VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

07.18. Gimtasis žodis – pasaulio lietuvių bendruomenėms

Tęsiant gražią tradiciją, jau antrą kartą į užsienio lietuvių mokyklėles iškeliauja lietuvių autorių grožinės literatūros kūriniai, skirti vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Tikimasi, kad ši Lietuvos dovana paskatins svetur gyvenančius mūsų tautiečių vaikus bei jaunimą dar intensyviau domėtis lietuvių kalba ir skaitant lietuvių autorių knygas stiprinti ryšį su Tėvyne.

Šios knygos yra pernai inicijuotos akcijos „Šimtmečio dovana pasauliui“, skirtos išeivijoje gyvenantiems ir lietuvių kalbą puoselėjantiems tautiečiams, tęsinys. Šiais metais iniciatyvai įgyvendinti iš viso buvo nupirkta 1 280 knygų. Dar 975 knygos gautos iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“. Jeigu lygintume su 2018 metais, kai į užsienį iškeliavo 1,2 tūkst. kūrinių, akivaizdu, kad akcija plečiasi.

„Lietuvių kalba – be galo svarbi mūsų valstybės dalis, prisidėjusi prie Lietuvos tapatybės kūrimo ir išsaugojimo. Knyga mūsų istorijoje jau tapo simboliu. Skaitydami kartu su žodžiais perimame turtingą savo kultūrą, augame kaip asmenybės. Tikiuosi, kad ši prasminga dovana mūsų bendruomenėms svetur prisidės prie itin reikšmingos lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo misijos, paskatins ir įkvėps Lietuvos ateities kūrėjus ir toliau pažinti bei drauge kurti mūsų visų bendrą valstybę“, – sako iniciatyvos globėjas laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas Saulius Skvernelis.

Knygos bus išsiųstos į 13 užsienio šalių (kai kurios iš jų – itin tolimos): Airiją, Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Ispaniją, Italiją, Norvegiją, Liuksemburgą, Lenkiją, Kanadą, JAV, Egiptą, Turkiją, PAR. Leidiniai skirti 38 neformaliojo ugdymo lituanistinėms mokykloms užsienyje ir dviem lietuvių bendruomenėms Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje, kurios rengiasi įsteigti mokyklėles.

Iniciatyvos „Šimtmečio dovana pasauliui“ globėjas – Ministras Pirmininkas S. Skvernelis. Pagrindinė projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, partnerės – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šia iniciatyva siekiama stiprinti tautos vienybės ir lietuviškumo jausmą.

Atgal