VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.05.14. Skelbimai

 

 Aš, gyva moteris nuosavu vardu Vilija, Izidoriaus dukra iš Sakų giminės p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens SAVICKIENĖ VILIJA ir fizinio asmens SAVICKIENĖ VILIJA steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)

Nr.180

 


 

 Aš, gyvas vyras nuosavu vardu Ramūnas, Alberto sūnus iš Savickų giminės p a r e i š k i u, kad esu  juridinio asmens SAVICKAS RAMŪNAS ir fizinio asmens SAVICKAS RAMŪNAS steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas  (lot. Regnatum-R.)

Nr.181


 

 Gyvos moters laisvos valios išreiškimas

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų gegužės penkta diena

Aš, gyva moteris, nuosavu vardu :anžela, Nikolajaus dukra  iš Ševcovų giminės, pareiškiu, kad Aš einu savo juridinio asmens turto generalinio vykdytojo pareigas (lot. Regnatium-R.): „BAZYK ANŽELA“ir „Ševcova Anžela  Nikolajevna  15 rugsėjo tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septintų metų 15.IX.1967“,  registravimas: m. Klaipėda, Lietuvos TSR, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga (TSRS),  1967 metų spalio  4,  įrašo eil. Nr.1902.  Pareiškiu, kad  Aš esu   savo juridinio asmens steigėja ir beneficiarė.

Gimusi: tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septintų metų rugsėjo15.

Gimimo vieta: m. Klaipėda, Lietuvos TSR, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga (TSRS).

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas Žmogus Suverenas.

Pareiškiu, kad esu gyva ir nuo gimimo dienos  nei anksčiau, nei ateityje  nė akimirkos nedingau nei jūroje, nei sausumoje. Tarp manęs ir Dievo nėra tarpininkų. Kategoriškai uždraudžiu tvarkyti, perduoti man priklausančius personalinius duomenis.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos man teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos. Visos teisės saugomos tarptautinės teisės ir  teritorinių įstatymų. Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. ABR00001

Dokumentas pasirašytas: 2022 gegužės 5 dieną.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Faktų nepaneigus, jie tampa tiesa VISAM LAIKUI.

Juridinių asmenų, fizinių asmenų materialinė atsakomybė už mano brangiausią ir neatstatomą išteklių, vadinamą Laikas, 1 gramas aukso už  1 minutę mano laiko.

El. paštas: gyvamoterisanzela@gmail.com

Nr.198


 

 Gyvo vyro laisvos valios išreiškimas

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų gegužės ketvirta diena

           Aš, gyvas vyras, nuosavu vardu :viačeslavas, Anatolijaus sūnus iš Bazyk giminės, pareiškiu, kad Aš einu savo juridinio asmens turto generalinio vykdytojo pareigas (lot. Regnatium-R.): „BAZYKAS VIAČESLAVAS“ ir „Bazyk Viačeslav Anatoljevič  10 rugpjūčio tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septintųjų metų 10.VIII.1967“,  registravimas: m. Klaipėda, Lietuvos TSR, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga (TSRS),  1967 metų rugsėjo 5,  įrašo eil. Nr.1731.  Pareiškiu, kad  Aš esu   savo juridinio asmens teigėjas ir beneficiaras.

Gimęs: tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt septintais metais rugpjūčio 10.

Gimimo vieta: m. Klaipėda, Lietuvos TSR, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga (TSRS).

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas Žmogus Suverenas.

Pareiškiu, kad esu gyvas ir nuo gimimo dienos  nei anksčiau, nei ateityje  nė akimirkos nedingau nei jūroje, nei sausumoje. Tarp manęs ir Dievo nėra tarpininkų. Kategoriškai uždraudžiu tvarkyti, perduoti man priklausančius personalinius duomenis.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos man teisių turėtojui, visos teisės apsaugotos. Visos teisės saugomos tarptautinės teisės ir  teritorinių įstatymų. Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. VBR00001

Dokumentas pasirašytas: 2022 gegužės 4 dieną.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Faktų nepaneigus, jie tampa tiesa VISAM LAIKUI.

Juridinių asmenų, fizinių asmenų materialinė atsakomybė už mano brangiausią ir neatstatomą išteklių, vadinamą Laikas, 1 gramas aukso už  1 minutę mano laiko.

El. paštas: gyvasvyrasviaceslavas@gmail.com

Nr.199


 

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Marija, Mečislavo dukra iš Cimachovič giminės pareiškiu, kad esu juridinio asmens ALEKSIUK MARIJA ir fizinio asmens MARIJA ALEKSIUK steigėjas, beneficiaras ir generalinis vykdytojas. (lot. Regnatum-R.)

 

 

VALIOS IŠREIŠKIMAS

APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :marija iš Cimachovič giminės, Mečislavo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1983rugpjūčio 9 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMM00001

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 gegužės 10 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

 jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas:  moteris_marija@yahoo.com

Nr.200

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2022-05-20 d., 10.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Jadvygos Rukšėnienės, mirusios 2022-04-10, testamentas.

