VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

10 04. Paskirtos mokslo premijos užsienio lietuviams

Saulenis Paškauskas

Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva šiemet bus apdovanoti trys užsienio lietuviai - JAV gyvenantys edukologas Vytautas J. Černius, radiotechnikos inžinierius Arvydas Kliorė ir istorikas Saulius A. Sužiedėlis.

 Premijomis siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

 Edukologas, psichologas V. J. Černius, Temple universiteto profesorius emeritas, bus apdovanotas už indėlį plėtojant pedagoginę psichologiją ir mokslo pasiekimų sklaidą Lietuvoje.

 Kalifornijos technologijos universiteto tyrėjas, radiotechnikos inžinierius dr. A. Kliorė premijos nusipelnė už pasiekimus kosminės erdvės tyrimų srityje ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais.

 Istorikas, genocido tyrėjas, Milersvilio universiteto profesorius emeritas S. A. Sužiedėlis įvertintas už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.

 Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau penktus metus. Iki šiol premijas yra gavę penkiolika mokslininkų.

 Mokslo premijos dydis - 13 tūkst. litų. Jos bus iškilmingai teikiamos lapkritį. Premijų laureatai savo pasiekimus visuomenei pristatys skaitydami viešas paskaitas.

Atgal