VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

07.18. Aukštųjų mokyklų studentams bus suteiktas atsargos leitenanto laipsnis

Liepos 19 d. 11.00 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vyks Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) kariūnų aspirantų pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija. Karininko priesaiką duos ir Lietuvos rezervo karininkų gretas papildys jau penktoji po atnaujinimo kariūnų aspirantų laida – 90 absolventų. Tai didžiausia studentų, kuriems bus suteiktas karininko laipsnis, laida.

Sėkmingai baigusiems trejų metų trukmės kursą JKVM absolventams krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis suteiks atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnį. Renginyje dalyvaus Mokymo ir doktrinų valdybos vadas brg. gen. Gintautas Zenkevičius, Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. Egidijus Karvelis, Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vadė plk. ltn. Jolita Sesartienė, Lietuvos kariuomenės dalinių atstovai,artimieji, svečiai.

 

JKVM absolventams Karo akademijoje vyksiančioje ceremonijoje taip pat bus suteikta rezervo būrio vado, medicinos studentams – karo medicinos gydytojo kvalifikacija. Geriausius JKVM absolventus apdovanos karinių dalinių, kuriuose vyko mokymai – Lietuvos karo akademijos, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Karo medicinos tarnybos, – vadovybė.

 

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, reikalingus specialistus bei ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

 

JKVM – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti. Atsargos karininkai, baigę mokymus, turi galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.

 

Šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) iš viso mokosi 163, Klaipėdoje (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione) – 63, Kaune – 163 (Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje) ir 30 (Karo medicinos tarnyboje) JKVM klausytojų.

Atgal