VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

09.29. Seimas svarstys studijų prieinamumą gerinančias Mokslo ir studijų įstatymo pataisas

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius Seimui pristatė Mokslo ir studijų įstatymo pataisų projektą Nr. XIIIP-3846, kuriuo siekiama pagerinti studijų prieinamumo sąlygas ir pertvarkyti aukštųjų mokyklų finansavimą taip, kad jis ne tik padengtų būtinąsias studijų išlaidas, bet ir skatintų aukštųjų mokyklų veiklos pažangą, studijų kokybės ir mokslinės kompetencijos augimą.

smm.lt nuotr.

Vienas pagrindinių projekto uždavinių – išplėtoti nemokamo aukštojo mokslo trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose galimybes.

„Iš esmės tai iš tikrųjų žingsnis link nemokamų bakalauro studijų daugelyje studijų programų ten, kur tikrai nėra specialistų ženklaus pertekliaus arba studijų programos yra labai brangios. Siūloma stojantiesiems nuo kitų metų rugsėjo mėnesio stoti į valstybės finansuojamas bakalauro studijas iš esmės visose studijų programose, išskyrus keletą ribojimų, jeigu stojančiojo konkursinis balas nėra mažesnis nei nustatytas, o mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei patvirtinti minimalūs rodikliai“, – pristatydamas projektą sakė ministras.

Kitas projekto tikslas – konkurenciją dėl kiekvieno studento transformuoti į sutelktas pastangas dėl studijų kokybės, studijų laikotarpiu sumažinant pavienio studento įtaką studijų finansavimui iš valstybės biudžeto.

Pasak A. Monkevičiaus, iki šiol aukštosios mokyklos siekia išlaikyti kiekvieną studentą, nes atsilaisvinus valstybės studijų finansuojamai vietai prarandamas ir jai skirtas finansavimas: „Norint tai išspręsti siūlomas toks pertvarkymas, kuris lėšų skyrimą numatytų nemažinant finansavimo, jeigu vadinamasis studentų nubyrėjimas neviršytų 25 proc. nuo priėmimo metais užfiksuoto skaičiaus. Šis pertvarkymas leistų studijų laikotarpiu pastangas sutelkti ne studentų skaičiui išsaugoti, bet studijų kokybei, neliks paskatų iškreipti vidines aukštųjų mokyklų kokybės sistemų užtikrinimo programas, kurios labai kenčia šiuo metu, būtent, nuo studentų galvų vaikymosi.“

Projektu taip pat siekiama sukurti finansines paskatas valstybinių aukštųjų mokyklų veiklos kokybei gerinti, finansavimą susiejant su jų veiklos rezultatais (įgyvendinant sutartis);

užtikrinti lankstesnį studentų skatinimo finansavimą iš valstybės biudžeto ir įtvirtinti galimybę ministerijoms bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teikti paramą studentams, pasirinkusiems valstybės plėtrai būtinas studijas; užtikrinti efektyvesnį išteklių panaudojimą, išplėtojant minimalaus studijų vietų skaičiaus studijų programai (rentabilumo) reikalavimo taikymą; užtikrinti lankstesnį priėmimą į antrosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas.

Siūloma, kad teikiami Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.

Projektui po pateikimo pritarė 61, prieš balsavo 4, susilaikė 17 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Projektą Seimo posėdyje siūloma svarstyti lapkričio 21 d.

 

Atgal