VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.04.02. Skelbimai

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Skaistė, Antano dukra iš Kedžių giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens BARYSIENĖ SKAISTĖ steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas   (lot. Regnatum-R.) 

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :skaistė iš Kedžių giminės, Antano dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1966 rugpjūčio 28diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMS00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 kovo21 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: skaiste66@gmail.com

Nr.111


 

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Vardas:Gediminas Kneziauskas. Gimimo diena (metai, mėnuo, diena):1982 vasario 5 diena. Teisinis (Legalus) statusas:Gyvas  Žmogus Suverenas. Šisvalios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos. Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės. Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą. Dokumentas parengtas Nr.GZS202204. Pasirašymo diena (metai, mėnuo, diena): 2022 kovo 25 diena. Aš,:Gediminas Kneziauskas pareiškiu apie Save savarankiškai, apie savarankišką saviidentifikaciją ir savo apsisprendimą, kaip Mano valios išreiškimąir visų Savo teisių prisiėmimą Sau, visų Mano teisių apsaugą, kylančią iš šių teisių, pareigų ir atsakomybės. Mano Motina Laimutė Kneziauskienė 11 liepos 1961 gimimo metų.Mano Tėvas Romas Kneziauskas 5 gegužės 1959 gimimo metų.Mano gimimo vieta, Mano gimimo dienoslaikotarpiu, pagal tam laikui visuotinai priimtą pavadinimą: Varėnos miestas, LTSR.  Ašpareiškiu, kad kaip anksčiau, taip ir dabar, ir ateityje,Aš, gimęsGyvu Vyru, esu Suverenusir nuo Mano gimimo niekada nebuvau be žinios dingęs nei sausumoje, nei jūroje, nei kitose teritorijose.Aš, Gyvas Vyras nuosavu vardu :Gediminas Kneziauskas, pareiškiu, kad esu  fizinio, juridinio asmens KNEZIAUSKAS GEDIMINAS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.).  Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą.Faktų nepaneigus,jie tampa tiesa visam laikui, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu. Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Pilna dokumento kopija originalo kalba  patalpinta adresu https://vk.com/photo-165517285_457239037.El.paštas: gsuverenas@gmail.com.

Nr.112


VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Vardas: Marina Kneziauskienė. Gimimo diena (metai, mėnuo, diena): 1983 gruodžio 2 diena. Teisinis (Legalus) statusas: Gyvas  Žmogus Suverenas. Šisvalios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos. Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės. Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą. Dokumentas parengtas Nr.GŽSM2201. Pasirašymo diena (metai, mėnuo, diena):2022 kovo 25 diena.Aš,:Marina Kneziauskienė pareiškiu apie Save savarankiškai, apie savarankišką saviidentifikaciją ir savo apsisprendimą, kaip Mano valios išreiškimąir visų Savo teisių prisiėmimą Sau, visų Mano teisių apsaugą, kylančią iš šių teisių, pareigų ir atsakomybės. Mano Motina Albina Chelt 10 rugpjūčio 1957 gimimo metų.Mano Tėvas Genadijus Chelt 16 balandžio 1954 gimimo metų. Mano gimimo vieta, Mano gimimo dienoslaikotarpiu, pagal tam laikui visuotinai priimtą pavadinimą: Varėnos miestas, LTSR.  Aš pareiškiu, kad kaip anksčiau, taip ir dabar, ir ateityje, Aš, gimusi Gyva Moterimi, esuSuvereniir nuo Mano gimimo niekada nebuvau be žinios dingusi nei sausumoje, nei jūroje, nei kitose teritorijose. Aš, Gyva Moteris nuosavu vardu :Marina Kneziauskienė, pareiškiu, kad esu  fizinio, juridinio asmens KNEZIAUSKIENĖ MARINA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.).  Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildytiValios išreiškimą.Faktų nepaneigus,jie tampa tiesa visam laikui, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu. Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. Pilna dokumento kopija originalo kalba  patalpinta adresu https://vk.com/photo-165517285_457239037. El.paštas: gsuverenas@gmail.com

Nr.113


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Roberto Kondroto Pagėgių sav.  Natkiškių k. Vilties g. 34 ūkininko pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

 


 

Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės  kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 48VĮ-327-(14.48.2.) „Dėl asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Skyrių, toliau Didžiosios Riešės kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

Leokadija Ladinskaja 2022 m. balandžio 13 d. 10.00 val.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. p. Arturas.Sladkevicius@nzt.lt.

 


Dėl žemės sklypų ir valstybinės žemės prie statinių paėmimo visuomenės poreikiams (H. ir O. Minkovskių gatvės dalies tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti) procedūros pradžios

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 5 dalimi, informuoja apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. priimtą įsakymą Nr. 1P-84-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų ir valstybinės žemės prie statinių paėmimo visuomenės poreikiams (H. ir O. Minkovskių gatvės dalies tarp M. K. Čiurlionio tilto ir 3-iosios siurblinės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti) procedūros pradžios“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

Visi su šios procedūros vykdymu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą. Interneto svetainėje (adresu www.zpdris.lt) paslaugos byloje Nr. ZPVP- 94990.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad visuomenės poreikiams reikalingų žemės sklypų (jų dalių) ar valstybinės žemės prie statinių savininkams/naudotojams (Rusnei Avižienytei, Palmyrai Šeškevičienei, Vytautui Šeškevičiui, Žydrūnui Kurgonui ir UAB „AFITO“) apie priimtą sprendimą (įsakymą) yra pranešta tinkamai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrių, L. Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. Nr. 8 706 85 418.

