VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.01.21. Skelbimai

Nr.22 

Nr.23


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

 

 Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių šių objektų viešus aukcionus:

1. Slaugos namų, bendras plotas 350,33 kv. m, skalbyklos, bendras plotas 43,26 kv. m, sandėlio, bendras plotas 83,18 kv. m, su jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

2. 2/3 gyvenamojo namo, bendrasis viso gyvenamojo namo plotas – 100,15 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

3. Laisvalaikio centro pastato, bendrasis plotas 2255,31 kv. m, su jam priskirtu 0,3292 ha žemės sklypu, esančių Kalnalaukio g. 28, Širvintų mieste.

4. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių kaime, Zibalų seniūnijoje.

5. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

6. Dalies gyvenamojo namo, parduodamas plotas – 38,57 kv. m, 1/2 kiemo statinių su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1700 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 5/17, esančių Širvintų g. 8, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

7. Buto su bendrojo naudojimo patalpomis (a-1 (0,01 kv. m iš 2,02 kv. m), a-2 (0,28 kv. m iš 42,42 kv. m)), bendrasis plotas – 8,07 kv. m, esantį Kalnalaukio g. 9-100, Širvintų mieste.

8. 41/100 buto dalies su bendrojo naudojimo patalpomis (a-286 (1,20 kv. m iš 3,61 kv. m), a-287 (0,66 kv. m iš 1,99 kv. m), a-288 (0,49 kv. m iš 1,46 kv. m), a-289 (4,40 kv. m iš 13,20 kv. m)), esantį Kalnalaukio g. 9-502, Širvintų mieste.

9. Siurblinės, bendrasis plotas – 112,92 kv. m, kitų statinių (kiemo aikštelės, biologinio valymo įrenginių – tvenkinių, 4 vnt.) su jiems priskirtu 14,9620 ha žemės sklypu, esančių Bitininkų g. 2, Drublionių kaime, Zibalų seniūnijoje.

10. Fermos, bendrasis plotas – 640,89 kv. m, su jai priskirtu 0,7222 ha žemės sklypu, esančių Pušų g. 2, Rusių Rago kaime, Čiobiškio seniūnijoje.

11. Kultūros paveldo objekto: fermos, bendrasis plotas – 0,00 kv. m (fiziškai pažeista), su jai priskirtu 0,7408 ha žemės sklypu, esančių Čiobiškio g. 40, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

12. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 83,47 kv. m, su jam priskirtu 0,1007 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4B, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninius aukcionus vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia – 2023 m. vasario 21 d. 00.00 val., pabaiga – 2023 m. vasario 22 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukcionų pradžia – 2023 m. vasario 27 d. 9.00 val., pabaiga – 2023 m. vasario 28 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite aukciono sąlygose nurodytu laiku. Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552,                                                                          el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r.sav. Mickūnų sen., Vališkių k. Nr.4152/2400:62  kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr.4152/2400:60  mirusios Lilijos Stankevič paveldėtojus ir 4152/2400:130 išvykusios Nijolės Daouksha įgaliotus asmenis  2023.01.30 10:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.

 


2023-02-01 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Jadvygos Suchockienės, mirusios 2023-01-04, testamentas.

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės atsargos, kaip komplektas t. y.: 132 vnt. Šalikų Mix8. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės ilgalaikis turtas, kaip komplektas t. y.:  2vnt. Perforatorius; Biuro baldai; Skardos lankstymo staklės; Automobilinė priekaba; Telefonas Huawei P10; El. srovės generatorius; Kompiuteris; Dujinė viniakalė; Nešiojamasis kompiuteris. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UAB AEROPOLIS EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

   2023 m. vasario mėn. 21 d. 15.00 val. Turgelių g. 1, Vilniuje, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis UAB Aeropolis ( kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Turgelių. 1, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

   Pakartotinis susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2023 m. sausio 20 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu.

   Susirinkime siūloma tokia darbotvarkė:

1. 2021 finansinių metų metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2. 2021 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

   Visi asmenys, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

   Nuo 2023 m. vasario mėn. 1 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Turgelių g.1, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

 

 

 

Atgal