VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

09.05.Audito įmonėms siūloma procesinius dokumentus teikti elektroniniu būdu

 Siūloma suderinti Civilinio proceso kodekso (CPK) ir Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas ir nustatyti, kad audito įmonėms ne tik civilinėse bylose, bet ir administracinėse bylose teismo procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis.

Tokį Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo narys Julius Sabatauskas. 

Įstatymo pakeitimo projektas parengtas atsižvelgus į Seimo priimtus ir 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusius Civilinio proceso kodekso pakeitimus. Jame įtvirtintos nuostatos, suteikiančios galimybę teismo procesinius dokumentus įteikti elektroninių ryšių priemonėmis ne tik advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams, bet ir audito įmonėms.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme nėra nuostatų, suteikiančių teisę elektroninių ryšių priemonėmis audito įmonėms įteikti teismo procesinius dokumentus, t. y. įstatyme yra minimi tie patys, kaip ir CPK, subjektai, gaunantys teismo procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus audito įmones.
Atgal