 


Informuojame apie rengiamą Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimą inicijavimo pagrindu ir Planavimo organizatoriaus 2022-01-18 priimtą galutinį sprendimą Nr. A51-7529/22(2.15.1.21-TPP) nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Planuojama teritorija - 6,2033 ha ploto žemės sklypas Laisvės pr. 10, kad. Nr. 0101/0051:128, Lazdynų sen., Vilniuje. Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021-08-30 įsakymas Nr. A30-2360/21 „Dėl leidimo keisti žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021-10-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-94/21. Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. T00054728), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A30-1362/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Laisvės pr. 10 (kad. Nr. 0101/0051:128) koregavimo tvirtinimo“ (reg. Nr. T00082090), sprendinius žemės sklype Laisvės pr. 10 (kad. Nr. 0101/0051:128) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant nustatytų žemės sklypo naudojimo būdų ir leistino užstatymo aukščio pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: Vastint Lithuania, UAB, Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 852690069. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia D. Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, V. Miciūtė - Bružienė, el. p. violeta@smartas.lt. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022-05-25 iki 2022-06-07 imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti Žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti TPDRIS, www.tpdris.lt, (TPD Nr. K-VT-13-21-617), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus. Informacija teikiama tel. 852611115, el. p. diana@smartas.lt, violeta@smartas.lt. Viešas svarstymas vyks 2022-06-08, 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldO6vrzkvH9BUUqrJhAh11nRZNgOepVAt. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-617) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Vėjas visiems“ (įm. k. 305673765), Kalvarijų g. 166A-4, Vilnius, mob.: (8 663) 63779, el. p.: vejasvisiems@gmail.com . 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: trijų vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Lendrynės ir Openiškės k. (kadastriniai Nr. 9407/0002:69, 9407/0002:19 ir 9407/0002:182). 4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojama pastatyti 3 vėjo elektrines, kurių kiekvienos nominali galia 3,3-6,6 MW, sparnuotės diametras iki 170 m. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Eržvilko seniūnijos patalpose (Ryto aikštė 1, LT- 74285 Eržvilkas, Jurbarko r.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-05-16 iki 2022-05-31; 08-12 ir 13-16 val. 3) Ataskaitos santrauka skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks Eržvilko seniūnijos patalpose (Ryto aikštė 1, LT- 74285 Eržvilkas, Jurbarko r.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


2022-05-24 d., 8.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Antano Maldučio, mirusio 2022-04-16, testamentas.

 


Informuojame apie parengtą Sklypo V. Mačernio gatvėje detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 1 V. Mačernio g. 7 (kadastro Nr. 0101/0008:1452) koregavimą. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-01 įsakymas Nr. A30-1111/21. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, www.vilnius.lt. Koregavimo rengėjas: Pauliaus Ladygos IVVP Nr. 773926, A. Juozapavičiaus g. 11-301, LT-09311 Vilnius, tel. +37060243685, el. p. vilma@poliplan.lt. Su parengtu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti nuo 2022-05-18 iki 2022-05-31 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-204), planavimo organizatoriaus tinklalapyje www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g. 156, LT-08207, Vilnius.

 


2022-05-24 d., 16.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Aleksandr Mavrin, mirusio 2022-02-20, testamentas.

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučių namų Marcinkevičiaus g. 1, 37 ir Baltupio g. 173, 175, Vilnius, įėjimo į namą laiptų remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Matulaičio g. 5, Vilnius, balkono terasos, virš 23 ir 24 butų, remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


Informuojame apie parengtą Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, įvažiavimo į sklypą koregavimą žemės sklype Lietaviškių g. 88C, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263 ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo
 

Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: .:  archidiza.darbas@gmail.com tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypo Lietaviškių g. 88C, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos linija ir statybos zona, įvažiavimo į sklypą vieta. 

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. sprendimas Nr.30-1647 “Dėl Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano tvirtinimo”.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-05-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat (vieša ekspozicija) Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius,  plano rengėjo adresu M.Daukšos g. 30, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


2022-05-24 d., 12.45 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Janinos Žuk, mirusios 2022-03-20, testamentas.

 


 

Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 48VĮ-649-(14.48.2 E.) „Dėl asmenų, pateikusių prašymus perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laikuatvykti į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 1aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, galite Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Vilniaus rajono skyrių, toliau Šumsko kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis arba atvykus ir nepasirinkus projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, arba nebėra laisvos žemės fondo žemės, kurioje piliečiui būtų galima projektuoti perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą ar vandens telkinį, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.                

Kviečiamų piliečių sąrašas:

1. Ivan Podvorskij, 2022 m. gegužės 26 d., 13.00 val. 

 


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2021 m. birželio 7 d. raštą Nr. 21KR-SD-7440 „Dėl elektros linijų apsaugos zonų įregistravimo“, kad formuojant 2200 kv. m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0060:25), esantį Subačiaus g. 130, Vilniuje, žemės sklypui taikytina specialioji žemės naudojimo sąlyga (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodyta ir įrašyta į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0060:25) savininkai gali susipažinti ir pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano ir žemės sklypų kadastro duomenų formos elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.lt arba tel. Nr. 8706 86134.

 

 

 

Atgal