VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

09.07. Mokslo metų pradžia Skapiškio pagrindinėje mokykloje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla, kaip ir daugelis Lietuvos nedidelių miestelių mokyklų kasmet „tirpsta“. Šįmet Skapiškio mokyklą lankys tik 63 mokinukai. Nulinukų klasėje (10 mokinukų, mokytoja Alma Knabikienė),  jungtinėse I–III (8, Gitana Sriubiškienė), jungtinėse II–IV (8,  Renata Zabulienė), V (8, klasės vadovė  Regina Mačionienė), VI (8, Audronė Liudvinavičienė), VII (8, Nijolė Greibuvienė), VIII (9, Auksė Jankevičienė), IX klasė nesuformuota – nėra nei vieno mokinio, X (4, Nijolė Greibuvienė). Išvykusius tris pedagogus, pakeitė nauji:  Robertas Afanasjevas (geografija), Alvyda Vadeikienė (istorija), Vilma Žvybienė (biologija-fizika). Tad bendras darbuotojų skaičius liekasi toks pat – 21. Tad tokia statistika Skapiškio pagrindinėje pradėti naujieji mokslo metai.

 

Keletas mokyklos direktorės Birutės Zaborskienės sveikinimo  minčių

Džiaugdamasi susirinkusiais mokiniais, tėveliais, svečiais mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė sveikinimo žodyje pabrėžė, kai „rugsėjis, visus sugrąžina iš nerūpestingos vasaros, pradeda dar žydintį, spalvingą rudenį, praverdamas visos Lietuvos mokyklų duris vaikučiams ir jaunuoliams“. Direktorė papasakojo įdomaus Danutės Kriūnienės straipsnio apie gyvūnijos mokyklą epizodus, perkeldama juos į nūdienos mokyklą. „Mes mokomės irgi daugybės dalykų. Ir tik keliems mokiniams puikiai sekasi visi dalykai. Ne visi būsime mokslininkai, muzikantai, ne visi –  pasieksime sportinių aukštumų. Tačiau kiek gebame, kiek galime turime stengtis, kad kiekvienas taptume  žmogumi, kuris geba rašyti be klaidų, moka reikšti ir argumentuoti savo mintis, kad su jumis būtų įdomu bendrauti, kad kiekvienas taptume šauniu savo srities specialistu... Laikykimės pozicijos: noriu, stengiuosi, galiu“. Sveikindama su rugsėjo 1-ąja direktorė Birutė Zaborskienė linkėjo: „Būkite visi kylantys, būkite skrendantys, būkite mylintys ir besišypsantys!

 

“Smegenų mankšta”

Sugiedojus himną vyko nelauktas įdomus, verčiantis visus susikaupti renginys, pavadintas „Smegenų mankšta“.  Tai įdomi viktorina, kurią parengė jį vedančios mokytojos Sandra Gugienė ir Nijolė Bagdonavičienė, motyvuodamos, kad per vasarą daug kas pamiršta.

Klausimai ir paprasti, ir įdomūs: „Kiek metų mūsų mokyklai (šitam pastatui)“, „Kokio aukščio mokykla“, „Kiek langų jus pasitinka kiekvieną rytą“, Kas kviečia į pamokas ir pertraukas“, „Kokio dalyko mokytojų daugiausia“, „Kas pirmas atrakina mokyklą“, „Kokių dalykų kabinetai yra antrame aukšte“, „Kokia didžiausia patalpa mokykloje“, „Kokių dalykų mokytojai dirba trečiame aukšte“, „Kokie pirmieji mokyklos dainos žodžiai“.

 

 

Mokyklos daina

Mokytoja Sandra Guginienė ir septintokė Evelina Žiaugrytė, pritariant visiems šventės dalyviams, atliko Skapiškio mokyklos dainą  (žodžiai pedagogės, poetės Aldonos Raišienės, muzika – Vilmos Likienės):

Kur ežeras tyliai banguoja ir varpas skardena dugne,

Kur Skapiškio eglės žaliuoja – baltuoja mana mokykla.

     Priedainis: Mokykla, mokykla, mokykla, rudenėjant kuždės Mituva.

     Mokykla, mokykla, mokykla, atskubėsim ir vėl su daina.

Čia krykščia laiminga vaikystė, užauga jaunystės sparnai,

Čia pasakas sekam gražiausias – mokykla – antrieji namai.

     Priedainis:

Čia pirmąją raidę pažinę, pastatėm svajonių pilis,

Užaugę, subrendę išskridom, kai juokės ir verkė širdis.

     Priedainis:

 

Sveikinimai

Sveikinimo žodžiui vedančioji Sandra Guginienė pakvietė Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos kleboną Albertą Kasperavičių. Klebonas pasidžiaugė, kad sekmadienio šv. Mišiose rugsėjo 1-ąją, melstasi už mokyklos kolektyvą, o pamaldose dalyvavo ir mokytojų, ir mokinių.

