VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

05 08. Plečiama atvirosios prieigos duomenų bazė "Lituanistika"

Lietuvos mokslo taryba pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) vykdyti projektą "Duomenų bazės "Lituanistika" plėtra" ir tęsti 10 metų vykdomus darbus - atvirosios prieigos duomenų bazėje kaupti naujausius tyrimų rezultatus apie Lietuvos valstybę, visuomenę, tautos ir kalbos praeitį bei dabartį, juos aprašyti, analizuoti ir skleisti. Projektą numatoma vykdyti trejus metus, jo vertė - 1,3 mln. eurų.
"Per dešimtmetį duomenų bazė "Lituanistika" tapo sklandžiai funkcionuojančia atvirosios prieigos lituanistikos tyrimų rezultatų ir sklaidos infrastruktūra, atliekančia vis didesnį vaidmenį mokslo politikoje ir tarptautinėje mokslinės informacijos elektroninėje erdvėje", - sakė Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė prof. Rūta Petrauskaitė.
Naujajame kūrimo etape bus tęsiamas lituanistikos publikacijų, išsisklaidžiusių Lietuvos ir pasaulio informacijos ištekliuose, kaupimas ir išsaugojimas, pasitelkiant ekspertus atrenkamos geriausios lituanistinės publikacijos, saugomi ekspertinio vertinimo duomenys ir rezultatai, stiprinama technologinė bazė. Numatoma, kad iki projekto pabaigos duomenų bazę papildys 20 tūkst. publikacijų ir 2019 m. joje bus jau daugiau kaip 56 tūkst. publikacijų.
"Duomenų bazė "Lituanistika" yra šiuolaikiškas būdas skleisti lituanistikos tyrimų duomenis ir rezultatus nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, o jų autoriams tapti matomiems ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Siekiame, kad duomenys būtų lengvai pasiekiami vartotojams, o išplėtojus kokybinio vertinimo bei citavimo indekso formavimo įrankius, "Lituanistika" būtų naudojama mokslo politikos reikmėms", - sakė R. Petrauskaitė.
Numatoma diegti priemones, kurios padėtų susieti "Lituanistikos" duomenis su Lietuvos akademine elektronine bibliotekos (eLABa) informacine sistema, infrastruktūros "OpenAIRE" talpykla ar tarptautine paieškos sistema "Google Scholar". Naudojantis sukaupta publikacijų vertinimo informacija numatoma parengti lituanistinių publikacijų ekspertinio vertinimo apžvalgas studijas.
Duomenų bazė "Lituanistika" pradėta kurti 2006 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

Atgal