VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.07.16. Skelbimai

Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos, bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

2. Laisvalaikio centro pastato, bendrasis plotas 2255,31 kv. m, su jam priskirtu 0,3292 ha žemės sklypu, esančių Kalnalaukio g. 28, Širvintų mieste.

3. Pastato (katilinės), bendrasis plotas – 127,98 kv. m, su jam priskirtu 0,1086 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

4. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių kaime, Zibalų seniūnijoje.

5. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

6. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 71,08 kv. m, ūkio pastato ir jiems priskirtu 0,2245 ha žemės sklypu, esančių Raisto g. 4, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

7. Vaikų dienos centro, bendrasis plotas – 642,70 kv. m, kiemo statinių – asfalto dangos, šaligatvių, pavėsinės 1, 2, 3, 4, tvoros su cokoliu, vartelių, laiptų ir jiems priskirtu 0,4302 ha žemės sklypu, esančių Kranto g. 1, Čiobiškio kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

8. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-1 (0,01 kv. m iš 2,02 kv. m), a-2 (0,28 kv. m iš 42,42 kv. m)), bendrasis plotas – 8,07 kv. m, esantį Kalnalaukio g. 9-100, Širvintų mieste.

9. Buto, bendrasis plotas – 76,42 kv. m, esančio Mančiušėnų g. 1-2, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje, Širvintų rajone.

10. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-2 (5,49 kv. m iš 12,54 kv. m)), bendrasis plotas – 30,58 kv. m, esančio Aušros g. 43-1, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

11. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-2 (2,37 kv. m iš 12,54 kv. m), bendrasis plotas – 30,35 kv. m, esančio Aušros g. 43-3, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

12. Buto, bendrasis plotas – 12,28 kv. m, esančio Aušros g. 43-4, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

13. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-3 (3,10 kv. m iš 13,15 kv. m)), bendrasis plotas – 20,60 kv. m, esančio Aušros g. 43-7, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

14. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-3 (4,43 kv. m iš 13,15 kv. m)), bendrasis plotas – 32,07 kv. m, esančio Aušros g. 43-8, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

15. Buto, bendrasis plotas – 45,31 kv. m, esančio Aušros g. 43-9, Bartkuškio kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

Dalyvių registracijos pradžia – 2022 m. rugpjūčio 17 d. 00.00 val., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 18 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2022 m. rugpjūčio 23 d. 9.00 val., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 26 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Rita Gujienė, tel.: 8 686 16 605,  el. p.: rita.gujiene@sirvintos.lt.

 


Sporto klubas "Uraganas" Įm. k. 303428895 įgyvendindamas projektą „Paplūdimio tinklinis – suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimui SRF-SRO-2022-1-0853“ kviečia paslaugų tiekėjus dalyvauti pirkimo konkurse, kurio objektas: uždarų paplūdimio tinklinio aikštelių nuoma, paplūdimio tinklinio treniravimo paslaugos ir teisėjavimo tinkliniui paslaugos. Konkurso dokumentai ir detali informacija: www.skuraganas.lt Pasiūlymų priėmimo terminas 2022-07-21 15:00 val.


Sporto klubas "Uraganas" Įm. k. 303428895 įgyvendindamas projektą  „Paplūdimio tinklinis – kelias į vaikų fizinio aktyvumo skatinimą SRF-FAV-2022-1-0681“ kviečia paslaugų tiekėjus dalyvauti pirkimo konkurse, kurio objektas: uždarų paplūdimio tinklinio aikštelių nuoma, paplūdimio tinklinio treniravimo paslaugos ir teisėjavimo tinkliniui paslaugos. Konkurso dokumentai ir detali informacija: www.skuraganas.lt Pasiūlymų priėmimo terminas 2022-07-21  15:00 val.

