VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.01.28. Skelbimai

2023 01 22 netekome Valerijos Kančienės, Blaivystės sąjūdžio įkūrėjo ir ilgamečio vadovo a. a. Juozo Kančio žmonos ir bendražygės,  Blaivystės sąjūdžio folkloro ansamblio „Giedra“ ilgametės dalyvės. Užuojauta artimiesiems.

Vyskupo M. Valančiaus

Blaivystės sąjūdžio valdyba


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2023-02-01 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Liubov Jesaulovos, mirusios 2022-10-02, testamentas.

 


2023-02-21 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Jurijaus Kulešo, mirusio 2023-01-12, testamentas.

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Statybininkų g. 14, Vaidotų km., Pagirių sen., Vilniaus raj., nuotekų vamzdyno remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2002 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2007 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2007 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės vilkikas: 1999 m.,  Scania R 124 LA. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės vilkikas: 2008 m.,  Scania R560. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės vilkikas: 2007 m. Scania R500. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


Informuoju, kad 2023-02-08  10.00 h bus atliekamas žemės sklypo Kad.Nr.4152/0900:0036 esantis  Naujakiemio g.10, Naujakiemio k, Mickūnų sen., Vilniaus r.sav ribų ženklinimas.

Kviečiu gretimo sklypo Kad.Nr. 4152/0900:0103 E.A savininką, 4152/0900:0033 S.M paveldėtojus  atvykti į vietą susipažinti su sklypo ribomis. Matininkas Mindaugas Gylys, P.Lukšio g.7 Vilnius, Tel.Nr..861237517, el.p. [email protected]

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r.sav. Juodšilių sen., Rodos k. Nr.4137/0100:74  kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr.4137/0100:1074  mirusios Ana Surgautienė paveldėtojus   2023.02.17 11:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PLANUOJAMOS STATYTI DIDESNĖS KAIP 30 kW ĮRENGTOSIOS GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS (-IŲ)

 

UAB “Biržų vėjas”, juridinio asmens kodas: 303124465, buveinės adresas: J. Janonio a. 5, Biržai (toliau – Bendrovė), planuoja vykdyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės (-ių) (toliau – Vėjo elektrinė) statybos ir elektros energijos gamybos veiklą. Esminė su Bendrovės planuojama vykdyti veikla susijusi informacija:

  1. Veiklos vykdymo teritorija: žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3606-0006-0006, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Egerdiškio k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-3953-2413, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Butniūnų k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3609-0005-0018, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Zastaučių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3609-0004-0043, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Geidžiūnų k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3609-0005-0015, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Zastaučių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3609-0008-0108, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Zizonių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0142-8484, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Iškonių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3603-0006-0048, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Judiškio k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1803-5746, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Tauniūnų k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3603-0004-0011, adresas Biržų r. sav. Širvėnos sen. Mieleišių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0142-8590, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Štakirių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3635-0002-0115, adresas Biržų r. sav., Vabalninko sen., Puteliškių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3635-0005-0016, adresas Biržų r. sav., Vabalninko sen., Deikiškių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0595-0256, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Upeliškio k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3609-0007-0014, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Nausėdžių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2706-1534, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Nausėdžių k; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3635-0003-0002, adresas Biržų r. sav., Vabalninko sen., Puteliškių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-3166-6920, adresas Biržų r. sav., Vabalninko sen., Deikiškėlių k.
  2. Galimi apribojimai: teritorijoje aplinkplanuojamą statyti Vėjo elektrinę(-es) jos stiebo aukščio metrais, padauginus iš 4, atstumu gali būti taikomi apribojimai dėl naujų Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo;
  3. Asmenys turi teisę per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo raštu pateikti Bendrovei prieštaravimą dėl planuojamos statyti Vėjo elektrinės(-ių) Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis arba sudaryti su Bendrove Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 d. nurodytus susitarimus;
  4. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB “Biržų vėjas”, juridinio asmens kodas: 303124465, buveinės adresas: J. Janonio a. 5, Biržai. Atsakingas kontaktinis asmuo: Vaidas Tursa, tel. Nr. 8-610-20051, el. paštas [email protected].

 


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (1Ž) projektą ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Plano projektu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: http://www.kaunas.lt/kategorija/svarbi-informacija/

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (2Ž) projektą ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Plano projektu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: http://www.kaunas.lt/kategorija/svarbi-informacija/

 

Atgal