VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.04.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2022-04-29 d., 16.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Teresės Nikolajenko, mirusios 2022-03-24, testamentas.

 


2022-05-03 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Eglės Toornstros, mirusios 2022-03-22, testamentas.

 


2022-05-02 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Jono Gulbicko, mirusio 2022-02-24, testamentas.

 


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61,   LT-19120 Širvintos, organizuoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 187,16 kv. m, su jam priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,7303 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 73/100, esančių Gelvonų g. 12, Musninkų mstl., Musninkų sen.

2. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, ½ kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų mstl., Musninkų sen.

3. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos, bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų mstl., Gelvonų sen.

4. Laisvalaikio centro pastato, bendrasis plotas 2255,31 kv. m, su jam priskirtu 0,3292 ha žemės sklypu, esančių Kalnalaukio g. 28, Širvintų m.

5. Aerodromo (lėktuvų stovėjimo aikštelės, pakilimo ir nusileidimo tako, įvažiavimo kelio), su jam priskirtu 1,7961 ha žemės sklypu, esančių Pramislavos k. 2A, Gelvonų sen.

6. Pastato (katilinės), bendrasis plotas – 127,98 kv. m, su jam priskirtu 0,1086 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4, Barskūnų k., Jauniūnų sen.

7. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių k., Zibalų sen.

8. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 ha žemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio mstl., Gelvonų sen.

9. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 71,08 kv. m, ūkio pastato ir jiems priskirtu 0,2245 ha žemės sklypu, esančių Raisto g. 4, Gelvonų mstl., Gelvonų sen.

10. 2/3 gyvenamojo namo, bendrasis viso gyvenamojo namo plotas – 100,15 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų mstl., Gelvonų sen.

11. Vaikų dienos centro, bendrasis plotas – 642,70 kv. m, kiemo statinių – asfalto dangos, šaligatvių, pavėsinės 1, 2, 3, 4, tvoros su cokoliu, vartelių, laiptų ir jiems priskirtu 0,4302 ha žemės sklypu, esančių Kranto g. 1, Čiobiškio k., Čiobiškio sen.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt. 

Dalyvių registracijos pradžia – 2022 m. balandžio 27 d. 00.00 val., pabaiga – 2022 m. balandžio 28 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2022 m. gegužės 3 d. 9.00 val., pabaiga – 2022 m. gegužės 6 d. 13.59 val. 

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galima aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

***

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61,                LT-19120 Širvintos, organizuoja mokyklos, bendrasis plotas – 127,88 kv. m, mokyklos, bendrasis plotas – 111,46 kv. m, sandėlio, bendrasis plotas – 26,06 kv. m, ir jiems priskirtu 0,6980 ha žemės sklypu, esančių Svietlikių g. 14, Vileikiškių k., Musninkų sen., viešą aukcioną.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt. 

Dalyvių registracijos pradžia – 2022 m. gegužės 18 d. 00.00 val., pabaiga – 2022 m. gegužės 19 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2022 m. gegužės 24 d. 9.00 val., pabaiga – 2022 m. gegužės 27 d. 13.59 val. 

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galima aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552,   el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.: 4110/0600:321 ) esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., Dvarykščių g. savininką T.R., kurio gyvenamoji vieta registruota Vokietijoje  bei žemės sklypo (kad. Nr.: 4187/0100:77 ) esančio Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Sužionių k., Kalvinės g. I. V. paveldėtojus, kad UAB „Topokada“ matininkas V. B. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2022 m. balandžio 22 d. 16  val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.: 4110/0600:324) esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., Dvarykščių g. 21 bei  2022 m. balandžio 22 d. 14  val. (kadastro Nr.: 4187/0100:126)  Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Sužionių k., Kalvinės g. 24 ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu info@topokada.com, arba telefonu +37067855903.

 


2022-05-29 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Giedrės Pulauskienės, mirusios 2022-03-15, testamentas.

 


2022-05-29 d., 16.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Aleksandr Demidovič, mirusio 2022-03-26, testamentas.

 


 

Parduodamas 4199857,49 Eur. vertės debitorinis reikalavimas į UAB "Piliuona" (į.k. 122652732). Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 868678088 arba el. paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

Atgal