VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.03.19. Skelbimai

 


 

        Aš, gyva moteris nuosavu vardu Alvyra, Augustino dukra iš Birontų giminės p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens JURKŠIENĖ ALVYRA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)      

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :alvyra iš Birontų giminės, Augustino dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1962 sausio22 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GM00004

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 vasario 4 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: aljurksiene@gmail.com

Nr.72


Aš, gyva moteris nuosavu vardu Giedrė, Aleksandro dukra iš Kiaulakių giminės

p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens KLINTOVIČIENĖ GIEDRĖ steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas   (lot. Regnatum-R.) 

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :giedrė iš Kiaulakių giminės, Aleksandro dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1970 balanžio15 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMG00002

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 kovo 15 diena

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas:giedreklintov@gmail.com

Nr.78

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Pirkčiau  Mercedes automobilį, 1985-1999 m. gamybos.  Tel. 8-620-95590.

 

Pirkčiau BMW automobilį 1980-1996 m. gamybos. Tel. 8-620-95590.

 


 

Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės  kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 48VĮ-327-(14.48.2.) „Dėl asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Skyrių, toliau Didžiosios Riešės kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

Glafira Barkauskienė 2022 m. kovo 24 d. 10.30 val.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. p. Arturas.Sladkevicius@nzt.lt.

 


 

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2022 m. balandžio 11 d. 8.00 val., adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.       

Galimybė dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nėra sudaroma.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl 2021 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

2.Dėl 2021 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

3. Dėl 2021 pelno (nuostolio) paskirstymas

4. Dėl vadybos narių rinkimo (perrinkimo).

5. Kiti klausimai

 Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke , taip pat dokumentais , kurie turi būti pateikti susirinkimui, bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, galima susipažinti  nuo 2021 kovo 30 d., darbo dienomis nuo 7.00 val. Iki 15.30 val., adresu Pakalniškių 9 , Vilnius, iš anksto suderinę laiką. 868605245 .

Valdyba.


Širvintų rajono savivaldybė skelbia konkursą Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Atrankos data – 2022 m. liepos 5 d. Pagrindinį skelbimą galima rasti www.sirvintos.lt.

 


2022-03-31 d., 9 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Nikolajaus Razdolskio, mirusio 2022-02-14, testamentas.


 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4154/1002:23), esančio Vaivos 1-oji g.12, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.sav., paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2022-03-30  1100val. vykdys žemės sklypo, (skl. Nr. 18), esančio Vaivos 2-oji g. 13, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.sav., ribų ženklinimo darbus.      

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu tomas@tikslusmatavimai.lt arba telefonu 865594414.

 


Pranešimas apie esminį įvykį

2022 metų  balandžio 29 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. 2021 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

                       2. Kiti klausimai.


 

SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ skelbia patalpų, esančių pastate Vilniaus g. 43-35, Širvintos, viešąjį nuomos konkursą.

Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – komercinė veikla;

Vilniaus g. 43-35 patalpų  Širvintose, Nr. 25, 26 ir 27, nuomojamas plotas 29,12 kv.m, pradinis dienpinigių dydis - 120Eur per mėnesį.

Vilniaus g. 43-35 patalpų Nr. 16, nuomojamas plotas 18,91 kv.m, pradinis nuompinigų dydis- 110 Eur per mėnesį.

Nuomos laikotarpis – ne ilgiau nei 10 (dešimčiai) metų;
            Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio suma. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviui. Pradinį įnašą konkurso dalyvis sumoka pavedimu į UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“  (įstaigos kodas –178263320) atsiskaitomąją sąskaitą LT474010042000010235, AB „Luminor Bank“, banko kodas – 40100.

Nuomojamų patalpų apžiūros laikas – kovo 22ir 23, 24 dienomis nuo 10.00-16.00 val. Dėl apžiūros kreiptis tel. +370 687 24899.
             Paraiškų pateikimo terminas: paraiškos (kartu su privalomais dokumentais) dalyvauti konkurse turi būti pateiktos iki 2022 m. kovo 28 d. 12.00 val., adresu:  Vaikų žaidimų kambarys „Pipiras“ (nuomos konkurso komisijai) Vilniaus g. 81, Širvintos.
            Konkurso komisijos posėdžiai vyks 2022 m. kovo 28 d., adresu: Vaikų žaidimų kambarys „Pipiras“ Vilniaus g. 81, Širvintos šiuo laiku:

Vilniaus g. 43-35 patalpų Nr. 25, 26, 27 – 14:00 val.

Vilniaus g. 43-35 patalpųNr. 16 – 15:00 val.
Papildoma informacija teikiama: tel. . +370 687 24899, el. paštu info@sirvintoslaisvalaikiui.lt


 

Informuojame, kad, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau - SŽNS įstatymas) patvirtintu LR Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Zarasų miesto ir rajono savivaldybės šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius– AB ,,Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys,    tel. (8 45) 46 35 25, el. paštas bendrove@pe.lt.

Plano rengėjas–  MB „Projects House“, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel. +370 693 93769, el. paštas projects.house@inbox.lt.

Plano objektas – Zarasų miesto ir  rajono savivaldybės pirmojo plano teritorijoje esantys šilumos perdavimo tinklai.

Plano tikslas – Parengti Zarasų miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto). 

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu galima LR energetikos ministerijos tinklapyje adresu: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo M.Katkaus g. 8, Vilnius terasos remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 45, Vilnius fasado mūro plytų remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


 

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Tramvajų g. 8 (2 laiptinė), Vilnius keleivinio lifto keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Ukmergės g. 194 (3 laiptinė), Ukmergės g. 196 (3 ir 4 laiptinė), Ukmergės g. 216, Vilniuje laiptinių remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal