VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

05 09. Seimo komitetas apie mokinio krepšelį: dalis lėšų turi būti skirta psichologinei, socialinei pedagoginei pagalbai

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo metodika papildoma nuostatomis, numatančiomis, kad mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 procentų lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti, išskyrus kaimo gyvenamojoje vietovėje esančias mokyklas, turinčias iki 120 mokinių. 
Jose ugdymo procesui organizuoti ir valdyti numatoma ne daugiau kaip 13 procentų nuo lėšų, skirtų ugdymo planui įgyvendinti. 
Tai paaiškino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, trečiadienį vykusiame Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje. Jame parlamentarai išklausė Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją apie mokinio krepšelio lėšų naudojimą mokyklos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti.
Komiteto nariai pritarė tai nuostatai, kad valdymo ir organizavimo lėšų dalis privalo būti skiriama psichologinei, specialiajai pedagoginei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti ir paslaugoms apmokėti. Šiuose pakeitimuose, kurie įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., nustatyta, kad pagalbai turi būti skiriama ne mažiau kaip 4 proc. ugdymo planui įgyvendinti numatytų lėšų.
Vyriausybė šių metų kovo 30 d. patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus. Vienu iš Metodikos pakeistųjų punktų siekiama mažinti mokyklų valdymui skiriamų lėšų dalį. Kai kuriose mažose kaimo vietovių mokyklose iš ugdymo planui įgyvendinti nustatytų lėšų net trečdalis ir daugiau skiriama ugdymo procesui organizuoti ir valdyti.
Komiteto narių nuomone, Švietimo ir mokslo ministerija turėjo daugiau dėmesio skirti šių pakeitimų pristatymui švietimo bendruomenei ir paprašė prie šio klausimo grįžti kitame komiteto posėdyje, parengus išsamius atsakymus į posėdžio metu kilusius klausimus. Komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas paprašė, kad kitame komiteto posėdyje savo poziciją dėl metodikos pakeitimų pristatytų Lietuvos savivaldybių asociacija.

Atgal