VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.06.18. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame, kad 2022 m. birželio 29 d. nuo 13 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4140/0200:372), esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Pakenės k. ribų ženklinimas. Kviečiami gretimo sklypo (kadastrinis Nr. 4140/0200:517), esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Pakenės k. suinteresuoti asmenys dalyvauti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4140/0200:372) ribų ženklinime.

Darbus atliks G.Marcišausko IĮ "G.M.", Linkmenų g. 50-306,Vilnius, tel. 865089002, [email protected]

 


 

Parduodamas debitorinis 223 224 Eur reikalavimas į buvusį BUAB "Urban 1 valdymas" vadovą. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu [email protected].

 


AB „RAMETA“ AKCININKŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad Akcinės bendrovės „Rameta“, buveinės adresas Šiaulių g. 2, 82143 Radviliškis, juridinio asmens kodas: 171333481 (toliau – Bendrovė) 2022-06-15 valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data: 2022-07-11.

Susirinkimo pradžia: 13:00 val. Dalyvių registracijos pradžia 12:30 val.

Susirinkimo vieta: Šiaulių g. 2, Radviliškis.

Susirinkimo apskaitos diena: 2022-07-01. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko rinkimo.
  2. Dėl bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriaus rinkimo.
  3. Dėl bendrovės valdybos narių atšaukimo iš bendrovės valdybos narių pareigų.
  4. Dėl bendrovės valdybos narių rinkimo

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, pageidaujantys gauti sprendimų dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės buveinės adresu arba el. paštu:rameta@rameta.com

AB „Rameta“direktorius Juozas Pečiukevičius

 


2022-06-30 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Alfredo Antano Gorčicos, mirusio 2022-04-18, testamentas.

 


Informuojame, kad yra parengtas Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0100:48), esančio Vilniaus r. Sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. A27-619, keitimas žemės sklype nr. 6. Planavimo pagrindai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-21 įsakymas Nr. KADI-85, Nr. KADI-1654. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.lt Detaliojo plano rengėjas: UAB „Poliplan“, A. Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el. p.: [email protected] Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-06-27 iki 2022-07-12 (imtinai)  informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-18-133; Planavimo organizatoriaus tinklalapyje www.vrsa.lt; Bezdonių seniūnijos skelbimų lentoje, Statybininkų g. 9, Bezdonys, LT-15202 Vilniaus r.; Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-07-12, 16:30 val. nuotoliniu būdu, nuoroda: https://zoom.us/j/97431888868?pwd=Sk8ybXZZVTQ3blZBN3FXZkNLU25Cdz09

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:397), esančio Vilniaus r., Rudaminos sen., Papiškių k., paveldėtojus, kad 2022-06-27 dieną 14:00 val. bus vykdomas žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:273), esančio Vilniaus r., Rudaminos sen., Papiškių k., ribų ženklinimas.   

Dėl informacijos kreiptis į UAB “GEONORMA“  adresu Subačiaus g. 83-3, Vilnius, el. pšt. [email protected] telefonu +3706 05 33775.

 

Atgal