VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.05.07.Skelbimai

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Vilija, Algio dukra iš Vyšniauskų giminės p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens ZYGMANTIENĖ VILIJA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas   (lot. Regnatum-R.)

 

                                                     VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :vilija iš Vyšniauskų giminės, Algio dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1959 gegužės11 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMV00006

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 balandžio29 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: viliukee@gmail.com

Nr.178

 


 

 Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Juozas, Jono sūnus iš Zygmantų giminės p a r e i š k i u,

kad esu juridinio asmens ZYGMANTA JUOZAS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas

(lot. Regnatum-R.)

 

                                                         VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Vyras, nuosavu vardu :juozas iš Zygmantų giminės, Jono sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1956 gegužės 1 diena.

Teisinis (Legalus) statusas :gyvas Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GVJ00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 balandžio 29 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. p.: zygmantajuozas@gmail.com

Nr.179


 

           Aš, gyva moteris nuosavu vardu Vilija, Izidoriaus dukra iš Sakų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens SAVICKIENĖ VILIJA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas

(lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :vilija iš Sakų giminės, Izidoriaus dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1968 rugpjūčio 2 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMV00007

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 balandžio30 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: vilijosbaldai@gmail.com

Nr.180


Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Rmūnas, Alberto sūnus iš Savickų giminės p a r e i š k i u,

kad esu  juridinio asmens SAVICKAS RAMŪNAS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas

(lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Vyras, nuosavu vardu :ramūnas iš Savickų giminės, Alberto sūnus.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1966 gruodžio 6 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GVR00004

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 balandžio 30 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: rskompanija@gmail.com

Nr.181


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. rugsėjo 26 d. raštą Nr. 50424-19KR-SD-8959 „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir įrašymo į nekilnojamojo turto registrą“, AB „Litgrid“ 2019 m. balandžio 11 d. raštą Nr. SD-2382 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ ir į AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2019 m. birželio 04 d. raštą Nr. 50424-19KR-SD-5495 „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir įrašymo į nekilnojamojo turto registrą“, informuoja, kad formuojant 2297 kv. m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0012:413), esantį Vilniuje, 54059 kv. m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0080:1395), esantį Vilniuje ir 11600 kv. m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0162:254), esantį Dobrovolės k., Vilniuje (toliau – Žemės sklypai), Žemės sklypams taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotai (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodyti ir įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0045:218) savininkai gali susipažinti ir pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano ir žemės sklypų kadastro duomenų formos elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.lt arba tel. Nr. 8706 86125.

 


 

Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad       2022-05-09 – 2022-05-20, darbo dienomis nuo 9.00-15.00 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka), Skyriuje, Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 a. bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Riešės seniūnijos Didžiosios Riešės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau – Projektas).

Projekto autorius ketvirtadieniais nuo 9.30-11.30 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2022-05-20 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2022-06-10 nuo 9.00 iki 16.00 val. (12.00 -12.30 val. pietų pertrauka) Skyriuje, 8 aukšte.

 


 

 

Parduodamas 4199857,49 Eur. vertės debitorinis reikalavimas į UAB "Piliuona" (į.k. 122652732). Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 868678088 arba el. paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4154/2900:1119), esančio Terešiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., savininkus, kad IĮ “Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2022-05-18  11.00 val. vykdys žemės sklypų, (kadastro Nr. 4154/2900:1125, 4154/2900:1053, 4154/2900:35), esančių Terešiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., ribų ženklinimo darbus.      

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ “Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu tomas@tikslusmatavimai.lt arba telefonu 865594414.

 


Parduodamas debitorinis 223 224 Eur reikalavimas į buvusį BUAB "Urban 1 valdymas" vadovą. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com.