Klebonas priminė gražią šventę, per dvi dienas trukusius Šv. Lauryno atlaidus, kurių metu vyko daug įvairių renginių: šv. Mišios, respublikinė  mokslinė konferencija, paminklo Angelui (akmentašys Vytautas Jasinkas) atidengimas ir pašventinimas. Šventės dalyviai susipažino su paroda, skirta parapijos istorijai bei mokyklos mokinių tapybos darbų paroda „Nuo žemės lig dangaus“. Klebonas kvietė nepamiršti, kad Skapiškis didžiuojasi senąja, Pirmojo pasaulinio karo metu sugriauta, 500 metų bažnyčia ir vienuolių dominikonų pastatytaja, kuri paminėjo 200 metų jubiliejų. Mokyklos kolektyvą kvietė aktyviam parapijos gyvenimui. Pedagogų kolektyvui klebonas padovanojo iš mokinių tapybos darbų padarytų jubiliejinių atviručių.

Mokytoja Sandra Guginienė sveikinimo žodį suteikė dr. Aldonai Vasiliauskienei. Sveikindama su švente,  dr. A. Vasiliauskienė palinkėjo kiekvienam siekti, kad aplinkiniai juo didžiuotųsi – daryti kuo daugiau gerų darbų, jeigu nieko negaliu atlikti, pasakyti gerą žodį, bent nusišypsoti. Būti maloniems seneliams, tėveliams, broliukams, sesėms, o ypač mokytojams. Kuo daugiau bus šypsenos ir džiaugsis širdelė, tuo džiaugsmu bus „užkrėsti“ ir kiti. Dr. A. Vasiliauskienė linkėjo nepamiršti kasdieninių maldų ir sekmadienio šv. Mišių. Istorikė iš Vilniaus atvežė krepšelį saldainių: jie supokuoti, sudėti pagal klases ir kiekvienas mokinukas gaus po keturis įvairių spalvų saldainius, o klasės mokytojas – šokoladą. Tai ir savotiški prizai už dalyvavimą „Smegenų mankštoje“ – atsakymus į renginį vedančių mokytojų pateiktus klausimus.

Rugsėjo 1-ąją po šv. Mišių prie Angelo (akmentašys Vytautas Jasinskas) iš kairės: Povilas Puronas, kun. Albertas Kasperavičius, Zina Beleckienė, Nijolė Bagdonavičienė, priekyje Rokas Žilinskas, Renata Janionienė. Kitoje Angelo pusėje:  Valentinas Zaborskas, Ona Leknickienė, Aleksandras Vaitoška, Aldona Bugailiškienė, Genovaitė Drūtienė ir Asta Davolienė

Dainuoja mokytoja Sandra Guginienė ir septintokė Evelina Žiaugrytė

Klebonas Albertas Kasperavičius (kairėje) komentuoja vedančiųjų išmonę. Nijolė Bagdonavičienė (dešinėje) ir Sandra Guginienė (viduryje).

mokytoja Alma Knabikienė su savo „nulinukais“

mokytoja  Audronė Liudvinavičienė su auklėtiniais – šeštos klasės mokiniais

mokytoja Auksė Jankevičienė su aštuntokais

po šventinio rengin io. Iš kairės: klebonas Albertas Kasperavičius, dr. Aldona Vasiliauskienė, direktorė Birutė Zaborskienė, Sandra Guginienė, Nijolė Bagdonavičienė, Regina Stanienė ir Virginijus Kaušakys

Šįmet mokykloje tik 10 dešimtokų. Jie buvo pakviesti sveikinimo žodžiui: kiekvienas paskaitė gražių poetinių minčių ir, sveikindami mokyklos darbuotojus, direktorei įteikė didžidžuolį krepšį vaisių.

Vedančioji Nilojė Bagdonavičienė pristatė tris naujus mokytojus: Robertą Afanasjevą, Alvydą Vadeikienę ir Vilmą Žvybienę.

 

Papildomi klausimai šventėje

Mokiniams buvo pateikti nauji klausimai, į kuriuos reikėjo atsakyti veiksmais: „Kas praleido vasarą pas močiutę? (reikėjo atsistoti), „Kam vasarą išsipildė svajonės““ (suploti), „Kas vasarą valgė ledų?“ (šaukė „valio“), „Kas vasarą šokinėjo ant batuto?“ (pašokti į viršų), „Kas vasarą maudėsi ežere, jūroje, upėje ar baseine?“ (sakė „tekšt“), „Kas darbavosi sode?“ (lenkėsi į priekį), „Kas vasarą skaitė knygas“ (tris kartus pašoko į viršų).

Ir paskutinis klausimas: „Kas pasiilgo mokyklos, paimkite savo klasės vadovę už rankos ir eikite į savo klasę“. Ir taip iuš kabineto buvo išlydėtos viso klasės, pradedant mažaisiais.

Mokiniai su auklėtojais ėjo į klases, o į mokytojų kambarį arbatos ar kavos puodeliui ir ilgam pokalbiui susirinko pedagogai ir svečiai.

Nuotraukos dr. Aldonos Vasiliauskienės

 

Atgal