VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.04.30. Skelbimai

       Aš, gyva moteris nuosavu vardu Daniela, Emil dukra iš Trenevų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens JONAITIENĖ DANIELA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)

  

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :daniela iš Trenevų giminės, Emil dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1988 kovo 8 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMD00004

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 balandžio 22 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. 

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: [email protected]

Nr.164


 

 Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Audrius, Juozo sūnus iš Pavilionių giminės p a r e i š k i u, kad

esu juridinio asmens PAVILIONIS AUDRIUS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas    (lot. Regnatum-R.)

 

 

                                                             VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Vyras, nuosavu vardu :audrius iš Pavilionių giminės, Juozo sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1981 rugpjūčio 1 diena.

Teisinis (Legalus) statusas :gyvas Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GŽVA 00011

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 balandžio 26 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: paffke@gmail.com

Nr.165


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame, kad UAB „RASMATA“ matininkė Inga Rapnikaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2177) 2022-05-11 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.4150/0500:422), esančio Vilniaus raj., Medininkų sen., Padvarionių k., ribų ženklinimo darbus. Kviečiame gretimo žemės sklypo (kadastro Nr.4150/0500:334), esančio Vilniaus raj., Medininkų sen., Padvarionių k., savininko Zigmunt Vanagel turto paveldėtojus į žemės sklypo ribų ženklinimą.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „RASMATA“ adresu Smolensko g. 5-233, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 867446483.

 


Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Marijampolio seniūnijos Migūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022 m. gegužės 20 d. bus pradėtas rengti 338,02 ha teritorijos Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Marijampolio seniūnijos Migūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2022 m. gegužės 16 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Danuta Milevič (VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. 868896470). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.

 


Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Maišiagalos seniūnijos Giedraitiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022 m. birželio 14 d. bus pradėtas rengti 38,11 ha teritorijos Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Maišiagalos seniūnijos Giedraitiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2022 m. gegužės 23 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Irena Sinkevič (VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. 862655907). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4164/1002:173) esančio Šepečių 1-oji g. 71, Šepečių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskritis savininkę Liliją Vieštartienę ar jos įgaliotus asmenis, kad UAB „GEOKOMANDA“ matininkė Kristina Klimė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2240) 2022-05-10 11:00 h ir 11:40 h. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 4164/1002:179, kad. Nr. 4164/1002:191, sklypo prie Šepečių 1-oji g. 69 ir sklypo prie Užuovėjos g. 1, esančių Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Šepečių k., Šepečių 1-oji g. 69 ir Užuovėjos g. 1, ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB  „GEOKOMANDA“ matininkę Kristiną Klimę adresu Miškinių g. 49-1, Vilnius (adresas tik korespondencijai), tel. 867291551, el. paštu [email protected].

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav., Šatrininkų  sen., Karklėnų k.,  Nr.4142/0200:618 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr. 4142/0200:604; 4142/0200:606 mirusio Jeroslav Dovgialo paveldėtojus atvykti   2022.05.25 11:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected]  tel. +37067334710.


 Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymu  Nr. 1-119 „Dėl Zarasų miesto ir rajono šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmojo plano patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) yra patvirtintas Zarasų miesto ir rajono šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys,    tel. (8 45) 46 35 25, el. paštas [email protected].

Plano rengėjas –  MB „Projects House“, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel. +370 693 93769, el. paštas [email protected].

Plano objektas – Zarasų miesto ir rajono savivaldybės pirmojo plano teritorijoje esantys šilumos perdavimo tinklai.

Vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 str. 4 d. nuostatomis informuojame apie žemės sklypuose, kurių unikalūs Nr.: 4380-0004-0002, Nr. 4380-0004-0020, Nr. 4380-0004-0034, Nr. 4380-0008-0048, esančiose Zarasų m., Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo savininko (-ų), taip pat asmens (ų), kurie turi teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Taip pat, vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 11 str. 2 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas žemės sklypuose (jų dalyse) unikalūs Nr. 4380-0004-0079, Nr. 4400-2116-5273, Nr. 4400-2116-5262, Nr. 4380-0007-0116, Nr. 4400-2176-2154, esančiuose Zarasų m. ir unikalūs Nr. 4370-0007-0024, Nr. 4370-0001-0138, Nr. 4370-0001-0108, 4370-0001-0199, esančiuose Zarasų r. sav.

Susipažinti su patvirtintu Planu ir Įsakymu galima Plano iniciatoriaus tinklapyje adresu: https://www.pe.lt/apsaugos-zonos.

 


2022-05-16 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Juozo Pazarecko, mirusio 2022-03-24, testamentas.

 


2022-05-16 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Janinos Ugrevič, mirusios 2022-02-26, testamentas.

 

 

 

Atgal