VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.05.28.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


UAB ,,OMTA" parduoda įmonės akcijas. Informacija telefonu: 865056537.

 


 

Informuojame žemės sklypo (-ų) (kadastro Nr.4152/2300:68, esančio Sadūniškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. paveldėtojus, kad, UAB Geodeziniai matavimai“ matininkas Danielius Grėbliūnas  (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2859) vykdys 2022-06-07, 10 val. žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 4152/2300:45 / projektinis Nr. 1372/1), esančio Sadūniškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Geodeziniai matavimai“ adresu Vytauto g.19, Trakai el. paštu info@geom.ltarba telefonu 867306095

 

 


DĖL  ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. KL0401 RIMKAI–LĖBARTAI–DOVILAI ATKARPAI NUO 0,00 IKI 2,2 KM REKONSTRUOTI)PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DARBŲ KLAIPĖDOS RAJONE 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalimi, informuoja:

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1P-56-(1.17 E.) yra paimamas visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) 0,1007 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 5544/0002:1322), esantis Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., kurį nuosavybės teise valdo Juozas Butkus.

2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1P-75-(1.17 E.) yra paimamas visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai–Lėbartai–Dovilai atkarpai nuo 0,00 iki 2,2 km rekonstruoti) 0,0452 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 5544/0002:1269), esantis Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., kurio dalį (tai yra 0.0085 ha) nuosavybės teise valdo Orentas Gaigalas.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, kurių gyvenamoji vieta nežinoma, apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams pranešta tinkamai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrių (Kvietinių g. 19B, LT-96121 Gargždai, Petras Ruškys, tel. 8 706 85525, el. p. petras.ruskys@nzt.lt

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Vėjas visiems“ (įm. k. 305673765), Kalvarijų g. 166A-4, Vilnius, mob.: (8 663) 63779, el. p.: vejasvisiems@gmail.com . 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt. 3.PŪV pavadinimas, vieta: trijų vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Lendrynės ir Openiškės k. (kadastriniai Nr. 9407/0002:69, 9407/0002:19 ir 9407/0002:182).4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojama pastatyti 3 vėjo elektrines, kurių kiekvienos nominali galia 3,3-6,6 MW, sparnuotės diametras iki 170 m.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Eržvilko seniūnijos patalpose (Ryto aikštė 1, LT- 74285 Eržvilkas, Jurbarko r.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-05-30 iki 2022-06-13; 08-12 ir 13-16 val. 3) Ataskaitos santrauka skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2022-06-13 17 val. Eržvilko seniūnijos patalpose (Ryto aikštė 1, LT- 74285 Eržvilkas, Jurbarko r.).7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt.8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Pirmas vėjas“ (įm. k. 305727704), Raudondvario pl. 131B-9, Kaunas, mob.: (8 687) 217 20, el. p.: projects@inikti.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: dviejų vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Kelmės r. sav., Kražių sen., Kiaunariškių k. 11 ir Lyvoniškių k. 2 (kad. Nr. 5407/0001:233 ir 5407/0001:251). 4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojama pastatyti 2 vėjo elektrines, kurių kiekvienos galia iki 2,3 MW, sparnuotės diametras iki 71 m. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kražių seniūnijos patalpose (M. Valančiaus g.59, Kražių mstl., Kelmės r.);2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-05-30 iki 2022-06-13; 08-12 ir 13-16 val. 3) Ataskaitos santrauka skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2022-06-14 17 val. Kražių seniūnijos patalpose (M. Valančiaus g.59, Kražių mstl., Kelmės r.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


UAB „Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Ateities g. 1A, Vilnius, namo įėjimo laiptų ir pakopų  remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai

 


SB "Konservatorija"  skelbia metinį ataskaitinį susirinkimą

2022 birželio 18 d.,  šeštadienį d. 11 val., sodų bendrijos būstinėje.

Dienotvarkėje:

Naujų Valdybos narių rinkimas;

Kiti klausimai.

Nesusirinkus reikiamam skaičiui narių, pakartotinis susirinkimas įvyks birželio 26 d., sekmadienį 11 val.

Valdyba

 


Informuojame, kad, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu patvirtintu LR Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Zarasų miesto ir rajono šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonų teritorijų antrasis planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius– AB ,,Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys,    tel. (8 45) 46 35 25, el. paštas bendrove@pe.lt.

Plano rengėjas–  MB „Projects House“, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel. +370 693 93769, el. paštas projects.house@inbox.lt.

Plano objektas – Zarasų miesto ir rajono antrojo plano šilumos perdavimo tinklai, kurių unikalūs Nr. 4398-3006-9016, Nr. 4397-8005-9010, Nr. 4396-8005-3011.

Plano tikslas – Parengti Zarasų miesto ir rajono šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto). 

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu galima LR energetikos ministerijos tinklapyje adresu: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai

 


 

Skelbimas apie numatomą žemės sklypo ribų ženklinimą

Informuojame žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4154/0716:0027, esančio Neringos 2-oji g. 20, Vilniuje, paveldėtoją V.R., jog VĮ Registrų centro matininkas Marijus Neimanas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2209, 2022-06-07 10:00 val. vykdys žemės sklypo ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į VĮ Registrų centras  adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius; el.paštu Marijus.Neimanas@registrucentras.lt arba telefonu 852658409.

 

 

 

Atgal