VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.10.15. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


 

Parduodamas 4199857,49 Eur. vertės debitorinis reikalavimas į UAB "Piliuona" (į.k. 122652732). Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 868678088 arba el. paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

 


INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄTERITORIJOS GURELIUOSE KADASTRO NR. 0101/0165:2165, NR. 0101/0165:707, NR. 0101/0165:20, NR. 0101/0165:663 IR NR. 0101/0165:518 DETALŲJĮ PLANĄ.

Planuojama teritorija, plotas: apie19 ha ploto teritorija,kurią sudaro žemės sklypai kad. Nr.  0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663, Nr. 0101/0165:518.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:rengti apie 19 (devyniolikos) ha teritorijos Gureliuose (kadastro Nr. 0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663 ir Nr. 0101/0165:518) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – padalinti sklypus, nustatyti sklypams žemės naudojimo būdą, privalomuosius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo pagrindas:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-05-23 Nr. A30-2152/22.

Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys, sudarę teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi.

Detaliojo plano rengėjas:UAB "RV architektų studija", Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius 

projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel.+37069813100, el. paštas: vaidas.seibokas@yahoo.com

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:bendra.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2022 m. spalio 26 d. iki 2022 m. lapkričio 14 d. imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-22-516), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3 Vilnius ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. vaidas.seibokas@yahoo.com

Viešas svarstymas vyks 2022-11-14 d., 18.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; K-VT-13-22-516) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Lietuvos sporto centras viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja telekomunikacijų veiklai skirtas patalpas adresu Karaimų g. 73, Trakai, 5 kv. m.). Daugiau www.lscentras.lt

 

 

 

Atgal