 


I

INFORMACIJA apie UAB „Palink“ Vilniaus logistikos centro pakuotės atliekų tvarkymo veiklos Jočionių g. 55, Panerių sen., Vilniaus m. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Palink“, Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius, tel.: 8 5 2601700, el. p.: info@iki.lt;

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel.: 8 5 2045139, +370 607 80060, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt;

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:UAB „Palink“ Vilniaus logistikos centro pakuotės atliekų tvarkymo veikla, Jočionių g. 55, Panerių sen., Vilniaus m. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Palink“ planuoja vykdyti nepavojingųjų popieriaus ir kartono bei plastikinės (PET) ir kt. plastikinės pakuotės atliekų tvarkymą jas rūšiuojant ir presuojant ir po tvarkymo perduoti presuotas atliekas antrinių žaliavų perdirbimo įmonėms.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. gegužės 26 d., Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilniuje, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadienį nuo 7:30 iki 15:15 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos;

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panerių seniūnijos bendruomenės namuose, Žalioji a. 3, Vilnius, 2022 m. gegužės 26 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt;

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt;

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB „Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų, Vilnius langų valymo (dalinai su keltuvu) darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.

 


AB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB „Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 20, Vilnius balkonų remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Raitininkų g. 2C, Vilnius lietvamzdžių pakeitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.

 


MB Busobus kviečia dalyvauti lengvųjų automobilių įsigijimo konkurse. Perkami naudoti 4 komerciniai N1 automobiliai ir 2 lengvieji M1.Norintiems gauti techninę specifikaciją ir pilnus pirkimo dokumentus, prašome kreiptis el.paštu mb.busobus@gmail.com. Pasiūlymai turi būti pateikti elektroniniu paštu iki 2022-05-09.10 val. 00 min. Baltosios Vokės g.62 Juodšiliai, Vilnius. Tel. nr +37064401666

el.paštas mb.busobus@gmail.com

 


2022-05-20 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Liudmilos Giunter, mirusios 2022-04-18, testamentas.

 


2022-05-20 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Emilijos Tuchtos, mirusios 2022-03-30, testamentas.

 


Informuojame apie rengiamą Teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) ir Planavimo organizatoriaus 2022-04-27 priimtą galutinį sprendimą Nr. A51-57181/22(3.3.16.1E-AD24) - strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus rengiamas. Planuojama teritorija - 1,0568 ha ploto sklypas Santaros g. 5, k/Nr. 0101/0005:339, Verkių sen., Vilniuje. Nagrinėjama teritorija - kaip kvartalas nustatoma apie 2,1 ha teritorija, apribota Santaros g., Molėtų pl., vidinio Santarų klinikų inžinerinio infrastruktūrinio koridoriaus (akligatvio) ir apie 7,6 ha teritorijos tarp Santariškių g. ir Molėtų pl. detaliuoju planu nustatytų reglamentų ir įsisavintos teritorijos – žemės sklypo Santariškių g. 14. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-02-08 įsakymas Nr. A30-545/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Molėtų g. 11 detaliojo plano koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022-03-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-26/22. Planavimo uždaviniai: teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (reg. Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. A30-2545/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0005:339) tvirtinimo ištaisant detaliojo plano spragą“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/0005:339) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo ribų ir žemės naudojimo būdų pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama). Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: UAB „Rampini“, Gedimino pr. 47-21, 01109 Vilnius. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115. Informaciją teikia Violeta Miciūtė-Bružienė, el. p. violeta@smartas.lt, Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu nuo 2022-05-19 iki 2022-06-03 imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 14 (Santaros g. 5, kadastro Nr. 0101/005:339) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-135), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus. Informacija teikiama tel. 852611115, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt. Viešas svarstymas vyks 2022-06-06, 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcO-hpjstG9zFuA_a2AmvPkEDr6SI0iJU Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-135) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


2022-05-20 d.,16.20 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Prano Jono Ramoškos, mirusio 2022-03-14, testamentas.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo J. Franko g. 4, Vilnius fasado remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti pirkimai@sileja.lt.

Atgal