, teigia gautą informaciją jau pritaikantis kasdieniame darbe.

„Šiuo metu Teisingumo ministerija planuoja Bausmių vykdymo sistemos reformą ir tai mums tapo puikia galimybe įgytus įgūdžius pritaikyti derybose ir susitikimuose. Pertvarkos pradžioje LTPF su ministerija turėjo nesutarimų. Tačiau pavyko laiku grįžti prie racionalaus ir veiksmingo metodo – tarpusavio bendradarbiavimo“,- pažangą vertina D. Čekavičius.

Anot Dariaus, reforma tėra vienas iš pavyzdžių. Jis teigia, kad konstruktyvus socialinis dialogas reikalingas ne tik darbe su institucijų vadovybėmis, bet kasdien, bendraujant su darbdaviais, su kolegomis.

„Šiandien vis dar pasitaiko darbdavių, kurie santykius su darbuotojais mieliau aiškinasi teismuose, nei dialogo būdu. Tai nėra sveikas ir profesionalus požiūris, norime jį keisti“, - priduria profesinės sąjungos vadovas.

Kalbėdama apie tarptautinio projekto naudą LTPF pirmininkė L. Soščekienė pabrėžia derybas dėl kolektyvinių sutarčių. Tai vienas sudėtingesnių procesų, kuriame labai svarbus profesinių sąjungų vaidmuo.

„Pagal teisinį reglamentavimą, vidaus tarnybos sistemoje pasirašytos šakos kolektyvinės sutartys taikomos visiems pareigūnams, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėje sąjungoje. Tad dalyvaudami derybose, mes viena vertus deramės dėl visų pareigūnų, bet turime nepamiršti, kad atstovaujame profesines sąjungas, tad prioritetas – mūsų nariai ir išskirtinės garantijos būtent jiems“,- komentuoja L. Soščekienė.

***

Norvegijos per Norvegijos dotacijų mechanizmo 2014-2021 programą „Socialinis dialogas – orus darbas“ remiamas projektas

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme "Social Dialogue – Decent Work"

Nr.58


 

Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Maišiagalos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad  2022-03-04 ‒ 2022-03-18, darbo dienomis Skyriuje, Kalvarijų g. 147, Vilniuje, 9 aukšte, bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Maišiagalos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas).

Projekto autorius 2022 m. kovo 9 d. ir 2022 m. kovo 17 d. nuo 9:30 iki 11:30 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2022 m. kovo 18 d. savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2022 m. balandžio 5 d. 10 val., Skyriuje, 1 aukšte.

Atgal