VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.04.09. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4127/0400:43), esančio Puodžiūnų k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.sav., savininkus ir paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2022-04-20  1200val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4127/0400:272), esančio Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.sav., ribų ženklinimo darbus.      

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu tomas@tikslusmatavimai.lt arba telefonu 865594414.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.: :4107/0600:452 ) esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 4 gretimo žemės sklypo kad. Nr.: 4107/0600:185savininkės V. R. paveldėtojusbei gretimo žemės sklypo kad. Nr.: 4107/0600:185savininkės A.B, kurios gyvenama vieta registruota Jungtinėje Karalystėje, kad UAB „Topokada“ matininkas V. B. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2022 m. balandžio 14 d. 15:00 val., vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.: :4107/0600:452 ) esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Sakiškių k., Medžiotojų g. 4  ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu info@topokada.com, arba telefonu +37067855903.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.: 0101/0036:2395) esančio Vilnius, K.

Semenavičiaus g. 22 savininke T.P., kurios gyvenama vieta registruota Airijoje, kad UAB „Topokada“ matininkas V. B. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2022 m. balandžio 15 d. 14:00 val., vykdys žemės sklypų (kadastro Nr.: :0101/0036:1283 ir 0101/0036:2395  ) esančio  Vilnius, K.Semenavičiaus g. 20,22 ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu info@topokada.com, arba telefonu +37067855903.


2022-04-12 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Vladislav Stupak, mirusio 2022-01-12, testamentai.

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:449) esančio Veneros g. 5B, Didžioji Riešė, Riešės sen., Vilniaus r. sav. savininke I. P. kad UAB ITR grupė matininkas Donatas Polita (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1130)2022 m. balandžio 18 d. 11val. Vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:0452), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Snieguolių g. 8 ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB ITR grupė matininką Donatą Politą adresu Šeškinės g. 55A-2a, Vilnius, El.p. donatas@itrgrupe.ltarba telefonu +37068614411.

 


 

Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022 m. gegužės 10 d. bus pradėtas rengti 686,22 ha teritorijos Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2022 m. balandžio 29 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Danuta Milevič (VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. 869817033). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.

 


2022-04-29 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Juozo Kazlausko, mirusio 2022-03-14, testamentas.

 


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

AB „Grąžtai“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m.  balandžio  29 d.  13 val.  AB “Grąžtai” buveinėje, adresu Naugarduko  g. 102, kab. 101, Vilniuje,  šaukiamas   eilinis   visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2022 m. balandžio 24 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

3. Bendrovės auditoriaus rinkimai bei auditoriaus atlyginimo nustatymas.

4. Kiti klausimai.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti Bendrovės buveinėje nuo 2022 m. balandžio 19 d..

Papildomą informaciją įgaliotas teikti gen. direktorius Artūras Jacikas,  tel. 85 2130515, el. p. info@graztai.lt.

 


2022-04-29 d., 11.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Piotr Turevič, mirusio 2022-02-11, testamentas.

 


Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija kviečia įmones dalyvauti prekių ir paslaugų pirkimo konkurse “Maisto davinių paruošimo ir pristatymo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ festivalių dalyviams paslauga”. Pasiūlymų teikimo laikotarpis 2022 m. balandžio 9-15 d. Konkurso sąlygos interneto svetainėje www.riukkpa.lt . Projektas “Lietuvos mažųjų žaidynės” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

 

 

Atgal