VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.04.23.Skelbimai

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Tatjana, Zinono dukra iš Jedlickių giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens ŠAKŪNIENĖ TATJANA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.)

 

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :tatjana iš jedlickių giminės, Zinono dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1978 gruodžio29 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMT00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 balandžio 21 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: [email protected]

Nr.158

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame visuomenę apie parengtą 2001-10-05 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1252 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0013:641) esančio Kauno r., Ginėnų k., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5217/0013:679) Neries g. 10, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. koreguojamame detaliajame plane suplanuoto projektiniu Nr. 20, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija:žemės sklypas,kurio kadastrinis numeris5217/0013:679,esantisNeries g. 10, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r., plotas 0.1071 ha.

Planavimo organizatorius:Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 503, el. p.: [email protected],internetinė svetainė www.krs.lt.

Projekto iniciatorius:Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas:MB„Taurena",įmonės kodas 305679825,Aušrinės g.5B,Klemiškės II k.,Klaipėdo sr.LT-91289,tel.+37063869696,el.paštas–  [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai:žemės sklypo (kad. Nr. 5217/0013:641), esančio Kauno r., Ginėnų k., detaliojo plano, patvirtinto 2001-10-05 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-1252, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5217/0013:679) Neries g. 10, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. koreguojamame detaliajame plane suplanuoto projektiniu Nr. 20, koreguojant staybos ribą ir statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-05-02 iki 2022-05-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.krc.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-05-09 – 2022-05-13 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696) ir Kauno rajono savivaldybės patalpose adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

Pasiūlymų teikimo tvarka:pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-13 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 


MB Busobus kviečia dalyvauti lengvųjų automobilių įsigijimo konkurse. Perkami naudoti 4 komerciniai N1 automobiliai ir 2 lengvieji M1. Norintiems gauti techninę specifikaciją ir pilnus pirkimo dokumentus, prašome kreiptis el.paštu [email protected]. Pasiūlymai turi būti pateikti elektroniniu paštu iki 2022-05-09.10 val. 00 min. Baltosios Vokės g.62, Juodšiliai, Vilnius.

Tel.  nr +37064401666, el.paštas [email protected]

 


Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika rengia pakartotinį pripažinto netinkamu toliau naudoti turto pardavimą viešajame prekių aukcione. Aukcione bus parduodamas automobilis VW Golf Variant, pagaminimo metai – 2001 m., 1896 cm³, 74 kW, dizelinas, rida – 285020 km, pavarų dėžė – mechaninė, spalva – balta, techninė apžiūra nebegalioja, automobilis registruotas VĮ „Regitra“, pradinė pardavimo kaina 509,60 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

                   Tiesioginis automobilių aukcionas vyks 2022 m. gegužės 10 d. 10 val. poliklinikos salėje (II a. 305 kab.), adresu: A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

                   Aukciono dalyvių registracija pradedama 2022 m. gegužės 9 d. ir baigiama 2022 m. gegužės  10 d. 10.00 val. Kontaktinis asmuo – mechanikė Nijolė Tučkienė, A. Jakšto g. 4, Panevėžys, tel. +370 687 29641, el. p. [email protected]. Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, nurodo asmens duomenis (vardą, pavardę), adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju.

                   Parduodamą automobilį galima apžiūrėti 2022 m. gegužės 5 – 9 dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. adresu A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

                   Už aukcione įsigytą automobilį atsiskaitoma pavedimu į viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atsiskaitomąją sąskaitą LT944010041200000046 Luminor Bank AB arba grynais pinigais į buhalterijos kasą per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos.

 


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. gegužės 23 d. 10.00 val. šaukiamas  eilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2021 metus.

2. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito išvada.

5. Audito įmonės rinkimas.

6. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2022 gegužės mėn. 16 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 8:00-12.00 val. ir 12.45-17:00 val.