 


2022-04-11 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Danutos Suckel, mirusios 2022-03-07, testamentas.

 


2022-04-11 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Artur Dibner, mirusio 2022-02-15, testamentas.

 


P R A N E Š I M A S APIE AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Informuojame,kad 2022 m. balandžio 25 d. 8.00 val. valdybos iniciatyva yra šaukiamas eilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” (į.k. 152513731, buveinės adresas Kuršių takas 1, Palanga) visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.        

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2022 m. Balandžio 25 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1.      Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2.      Bendrovės 2021 m. Metinis pranešimas;

3.      Nepriklausomo auditoriaus išvada;

4.      2021 m. UAB SC Energetikas metinė finansinė atskaitomybė;

5.      2021 m. UAB SC Energetikas pelno paskirstymas;

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke,  galima susipažinti Bendrovėje, adresu Kuršių takas 1, Palanga, administracijos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. nuo 2022 m. balandžio 25 d.

Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu akcininkui pageidaujant.

UAB sveikatos centro ,,Energetikas” valdyba

 


Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika rengia pakartotinį pripažinto netinkamu toliau naudoti turto pardavimą viešajame prekių aukcione. Aukcione bus parduodamas automobilis VW Golf Variant, pagaminimo metai – 2001 m., 1896 cm³, 74 kW, dizelinas, rida – 285020 km, pavarų dėžė – mechaninė, spalva – balta, techninė apžiūra nebegalioja, automobilis registruotas VĮ „Regitra“, pradinė pardavimo kaina 728,00 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Tiesioginis automobilių aukcionas vyks 2022 m. balandžio 20 d. 10 val. poliklinikos salėje (II a. 305 kab.), adresu: A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

Aukciono dalyvių registracija pradedama 2022 m. balandžio 15 d. ir baigiama 2022 m. balandžio  20 d. 10.00 val. Kontaktinis asmuo – mechanikė Nijolė Tučkienė, A. Jakšto g. 4, Panevėžys, tel. +370 687 29641, el. p. nijole.tuckiene@prsp.lt. Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, nurodo asmens duomenis (vardą, pavardę), adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju.

Parduodamą automobilį galima apžiūrėti 2022 m. balandžio 14 – 19 dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. adresu A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

Už aukcione įsigytą automobilį atsiskaitoma pavedimu į viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atsiskaitomąją sąskaitą LT944010041200000046 Luminor Bank AB arba grynais pinigais į buhalterijos kasą per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos.

 


 

Informuojame, kad 2022m. balandžio 13 d. nuo 16 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0010:31), esančio Vilnius, Kalvarijų g. 235 ribų ženklinimas. Kviečiami gretimo sklypo (kadastro Nr. 0101/0010:42), esančio Vilnius, Kalvarijų g. 237 suinteresuoti asmenys dalyvauti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0010:31) ribų ženklinime.

Darbus atliks G.Marcišausko IĮ "G.M.", Linkmenų g. 50-306,Vilnius, tel. 865089002, gm@geodeziniaimatavimai.lt

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0024:188), esančio Vilniaus m., Medžiotojų g.21, savininkus G.M ir G.M., kad 2022-04-08 dieną 09:00 val. bus vykdomas žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0024:49), esančio Vilniaus m., Naujakurių g. 24, ribų ženklinimas.   

Dėl informacijos kreiptis į UAB “GEONORMA“  adresu Subačiaus g. 83-3, Vilnius, el. pšt. nerijus@geonorma.ltarba telefonu +3706 05 33775

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Balsių g. 93, Vilnius, namo fasado (medinės dalies) atnaujinimo darbams atlikti.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


2022-04-05 d., 16.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Galinos Žuravliovos, mirusios 2022-01-04, testamentas.

 


2022-04-14 d., 11.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Zenono Kozlovskio, mirusio 2022-03-01, testamentas.

 


DĖL  žemės paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DARBŲ Klaipėdos rajone

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalimi, informuoja:

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1P-59-(1.17 E.) yra paimamas visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) 0,0298 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 5544/0002:1273), esantis Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., kurį nuosavybės teise valdo Artūras Numavičius.

2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1P-66-(1.17 E.) yra paimamas visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) 0,0054 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 5544/0002:1324), esantis Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., kurį nuosavybės teise valdo Udo Schifer.

3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1P-68-(1.17 E.) yra paimamas visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) 0,0126 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 5544/0002:1275), esantis Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., kurį nuosavybės teise valdo Rūta Baziukienė.

4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1P-74-(1.17 E.) yra paimamas visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) 0,0092 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 5544/0002:1271), esantis Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., kurio dalį (tai yra 0.0034 ha) nuosavybės teise valdo Kristina Novak.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kurių gyvenamoji vieta nežinoma, apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams pranešta tinkamai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrių (Kvietinių g. 19B, LT-96121 Gargždai, Petras Ruškys, tel. 8 706 85525, el. p. petras.ruskys@nzt.lt

 


2022-04-25 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Galinos Aksionovos, mirusios 2022-02-17, testamentas.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Gelvonų g. 49, Vilnius, vidaus ir lauko tinklų buitinių nuotekų remonto darbai (su žemės kasimu ir medžio pjovimu). Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.

 


 

 

 

 

 

Atgal