VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.03.26. Skelbimai

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 

 

Aš, gyva moteris, nuosavu vardu Jolita, Arūno dukra iš Brazų giminės p a r e i š k i u, kad esu juridinio asmens JOLITA MIKUŠAUSKĖ steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum- R)

 

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

 

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu Jolita iš Brazų giminės, Arūno dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1988 Gegužės 3 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas Žmogus, Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritoines ir kitas teises be žalos teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.  Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės. Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą. 

Dokumentas parengtas Nr. GŽJ00003 

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 Kovo 22 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. 

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus, jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El.paštas jolimiku@gmail.com

Nr.90

 


Pranešimas apie parengtą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projektą

Vadovaujantis 2018-08-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, parengtas  magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas) projektas.

Planavimo organizatorius– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Plano rengėjas– UAB „Kelprojektas“ (Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt/). Kontaktinis asmuo: teritorijų planavimo vadovas Remigijus Šimkus, tel. 8 640 25664, el. p. remigijus.simkus@kelprojektas.lt.

Susipažinti su specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. imtinai galima:

1)       Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/;

2)       Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS) interneto svetainėje  https://www.tpdris.lt/, TPD Nr. S-NC-52-18-459.

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento projekto ekspozicija nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. imtinai vyks:

1)    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos buveinėje adresu Gedimino pr. 17, Vilniuje (tel. (8 5) 239 3965, (8 5) 239 3981). Dėl su Covid-19 pandemijos valdymu susijusių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių, į viešą ekspoziciją bus įleidžiami tik iš anksto nurodytais kontaktiniais telefonais užsiregistravę asmenys;

2)   Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos buveinėje adresu: Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento projekto viešas svarstymas įvyks 2022 m. gegužės 30 d. 17:00 val. Juragių bendruomenės centro patalpose adresu: Girininkų g. 6, Juragių kaimas, Kauno rajonas.

Viešas svarstymas papildomai bus transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą, asmenys, pageidaujantys viešame svarstyme dalyvauti nuotoliniu būdu, apie tai turi informuoti viešo svarstymo organizatorius elektroninio pašto adresu remigijus.simkus@kelprojektas.lt. Asmenims, informavusiems apie savo pageidavimą viešame svarstyme dalyvauti nuotoliniu būdu, bus atsiųsta internetinė prisijungimo nuoroda.   

Pasiūlymai dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentosprendinių planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Pasibaigus viešam svarstymui pasiūlymai nebebus priimami.

 


2022-03-31 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Liudos Jurcevičienės, mirusios 2022-02-28, testamentas.

 


Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus priimtų įsakymų dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (Krėvos gatvės atšakos iki įvažiavimo į naujai užstatomą gyvenamųjų namų kvartalą Marijampolės sav., Marijampolės sen., Triobiškių k. susisiekimo infrastruktūrai vystyti).

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius (toliau – Skyrius)           vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalimi, informuoja, kad yra priimti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai dėl visuomenės poreikiams paimtų žemės sklypų:

-      D. Hohlveg ir K. D. Hohlweg nuosavybės teise valdomo 0,0137 ha  žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.;

-      T. Balaikos ir O. Balaikienės nuosavybės teise valdomo 0,0306 ha  žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.;

-      T. Balaikos ir O. Balaikienės nuosavybės teise valdomo 0,0215 ha  žemės sklypo, esančio Triobiškių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kuriems nepavyko įteikti registruotų laiškų pasirašytinai, apie įsakymą paimti žemę visuomenės poreikiams, pranešta tinkamai.

Susipažinti su parengta informacija galite Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt(paslaugos numeris ZPVP-69717).

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Skyriaus (adresas: Vytauto g. 28, Marijampolė) vyriausiąją specialistę Loretą Norkeliūnienę, tel. 8 706 85 604, el. p. loreta.norkeliuniene@nzt.lt.

 


 

Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022 m. balandžio 22 d. bus pradėtas rengti 108,85 ha teritorijos Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2022 m. balandžio 12 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Danuta Milevič (VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. 869817033). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.

 


2022-04-06 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Juzef Šybakovski, mirusio 2022-01-25, testamentas

 


2022-04-06 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Michail Grekov, mirusio 2022-02-14, testamentas.


Aš, gyva moteris nuosavu vardu Vilma, Antano dukra iš Reimontų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens REIMONTAITĖ VILMA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :vilma iš Reimontų giminės, Antano dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1984 rugpjūčio 10 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMV00005

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 kovo 21 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: v.reimontaite@gmail.com

Nr.102


2022-04-08 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Vytauto Versecko, mirusio 2022-01-23, testamentas

 


2022-04-07 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Tatjanos Lobaševos, mirusios 2022-02-13, testamentas.

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučių namų Baltupio g. 119, 121, 123, Vilnius, bendro naudojimo objektų paprastojo remonto projektus konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „KJ srautas“ (įm. k. 305937268), Kaštonų g. 8, Trušeliai, Klaipėdos r., mob.: (8 659) 98265, el. p.: kastytis.juonys@gmail.com.2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt.3. PŪV pavadinimas, vieta: dviejų vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikėlių k. (kadastriniai Nr. 6134/0002:180 ir 6134/0002:178). 4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojama pastatyti 2 vėjo elektrines, kurių nominali galia iki 6,8 MW, sparnuotės diametras iki 163 m. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, Mažeikių r.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-03-30 iki 2022-04-13; 08-12 ir 13-16 val. 3) Ataskaita skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2022-04-14, 17:00 val. Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87476360845. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: (8 601) 79195. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Pirmas vėjas“ (įm. k. 305727704), Raudondvario pl. 131B-9, Kaunas, mob.: (8 687) 217 20, el. p.: projects@inikti.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: iki keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Šilutės r. sav., Šilutės sen., Gaidelių k. (kadastriniai Nr. 8840/0004:58, 8840/0004:59). 4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojama pastatyti iki 4 vėjo elektrinių, kurių nominali galia iki 2,3 MW, sparnuotės diametras iki 71 m, sparnuotės pakilimo taškas iki 120 m. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Šilutės seniūnijos patalpose (Lietuvininkų g.17, Šilutė); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-03-29 iki 2022-04-13; 08-12 ir 13-16 val. 3) Ataskaita skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2022-04-13, 17:00 val. Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87661155772. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: (8 601) 79195. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.


Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Tomas, Sigito sunus iš Mikušauskų giminės p a r e i š k i u, kad esu juridinio asmens TOMAS Mikušauskas steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas   (lot. Regnatum-R.)

 

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

 

Aš, gyvas Žmogus, Vyras nuosavu vardu :Tomas iš Mikušauskų giminės, Sigito sunus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1985 liepos 05 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GŽT29755

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 kovo 23 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

Nr.105


Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Matas, Raimondo sūnus iš Želnių giminės p a r e i š k i u,

kad esu juridinio asmens ŽELNYS MATAS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas          (lot. Regnatum-R.)

                                     

                                                         VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Vyras, nuosavu vardu :matas iš Želnių giminės, Raimondo sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1992 lapkričio 4 diena.

Teisinis (Legalus) statusas :gyvas Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GVM 00001

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 kovo 14 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. p.: Mataszelnys@gmail.com

Nr.109


 

   Aš, gyva moteris nuosavu vardu Sigita, Antano dukra iš Kedžių giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens KEDYTĖ SIGITA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas

(lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :sigita iš Kedžių giminės, Antano dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1964 sausio 1 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMS00002

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 kovo 14 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: kedyte@gmail.com

Nr.110

 

Atgal