 

AB „Spauda“ generalinis direktorius

 


DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (JŲ DALIŲ) PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (KRAŠTO KELIO NR. 130 KAUNAS–PRIENAI–ALYTUS RUOŽUI NUO 11,60 IKI 31,10 KM REKONSTRUOTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE) PROCEDŪROS PRADŽIOS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Nacionalinė Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 5 dalimi, informuoja, kad Nacionalinė Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1P-121-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) procedūros pradžios“, pradėta šių žemės sklypų (jų dalių), reikalingų visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybėje) paėmimo procedūra Kauno rajono savivaldybėje:

•           3,0295 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:27), esančio Žvejų g. 1, Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,1586 ha), kurį nuosavybės teise valdo L. A.

•           0,1301 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0010:179), esančio Gimtinės g. 1, Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,1301 ha), kurį bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo A. M ir G. M., A. V. ir D. V.

•           0,8788 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0010:357), esančio Kauno g. 24, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0139 ha), kurį nuosavybės teise 

valdo E. A.

•           0,5633 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0010:237), esančio Kauno g. 4, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0608 ha), kurį bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo R. Z ir J. Z.

•           0,5700 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0010:215), esančio Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,1562 ha), kurį bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo Ž. B ir A. B.

•           0,7916 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:280), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,1365 ha), kurį nuosavybės teise valdo R. M.

•           0,6600 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:266), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0482 ha), kurį bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo Ž. B ir A. B.

•           0,9500 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:285), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0967 ha), kurį bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo 

A. Č. ir J. Č.

•           0,2110 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:449), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0162 ha), kurį nuosavybės teise valdo N. Z.

•           2,0084 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:298), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0157 ha), kurį nuosavybės teise valdo J. B.

•           2,6867 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:18), esančio Prienų g. 70, Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0483 ha), kurį bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo M. Z., I. Z. ir B. Z.

•           0,9561 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:19), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0229 ha), kurį nuosavybės teise valdo A. P.

•           1,8662 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:209), esančio Prienų g. 78, Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0799 ha), kurį nuosavybės teise valdo V. A.

•           0,4423 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:210), esančio Prienų g. 80, Pajiesio k.,    Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0179 ha), bendrosios jungtinės   sutuoktinių nuosavybės teise valdo R. A. ir A. A.

•           0,8100 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:81), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0337 ha), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo N. A. ir I. A

•           0,7646 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:121), esančio Juraitiškės k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,5374 ha), bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo G. J. ir M. D.

•           4,9600 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:66), esančio Pajiesio kel. 1, Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,9516 ha), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo N. A. ir I. A.

•           5,8000 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:67), esančio Pajiesio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,2369 ha), kurį nuosavybės teise valdo N.A.

•           1,3750 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:145), esančio Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,2206 ha) bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo R. J., I. L. ir R. J.

•           0,5250 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0012:397), esančio Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0557 ha), kurį nuosavybės teise valdo A. Š.

•           5,5673 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:365), esančio Gluosnių g. 2, Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,1856 ha), kurį nuosavybės teise valdo UAB ,,Anetas“.

•           2,4701 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:209), esančio Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,2291 ha), kurį nuosavybės teise valdo L. A.

•           1,5967 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:248), esančio Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,0746 ha), kurį nuosavybės teise valdo L. A.

•           0,8405 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:101), esančio Kauno g. 77, Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,2291 ha), kurį nuosavybės teise valdo L. A.

•           0,1200 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:389), esančio Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,1200 ha), kurį nuosavybės teise valdo R. K.

•           0,8600 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 5260/0009:99), esančio Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r., (paimama dalis – 0,1734 ha), kurį nuosavybės teise valdo R. K.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams, kuriems nepavyko įteikti registruotų laiškų pasirašytinai, apie sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą pranešta tinkamai. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyrių (L. Sapiegos g. 10, Kaunas, Kauno rajono skyriaus vedėjas Vytas Daubaras tel. 8 70685431, el. p. [email protected], ir vyriausioji specialistė Ieva Bataitienė, tel. 8 70685458, el. p. [email protected]).

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0022:0243), esančio Dubingių g. 27, Šnipiškių sen., Vilniaus m.sav., savininką ar naudotoją N.F., kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2022 05 04 10:00 vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0022:0295 ir 0101/0022:0072), esančių Širvintų g. 36 ir Utenos g. 24, Šnipiškių  sen., Vilniaus m. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu J. Kazlausko g. 21, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu +37067632459.

 

Atgal