VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.06.11.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Sklypo (kadastro nr. 0101/0068:1220) Vakaro gatvėje detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklypuose Vakaro g. 2A, Vakaro g. 2B ir Pažagiškių g. 25

Planuojama teritorija: Teritorija ties sklypais Vakaro g. 2A, Vakaro g. 2B ir Pažagiškių g. 25

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1220) Vakaro gatvėje, Lazdynų seniūnijoje, detalusis planas (VMSA direktoriaus 2010-12-31 įsakymas Nr. 30‐2281)

Planavimo pagrindas: VMSA 2010-12-31 Nr. 30‐2281 „Dėl sklypo (kadastro nr. 0101/0068:1220) Vakaro gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas apie 0,246 ha žemės sklypo Vakaro g. detalusis planas

Planavimo tikslas: Raudonųjų linijų koregavimas Vakaro ir Pažagiškių gatvių sankirtoje

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Detaliojo plano iniciatorius: fiziniai asmenys

Projekto rengėjas:  PV arch. Martynas Mankus, A914, A. Strazdelio g. 3-101 Vilnius, tel. 8 616 26831, el. paštas: martynas.mankus@gmail.com

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-06-10 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Lazdynų seniūnijoje, Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius; projektuotojo buveinėje: A. Strazdelio g. 3-101, Vilnius

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


Informuojame apie sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3a detaliojo plano, sklypo A. Juozapavičiaus g. 6 statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, servitutų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais. Planuojama teritorija - žemės sklypas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0032:251. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. 1-549 „Dėl sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3A detaliojo plano tvirtinimo“. Detaliojo plano koregavimo tikslai:koreguojama požeminės statybos zona ir ribos, naikinami nebeaktualūs servitutai s1.1 ir s1.2, tikslinamas susisiekimo komunikacijų išdėstymas, papildomai numatant įvažiavimus į sklypą iš Slucko gatvės. Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimu Nr. 1-549 patvirtintu „Sklypo A. Juozapavičiaus g. 6/ Šeimyniškių g. 3, 3A detaliuoju planu“ (reg. Nr. T00054336) nustatytų statybos reglamentų. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: UAB „Juozapavičiaus 6“, Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 852619470. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115. Projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, tel. +37068755415. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:supaprastinta. Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektugalima nuo 2022-06-07 iki 2022-06-20 (10 darbo dienų): 1) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; 2) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. kovo mėnesio); 3) UAB „Senojo miesto architektai“ patalpose Maironio g. 11, Vilnius, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. 4) Šnipiškių seniūnijoje, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


2022-06-22 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Broniaus Vytauto Jakelaičio, mirusio 2022-04-30, testamentas

 


2022-06-15 d., 8.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Annos Voisiat, mirusios 2021-09-30, testamentas.

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: AB „Žemaitijos pienas“ (įm. k. 180240752), Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, mob.: (8 655) 499 77, el. p.: vtp.energija@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt.3. PŪV pavadinimas, vieta: dviejų vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Telšių r. sav., Degaičių sen., Skurvydiškės k. (kad. Nr. 7805/0001:424, 7805/0001:175).4. Trumpas PŪV aprašymas: planuojama pastatyti 2 vėjo elektrines, kurių kiekvienos galia iki 6 MW, sparnuotės diametras iki 158 m.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Degaičių seniūnijos patalpose (Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-06-16 iki 2022-07-04; 08-12 ir 13-16 val. 3) Ataskaitos santrauka skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2022-07-04 17 val. Degaičių seniūnijos patalpose (Anulėnų g. 3, Degaičių k., LT-88102 Telšių r. sav.).7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 4537/0009:22), esančio Malvinavo k.,  Ignalinos r. sav., J. M. paveldėtoją, kad 2022-06-20 16:00 vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 4537/0009:21) ribų ženklinimo darbus UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570). Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. paštu uab.lukieva@gmail.com arba tel. 860005575.

 


 

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0038:53), Ąžuolų g. 9, Palangoje, detalųjį planą, numatantį koreguoti Nemirsetos  detaliojo  plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38 (reg. Nr. T00040261), sprendinius.

Planuojama teritorija:žemės sklypas, kurio kadastrinis numeris 2501/0038:53, esantis Ąžuolų g. 9, Palangoje, plotas 0,1500 ha.

Planavimo organizatorius:Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153, tel.: (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. p.: administracija@palanga.lt, internetinė svetainė www.palanga.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas:MB„Taurena",įmonėskodas305679825,Aušrinėsg.5B,KlemiškėsIIk.,Klaipėdosr.LT-91289,tel.+37063869696,el.paštas–  mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-19 įsakymas Nr. A1-445.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano koregavimas planuojamoje teritorijoje. Uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2022-05-10 raštu Nr. (4.17.E) D3-1998 pritarta detaliojo plano koncepcijai.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2022-06-28 iki 2022-07-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-25-21-212, Palangos miesto savivaldybės buveinėje ir jos internetinėje svetainėje www.palanga.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2022-07-05 – 2022-07-12 imtinai detaliojo plano organizatoriaus patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.ltiki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-07-12)

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

 

 

 

 

Atgal