VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

12.15.Apie Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimą Vilniuje

Dr.  Raimundas Kaminskas

2019 m. gruodžio 13 d. Vilniuje  LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje  vyko  Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimas, skirtas svarbiausiems mokslo ir studijų sistemos klausimams aptarti bei  Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) įkūrimo 30-mečiui ir Pasaulio lietuvių metams paminėti. Renginį organizavo   LMS kartu su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) taryba. Renginio  globėjas – LR Seimo narys Lauras Stacevičius,  Laikinosios Lietuvos Respublikos Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės pirmininkas.

LR Seime  LMS  suvažiavimo dalyviai galėjo susipažinti su mokslo tyrėjų artefaktų paroda.

Suvažiavime skaitė pranešimus VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto prof. Alvydas Jokubaitis (Universitetų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje), LMA akademikas, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas (Valstybės užsakymas – akademinei bendruomenei), LMS pirmininkas prof. Jonas Jasaitis (Akademinės bendruomenės  vaidmuo, ugdant ateities visuomenę), LAMPSS vicepirmininkė Vitalija Skėruvienė (Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos Konstitucinio teismo požiūriu), LJMS pirmininkė Salomėja Vanagienė (Jaunųjų tyrėjų dabartis ir ateitis: mokslo potencialo ugdymas), VU vyriausiasis mokslo darbuotojas Bronislovas Kaulakys (Reformos ir antireformos) ir kiti pranešėjai.

Šiame Lietuvos mokslininkų renginyje buvo kalbama apie Lietuvos mokslininkų potencialo išsaugojimą ir sutelkimą, kuriant ir įgyvendinant valstybės strategiją,  jaunųjų mokslininkų potencialo ugdymą bei mokslininkų veiklos prestižo atkūrimą. Taip pat buvo nagrinėjami  mokslininkų bei mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo sistemos ir ją reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimo, mokslinių tyrimų tęstinumo bei mokslo/studijų institucijų tinklo optimizavimo/reformos ir kiti klausimai.

Suvažiavime  buvo priimti šios rezoliucijos:

Dėl Lietuvos mokslininkų indėlio, kuriant ir įgyvendinant ilgalaikę valstybės strategiją, stiprinimo. 

Dėl visos akademinės bendrijos, kaip santykinai savarankiškos visuomenės dalies, savireguliacijos ir viešosios raiškos stiprinimo. Mokslo draugijų ir organizacijų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pripažinimo bei skatinimo visos valstybės mastu. 

Dėl Lietuvos mokslininkų bei mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo kriterijų tobulinimo, visapusiškai skatinant jų indėlį į visos valstybės ir visuomenės raidą. 

Dėl ilgalaikės mokslo ir studijų finansavimo didinimo programos, atsižvelgiant į mokslininko profesijos prestižą, tarptautinius standartus (lyginant su kitomis šalimis) ir tarptautinių organizacijų pripažintas socialinių sričių finansavimo proporcijas. 

Lietuvos mokslininkų sąjunga  yra nevyriausybinė, kūrybinė mokslininkų ir jų organizacijų asociacija, kuri buvo įkurta 1989 m. spalio 7 d.  Vilniuje. Pirmuoju LMS tarybos pirmininku buvo išrinktas filosofas, prof. Bronius Kuzmickas. Dabartinis LMS pirmininkas yra prof. Jonas Jasaitis. Lietuvos mokslininkų sąjungą sudaro nariai, kuriais gali būti Lietuvos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Sąjungos nariais gali būti mokslininkai ir kiti mokslo kūrėjai (asmenys, dirbantys mokslinį darbą) bei mokslininkų organizacijos.

 

Atgal