VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

01 24. Darbo grupė taisys Konstitucijai prieštaraujančias Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas

Seimo valdyba sudarė darbo grupę, kuri, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo (KT) nutarimą, turės parengti Mokslo ir studijų įstatymo pataisas.
Darbo grupei vadovaus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys. Joje dirbs Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, universitetų, kolegijų, rektorių konferencijos, studentų organizacijų atstovai.
Darbo grupei pavesta iki šių metų kovo 1 d. parengti Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projektą.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas rengti Konstitucinio Teismo nutarimo įgyvendinimui reikalingus teisės akto projektus siūlo pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymus.
Juose, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimą, siūloma įstatymo lygmeniu nustatyti nevalstybinių aukštųjų mokyklų ir nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų pareigą atsiskaityti visuomenei už joms paskirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą; tikslinti tarybos, kaip valstybinės aukštosios mokyklos kolegialaus valdymo organo, sampratą ir kompetenciją; tikslinti senato ir valstybinės aukštosios mokyklos rektoriaus (direktoriaus) kompetenciją.
Siūloma taip pat, nepažeidžiant asmenų lygiateisiškumo principo, įstatymu nustatyti galimybę užsienio aukštųjų mokyklų filialams, įsteigtiems Lietuvoje, gauti valstybės biudžeto lėšų studijoms.
Seimo teisininkai siūlo įstatymu nustatyti Švietimo ir mokslo ministerijai išankstinio paskelbimo geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo terminą, kuris būtų pakankamas konstitucinei teisei į nemokamą mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose veiksmingai įgyvendinti. Siūloma nustatyti, kad, paskirstant aukštosioms mokykloms valstybės finansuojamas studijų vietas pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, turi būti atsižvelgiama į valstybinių aukštųjų mokyklų galimybes patenkinti valstybės nustatytą poreikį parengti atitinkamų sričių specialistų. Ketinama nustatyti, kad valstybinėse aukštosiose mokyklose besimokančių asmenų žinios turi būti vertinamos reguliariai, atitinkamais jų mokymosi šiose mokyklose laikotarpiais.
Sausio 19 d., nepaisant opozicijos protesto, Seimui pavyko ypatingos skubos tvarka priimti valdančiųjų parengtas Mokslo ir studijų įstatymo pataisas. Už jas balsavo 69, susilaikė 3 Seimo nariai. Įstatymo pataisas pateikęs švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius sakė, kad po Konstitucinio Teismo išaiškinimo buvo svarbu atlikti būtiniausius darbus, kurių laukia akademinė bendruomenė. Vėliau jis žadėjo išsamesnį įstatymo koregavimą.
KT pernai gruodžio 22 d. pripažino, kad kai kurie Mokslo ir studijų įstatymo straipsniai prieštarauja Konstitucijai.
 

Atgal