 


Pranešimas „Ark Life Assurance Company DAC“ draudėjams

Šiuo pranešimu informuojame Airijoje įsteigtos ir licencijuotos draudimo bendrovės „Ark Life Assurance Company DAC“, registracijos kodas 158762, registruotos buveinės adresas: College Park House, Nassau Street, Dublinas 2, Airija (toliau – „Ark Life“), draudėjus apie numatomą draudimo portfelio, į kurį įeina perduodami polisai, perduodamos sutartys, perduodamas „Ark Life“ turtas ir perduodami įsipareigojimai, kaip visa tai apibrėžta 2022 m. balandžio 4 d. schemoje (su pakeitimais), perdavimą Airijoje įsteigtai ir licencijuotai draudimo bendrovei „Irish Life Assurance Plc“, registracijos numeris 152576, registruotos buveinės adresas: Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublinas 1, Airija (toliau – „Irish Life“). Schemą kartu su kitais su perdavimu susijusiais dokumentais galima peržiūrėti ir (arba) atsisiųsti internetu www.arklife.ie/ark-life-portfolio-transfer ir www.irishlife.ie/ark-life-portfolio-transfer, taip pat paskambinus tel. +353 1 704 2209 arba kreipiantis el. paštu arkportfoliotransfer@arklifeadmin.ie. Teismo posėdis Airijoje, kuriame bus patvirtintas perleidimas, numatytas 2022 m. rugsėjo 6 d. 12.00 val. adresu Four Courts, Dublinas 7, Airija arba vėlesnę datą, kuri gali būti paskelbta www.arklife.ie/ark-life-portfolio-transfer arba www.irishlife.ie/ark-life-portfolio-transfer.

Šis draudiko pasikeitimas neturės įtakos jokioms galiojančių draudimo sutarčių sąlygoms, mokėtinoms įmokoms ar draudimo išmokoms, taip pat draudėjų galimybėms reikšti reikalavimus. Užbaigus perdavimus, visus draudiko įsipareigojimus pagal „Ark Life“ draudimo sutartis perims „Irish Life“.

Draudėjams nereikia imtis jokių veiksmų reaguojant į šį pranešimą. Tačiau jei turite klausimų ar prieštaravimų dėl pirmiau minėto portfelio perdavimo, prašome skambinti telefonu +353 1 704 2209 nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus Airijos valstybinių švenčių dienas) nuo 9:00 iki 17:00 valandos (Airijos laiku) arba kreiptis į „Ark Life“ raštu adresu College Park House, Nassau Street, Dublinas 2, Airija, arba arkportfoliotransfer@arklifeadmin.ieper 2 mėnesius nuo šio pranešimo datos. Tie draudėjai, kurie nesutinka su portfelio perdavimu, turės teisę nutraukti savo draudimo sutartis pagal jų sąlygas per 1 mėnesį nuo portfelio perdavimo įsigaliojimo dienos.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 145787276), Pramonės g. 15-71, Šiauliai, LT-78137 Šiaulių m. sav., tel.: (8 41) 42 15 99, (8 41) 52 07 61, el. paštas: info@sratc.lt.

2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija,Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiaulių m., S. Dariaus ir S. Girėno g. (naujai formuojamas žemės sklypas).

4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir pradėti eksploatuoti naują Šiaulių m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje būtų surenkamos ir iki perdavimo atliekų tvarkytojams laikomos buityje susidarančios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-07-18 iki 2022-07-29; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.):

1) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos administracinėse patalpose (Vasario 16-oios g. 62, Šiauliai, Šiaulių m. sav.);

2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.).

3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje www.ekosistema.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2022-08-02, 17 val. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos administracinėse patalpose (Vasario 16-oios g. 62, Šiauliai, Šiaulių m. sav.).

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08352 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 264 96 76, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


INFORMACIJA apie Statybinių atliekų tvarkymo veiklos ir skaldos gamybos, Rokelių g. 112, Rokelių k., Rokų sen., Kauno r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Dorcas“, Garšvės g. 16, Kaunas, tel. +3706981577, el. p. info@dorcas.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 852045139, el. p. info@aplinkosvadyba.lt 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Statybinių atliekų tvarkymo veikla ir skaldos gamyba, Rokelių g. 112, Rokelių k., Rokų sen., Kauno r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama vykdyti statybinių atliekų apdorojimą ir gaminti betono skaldos bei atsijų produktus

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2022 m. liepos 18 d. iki 2022 m. rugpjūčio 2 d., Rokų seniūnijos patalpose, Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. sav., darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Rokų seniūnijos patalpose, Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. sav., 2022 m. rugpjūčio 2 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. 37331683, el. p. kaunas@nvsc.lt

 

 

Atgal